Artykuł

Zieleń wokół biurowca – dlaczego warto ją mieć?

Zielone otoczenie budynku biurowego ma wiele zalet i praktycznych zastosowań. Jakich? Zapraszamy do lektury artykułu!

sierpnia 30, 2023

zieleń wokół biurowca, zieleń biurowa, zieleń przed biurowcem

Betonoza – to gorący temat, aktualny nie tylko latem. Wysoka intensywność zabudowy
i mała ilość zieleni sprawiają, że temperatura w takich miejscach może być wyższa nawet
o kilka stopni Celsjusza. To także często spotykana sytuacja wokół biur. Jak wybrać miejsce dobre do pracy, które sprzyjać będzie zdrowiu i dobremu samopoczuciu?

Dynamiczny rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce przyniósł wiele korzyści, ale i wyzwań, przed którymi stoją dzisiejsi właściciele budynków biurowych, a także ich obecni i potencjalni najemcy. W obliczu zmian klimatu we wspólnym interesie jest zadbać
o środowisko i komfort pracy.

Brak zieleni przy biurze — skutki

W miejscach gęstszej zabudowy lub lokalizacjach z mniejszą ilością zieleni – trawników, dużych drzew i krzewów czy łąk kwietnych można zaobserwować zjawisko zwane miejską wyspą ciepła. Budynki nagrzewają się, a niedobór powierzchni biologicznie czynnej potęguje efekt miejskiego skwaru. Ciasna i zwarta zabudowa jest dodatkowym czynnikiem wpływającym na brak dostatecznego przewietrzania i nadmierne gromadzenie się gorącego powietrza. Takie rozplanowanie zabudowy może blokować swobodny przepływ wiatru, co przyniosłoby chwilę wytchnienia w upalne dni.

Obecnie jednak mamy na rynku wiele budynków i kompleksów biurowych, których właściciele, nie dbają tylko o maksymalizację zysków, ale przede wszystkim o komfort
i dobro swoich najemców. Mowa tu nie tylko o uzyskiwaniu tzw. zielonych certyfikatów,
jak LEED, czy BREEAM i wprowadzaniu ekologicznych rozwiązań jeszcze na etapie projektu, ale także zarządzanie istniejącą infrastrukturą i adaptowaniem jej do potrzeb użytkowników i zmieniającego się klimatu.

office_baner_srodtekstowy

Zieleń przy biurze — od czego zacząć?

Co więc przyczynia się do zmniejszania tego negatywnego wpływu zabudowy biurowej na środowisko? Można zacząć od najprostszych rozwiązań – zadbać o już istniejącą zieleń wokół biura i chociażby rzadziej kosić trawę. Wysoka trawa przyczynia się m.in.
do wychładzania miejskiej wyspy ciepła, magazynowania wody i zwiększenia bioróżnorodności. Większa retencja wody, to także większe oszczędności na zużyciu wody do podlewania, dodatkowo istnieje możliwość renegocjacji umowy o pielęgnację zieleni,
co może zmniejszyć koszty tzw. opłaty service charge ponoszonej przez najemców.

Same łąki kwietne są ciekawym urozmaiceniem biurowego krajobrazu. Wprowadzanie nowych nasadzeń, likwidacja betonowych placów na rzecz trawników, rabat kwiatowych czy ozdobnych żywopłotów to kolejny sposób na zwiększenie retencji i zapobieganie suszy. Ciekawym rozwiązaniem będzie także wymiana nawierzchni parkingów zewnętrznych – rezygnacja z kostki brukowej na rzecz materiałów przepuszczalnych,
jak geokraty czy modułowe płyty gliniane. Tereny ścisłych centrów miast czy dzielnic biurowych to w dużej mierze powierzchnie utwardzone. Nie przepuszczają one wody,
a więc nie prowadzą do jej zatrzymania się w lokalnym otoczeniu. Przez nadmierne nagrzewanie w takich miejscach temperatura może być nawet kilka stopni Celsjusza wyższa. Zieleń przy biurze nie tylko magazynuje wodę i cieszy oko, ale jest to także doskonały sposób na lokalne obniżenia temperatury i schronienie przed palącym słońcem.

Korzyści zielonego otoczenia biura

Zieleń wokół biura korzystnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne i poprawia jakość życia. Systematyczne przebywanie na terenach zielonych poprawia nastrój oraz umiejętność koncentracji i myślenia. To bardzo ważne m.in. w obliczu powrotu do biur po pandemicznej przerwie czy rosnącej świadomości o neuroróżnorodności wśród pracowników, dla których ważna jest bliskość natury i miejsc, gdzie mogą się wyciszyć
i skoncentrować.

Przy budynkach biurowych sprawdzą się przykładowo zielone pergole dające cień czy bluszcze pnące się po ścianach budynków. Wiele biurowców ma również zielone dachy, gdzie tradycyjne pokrycie zastąpione jest uporządkowaną zielenią. Te trzy wymienione rozwiązania mogą pomóc utrzymywać niższą temperaturę budynku, zmniejszając choćby potrzebę klimatyzacji pomieszczeń, co przekłada się na niższe rachunki za energię elektryczną.

Wiele nowoczesnych biurowców zaopatrzonych jest już w systemy do odzyskiwania wody szarej i zbierania deszczówki. Woda szara, czyli zbierana z umywalek czy pryszniców jest ponownie użyta m.in. do zasilania spłuczek. Na etapie projektowania wiele biurowców zostało zaopatrzonych w systemy do zbierania deszczówki – woda opadowa zostaje wykorzystana m.in. do podlewania zieleni. Ciekawym rozwiązaniem przekładającym się także na duże oszczędności wody jest montaż baterii bezdotykowych i systemu podwójnej spłuczki – generuje to mniej zużywanej wody podczas korzystania z toalet i mycia rąk.

Ogrody deszczowe, czyli rodzaj ogrodów wodnych z odpowiednim doborem roślin przechwytujących i zatrzymujących wodę, to również dobry sposób na realizację celów – poprawy jakości środowiska, i najbliższego otoczenia, a także przeciwdziałanie zmianom klimatu. Przechwytują one wodę opadową i dzięki temu odciążają tradycyjną sieć kanalizacyjną, a jednocześnie kreują atrakcyjną przestrzeń i przyczyniają się do ochrony środowiska. Poprawiają także wilgotność i lokalny mikroklimat, co jest ważne w coraz częstszych okresach suszy.

Zieleń wokół biurowca — podsumowanie

Jak widzimy, zieleń przy biurze ma wiele zalet — w pozytywny sposób wpływa na dobre samopoczucie pracowników, środowisko naturalne, jak również w dłuższej perspektywie może prowadzić do oszczędności.

Należy także pamiętać o ważnym aspekcie, jakim jest edukacja — uświadamianie poprzez organizację eventów czy akcji informacyjnych, przygotowanie wspólnie z zarządcą czy właścicielem katalogów dobrych praktyk. Często też do poprawy naszego otoczenia mogą przyczynić się aktywności lokalne w ramach budżetu obywatelskiego lub oddolnych inicjatyw społecznych. Powyższe działania z zakresu zrównoważonego rozwoju doskonale wpisują się także w strategie ESG.

Napisz do naszego eksperta

Autorzy

  • Joanna Palka

    Property Manager

    Zdjęcie Joanna Palka

    Specjalizacja: Property Manager z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych. Na co dzień zajmuje się zarządzaniem obiektami biurowymi i magazynowymi, a w wolnych chwilach angażuje się w działalność edukacyjną i tworzenie treści branżowych.