Artykuł

Rola wynajmującego przy aktualnych trendach na rynku

Sprawdź kim jest wynajmujący i jaka jest jego rola przy aktualnych trendach wynajmu na rynku.

września 11, 2023

rola-wynajmujacego-przy-aktualnych-trendach-na-rynku

Z tego materiału dowiesz się kim jest wynajmujący, jakie są różnice między najemcą a wynajmującym na rynku najmu oraz jaka jest rola wynajmującego przy aktualnych trendach.

Kim jest wynajmujący?

Ujmując do wyjaśnienie wprost - wynajmujący w nieruchomościach biurowych to osoba, która udostępnia swoją nieruchomość lub część niej innym osobom w zamian za opłatę. Wynajmujący może być właścicielem nieruchomości lub posiadać prawo do jej użytkowania na podstawie umowy z właścicielem. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić najemcom warunki do korzystania z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem i umową najmu. Wynajmujący powinien również dostosować się do zmieniających się warunków i oczekiwań na rynku nieruchomości biurowych, być konkurencyjny, dbać o zadowolenie najemców i zabezpieczać swoje roszczenia.

Do obowiązków wynajmującego należą kwestie określone w ustawie o ochronie praw lokatorów oraz w kodeksie cywilnym. Rolą wynajmującego jest:

 • Wydanie najemcy lokalu w stanie umożliwiającym jego używanie zgodnie z umową i przeznaczeniem.
 • Zapewnienie sprawnego działania instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, takich jak woda, gaz, ciepło, prąd, winda itp.
 • Zapewnienie spokojnego używania lokalu przez najemcę i ochrona przed ingerencją osób trzecich.
 • Płacenie opłat za media i usługi związane z utrzymaniem lokalu, chyba że umowa stanowi inaczej.

Różnica między wynajmującym a najemcą

Najemca to osoba, która korzysta z nieruchomości lub części niej na podstawie umowy najmu z wynajmującym. Najemca płaci wynajmującemu określoną opłatę za możliwość korzystania z nieruchomości. Najemca ma obowiązek dbać o nieruchomość i nie naruszać praw wynajmującego i innych najemców.

banner_text_office

Rola wynajmującego przy aktualnych trendach na rynku

Rola wynajmującego przy aktualnych trendach na rynku najmu w Polsce jest znacząca, ponieważ to wynajmujący dostarczają produkt (w postaci powierzchni do wynajęcia). Trendy związane z ESG, postcovidowa rzeczywistość, preferencje związane z modelem pracy, czy różnice pokoleniowe. Te czynniki mają wpływ na rolę wynajmującego, który powinien dostosować się do zmieniających się warunków i oczekiwań. Niektóre z aspektów roli wynajmującego przy aktualnych trendach rynku najmu to:

 • Konkurencyjność - Wynajmujący powinien starać się utrzymać atrakcyjność swojej oferty wobec konkurencji, która jest coraz większa. Wynajmujący może podnieść wartość swojej nieruchomości poprzez remont, modernizację, umeblowanie części wspólnych, zieleń wokół biurowca, wyposażenie lub rozwinięcie dodatkowych usług na terenie budynku biurowego (np. przestrzenie coworkingowe). Wynajmujący może również obniżyć cenę najmu lub zaoferować elastyczne warunki umowy, aby przyciągnąć więcej potencjalnych najemców.
 • Zadowolenie najemców - Wynajmujący powinien dbać o zadowolenie swoich najemców, aby utrzymać długoterminową współpracę i uniknąć częstych zmian najemców. Wynajmujący powinien być komunikatywny, terminowy i profesjonalny w kontaktach z najemcami. Rolą Wynajmującego jest również reakcja na zgłaszane problemy, naprawy lub awarie i zapewnienie odpowiedni poziom czystości i bezpieczeństwa nieruchomości.
 • Dostosowanie do zmian - Wynajmujący powinien być elastyczny i otwarty na zmiany, które zachodzą na rynku nieruchomości i w społeczeństwie. Wynajmujący powinien śledzić aktualne trendy, potrzeby i preferencje najemców oraz zmiany w prawie i regulacjach dotyczących wynajmu nieruchomości. Nie zapominajmy o gotowości na ewentualne kryzysy czy sytuacje nadzwyczajne.

Na co jeszcze powinni zwracać uwagę wynajmujący biurowi?

Wynajmujący na rynku biurowym powinien obserwować i brać pod uwagę kilka istotnych obszarów w zmieniających się trendach rynkowych. Niektóre z tych obszarów to:

 • Trendy technologiczne – nowe technologie, które mogą poprawić jakość, funkcjonalność i efektywność ich budynków. Inteligentne systemy zarządzania, sztuczna inteligencja, robotyka, druk 3D czy blockchain mogą stworzyć nowe możliwości i rozwiązania dla deweloperów i najemców.
 • Trendy społeczne - zmieniające się potrzeby i preferencje najemców, które są kształtowane przez czynniki społeczne. Wymienić tutaj można demografię, kulturę, wartości czy styl życia. Przy projektowaniu powierzchni wynajmujący powinni pochylić się nad atrakcyjnością powierzchni dla różnych grup docelowych (pokolenie Z, milenialsi czy seniorzy). Deweloperzy biurowi powinni również uwzględniać aspekty związane z dobrostanem, zdrowiem i bezpieczeństwem najemców, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19.
 • Trendy środowiskowe – świadomość i odpowiedzialność za wpływ budynków na środowisko naturalne i społeczne. Wynajmujący powinni stosować zasady zrównoważonego rozwoju i budownictwa ekologicznego, które mogą przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii i wody, odpadów i zanieczyszczeń. Wynajmujący biurowi powinni również spełniać rosnące wymagania i oczekiwania najemców, inwestorów i regulatorów w zakresie ESG (Environmental, Social and Governance), czyli aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Więcej porad w naszym przewodniku ESG.
 • Trendy ekonomiczno-polityczne – z tego obszaru, istotnym jest, by wynajmujący monitorowali i analizowali sytuację ekonomiczną i polityczną na rynkach lokalnych i globalnych, która może mieć wpływ na ich działalność i rentowność. Wynajmujący, jeśli chce utrzymać dobrą pozycje na rynku względem konkurencji, musi mieć na uwadze bycie elastycznym i zdolnym do reagowania na zmiany w popycie i podaży na rynku nieruchomości biurowych. Te zmiany mogą być spowodowane przez czynniki takie jak wzrost gospodarczy, inflacja, stopy procentowe, kursy walutowe, podatki, regulacje prawne czy ryzyko geopolityczne.

W wielu powyższych obszarach dobrze jest uzyskać wsparcie od ekspertów, którzy monitorują rynek nieruchomości biurowych. Bardzo często informacje uzyskane od doradcy mogą przyspieszyć podjęcie niektórych decyzji, zaoszczędzić pieniądze i niepotrzebne nerwy.

Napisz do naszego eksperta

Autorzy