Zarządzanie środowiskiem pracy i zarządzanie zmianą to strategiczne usługi. Powstały one w odpowiedzi na popyt ze strony klientów korporacyjnych na nowoczesne doradztwo, w którym rozwiązania dotyczące nieruchomości wspierają długofalowe cele strategiczne. W takim podejściu niezbędna jest świadomość silnej zależności między strefami: operacyjną, ekonomiczną i kultury organizacyjnej.

Zmiana to postęp

Zmianę rozumiemy w CBRE jako elastyczność wbudowaną w długofalową strategię biznesową. Czasem zmiana dotyczy wielu obszarów jednocześnie, a czasem tylko jednego. Bez względu jednak na to, ważne jest odpowiednie doradztwo, które pozwala na doskonalenie środowiska pracy. Do naszych usług zarządzania środowiskiem pracy i zarządzania zmianą podchodzimy z dwóch punktów widzenia:

NASZYCH DOŚWIADCZEŃ. Wiemy doskonale, że decyzje dotyczące nieruchomości wpływają na wyniki biznesowe. To jednak nie wszystko. Nasze wybory mogą też zwiększać lub redukować ludzką satysfakcję, zaangażowanie i produktywność. Wprowadzane przez nas rozwiązania, w perspektywie długoterminowej doskonale wspierają cele strategiczne organizacji.

TRENDÓW RYNKOWYCH. Na bieżąco analizujemy trendy związane z budowaniem elastycznych organizacji 
i nowoczesnych przestrzeni pracy. Traktujemy to jako podstawę naszych codziennych aktywności. Chcemy wiedzieć, czy pojawiły się nowe rozwiązania, o których powinniśmy wiedzieć, po to, żeby jak najszybciej zaproponować to naszym klientom. 

Zespół ekspertów

Nasi eksperci strategicznego zarządzania zmianą i zarządzania środowiskiem pracy wspierają organizację od najwcześniejszych etapów kreowania strategii biznesowej. Oferujemy najlepszą wiedzę rynkową, która pozwala na wykreowanie wizji optymalnego modelu elastyczności. Stosujemy też zaawansowane narzędzia do zdobywania informacji, analizy danych i na ich podstawie wdrażamy najlepsze rozwiązania. Lepsze środowisko pracy nie tylko sprawia, że pracownicy są szczęśliwsi, lecz także pozwala obniżyć koszty. Poprzez zaprojektowanie na nowo i udoskonalenie powierzchni biznesowej, możemy stworzyć środowisko, które sprzyja współpracy i innowacyjności. TO z kolei przekłada się na większe zaangażowanie pracowników pozwala na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

3-etapowe działania

Przeprowadzamy diagnozę potencjału strategicznej elastyczności organizacji, następnie dajemy swoje rekomendacje dotyczące zmian w obszarach: kulturowym, operacyjnym i ekonomicznym. Ostatni etap to wsparcie w implementacji wybranych projektów transformacyjnych. 

Przykładowe zmiany w organizacji, które wdrożyliśmy to: 
• budowanie elastycznej kultury pracy m.in. poprzez wdrożeniu programu rozwoju kompetencji zespołowych i indywidualnych
• wdrożenie nowej strategii środowiska pracy m.in. w ramach projektów relokacyjnych 
• restrukturyzacja i rekonstrukcja procesów operacyjnych związanych z koniecznością zmian w zakresie sposobu pracy i współpracy

Kluczowe korzyści dla organizacji

Korzyści płynące ze zoptymalizowanego środowiska pracy oraz holistycznego zarządzania obłożeniem można przedstawić w postaci różnych mierzalnych czynników, takich jak obniżenie kosztów, redukcja emisji dwutlenku węgla czy przyciąganie i zatrzymanie utalentowanych pracowników. Niewątpliwą zaletą jest też spójność zarządzania procesami zmian w ramach i pomiędzy strefami: operacyjną, ekonomiczną i kultury organizacyjnej. Dodatkowo, w CBRE implementujemy projekty zmian w najkrótszym możliwym czasie i z oczekiwaną stopą zwrotu.

Nasze usługi:

• Analiza obłożenia stanowisk pracy
• Badania powierzchni biurowych, środowiska pracy i zachowań pracowników
• Budżet przestrzenny oraz określenie zapotrzebowania przestrzennego 
• Implementacja modelu Elastycznego Biura oraz Zarządzanie Zmianą 
• Prowadzenie procesu zarządzania zmianą, w tym komunikacja wewnętrzna procesu zmian
• Koncepcja architektoniczna oraz aranżacje powierzchni 
• Wywiady i warsztaty z pracownikami