Doradztwo strategiczne i transformacja biznesu

Miasta I Sektor Publiczny

widok na miasto z biurowcami i budynkami sektora publicznego

Atrakcyjność Inwestycyjna

Naszym celem jest wspieranie rozwoju miast pod kątem lokalnych i międzynarodowych inwestorów we wszystkich sektorach usług i produkcji:

  • Analizowanie i ustalanie mocnych stron i strategii miast w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej
  • Planowanie i organizacja spotkań i wydarzeń z uczestnikami rynku i inwestorami
  • Planowanie i organizowanie zagranicznych wycieczek i udział w targach

Urbanistyka, smartcities i ESG

Kluczowe priorytety rozwoju miast w programach UE. Dekarbonizacja, ale także odpowiednie planowanie przyjazne dla użytkownika, jest kluczowe w dzisiejszych czasach w globalnej konkurencji. Skupiamy się na:

  • Strategie rozwoju oparte na najlepszych przykładach z innych krajów
  • Strategie ESG i dostęp do funduszy unijnych
  • Doradztwo w planowaniu, wynajmie i zarządzaniu głównymi ulicami i obszarami miejskimi
  • Placemaking i public relations

Portfele nieruchomości publicznych

Wspólnie z naszymi klientami oceniamy i weryfikujemy wydajność ich aktywów w zakresie użytkowania, wyników finansowych, efektywności, ale także trwałości. Doradzamy dalsze inwestycje w celu uzyskania lepszych wyników i poprawy efektywności.

  • Analizy wykonalności dla nieruchomości i ocena ich potencjału
  • Programy inwestycyjne
  • Doradztwo i strategie ESG

Rodzaje Nieruchomości

Nasi Eksperci

Powiązane treści