Artykuł

Wybór Idealnej Lokalizacji Biznesu: Doradztwo Lokalizacyjne

Jak wybrać idealną lokalizację dla Twojego biznesu?

października 30, 2023

doradztwo lokalizacyjne

Inwestycje w nieruchomości mają charakter długoterminowy. Podobnie, jak w przypadku każdego innego biznesu, kluczem do osiągnięcia zysku w tym sektorze jest trafić w odpowiednie miejsce i czas. To pierwsze należy rozumieć dosłownie. Doradztwo lokalizacyjne zaś jest sposobem na to, by trafnie je wybrać, w zależności od przeznaczenia danej nieruchomości oraz celów i planów na przyszłość.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego lokalizacja jest tak ważna?

Wybór lokalizacji jest w przypadku inwestycji w nieruchomości najważniejszym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie sukcesu biznesowego. Uzależniony jest on przede wszystkim od tego, jakie jest przeznaczenie danego obiektu czy obiektów. Ogólnie rzecz biorąc przy budynkach biurowych najistotniejsza będzie lokalizacja w miejscu atrakcyjnym pod kątem rynku pracy, przy centrach handlowych - możliwość sprawnego dojazdu, a magazynach - kwestie logistyczne i siły roboczej. W każdym z tych przypadków istotne są perspektywy wzrostu wartości nieruchomości w oparciu o analizę szans i zagrożeń dla danej lokalizacji. I w każdym z nich trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników mających bezpośredni wpływ na atrakcyjność inwestycji. By przeprowadzić analizę zapewniającą odpowiedź na pytanie: czy zainwestowanie w daną nieruchomość jest dobrą i przyszłościową lokatą kapitału, należy przyjrzeć się m.in. planom urbanistycznym, wziąć pod uwagę dane dot. rynku pracy i demograficzne, przyjrzeć się otoczeniu i infrastrukturze. Co ważne, wybór lokalizacji wymaga wszechstronnej wiedzy i głębokiego rozumienia lokalnego rynku nieruchomości.

Czynniki wpływające na wybór lokalizacji: od demografii do infrastruktury

W przypadku każdego rodzaju nieruchomości istotna jest analiza urbanistyczna. Należy dokładnie sprawdzić, jakie są plany zagospodarowania terenu w przyszłości i zweryfikować czy będą one miały jakiś skutek dla naszej działalności. Lokalizacja magazynu, biura czy centrum handlowego zależy od różnych czynników, choć czasem się one pokrywają. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym.

Lokalizacja biura:

 • Dane dot. rynku pracy (czy w określonej aglomeracji jest popyt na pracę umysłową).
 • Demografia (jaki jest procent osób w wieku produkcyjnym).
 • Kwalifikacje zawodowe (jaki jest potencjał wykształconych specjalistów, menedżerów).
 • Komunikacja publiczna (czy łatwo jest dojechać do biura, udogodnienia dla rowerów, parking, itp.).
 • Atrakcyjność lokalizacji (czy wokół znajdują się usługi, którymi mogą być zainteresowani pracownicy).

Lokalizacja magazynu:

 • Komunikacja (ułatwiająca kwestie logistyczne: droga szybkiego ruchu, dogodny wjazd z drogi, etc.).
 • Sąsiedztwo ośrodków wiejskich lub małych miast (czy w pobliżu dostępna będzie siła robocza do obsługi magazynu).
 • Poziom bezrobocia w okolicy (im jest większy, tym bardziej rośnie szansa na pozyskanie pracowników).

Lokalizacja galerii handlowej:

 • Siła zakupowa w okolicy (czy są w pobliżu osiedla mieszkaniowe).
 • Widoczność lokalizacji z głównej drogi.
 • Bezpośredni zjazd z drogi.
 • Transport miejski i drogowy (czy łatwo jest dojechać samochodem i czy w pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej).

banner_text_consulting

Jak złe decyzje lokalizacyjne mogą wpłynąć na firmę

Inwestycje w nieruchomości, by były zyskowne, wymagają dokładnej weryfikacji wielu czynników. Oprócz wymienionych wyżej, należy jeszcze dodać bardzo istotny element, jakim jest rozpoznanie lokalnego rynku. Może nam ono wiele powiedzieć o tym czy dana inwestycja w określonym miejscu będzie intratna. Na przykład nierentowna może okazać się budowa centrum handlowego obok już istniejących. Chyba że będzie się ona różniła profilem najemców. Jeżeli w okolicy znajduje się wiele pustych, niewynajętych biurowców, ryzykowne może być stawianie kolejnego. Jeżeli zaś w okolicy planowanego magazynu stoi ich więcej, a w pobliżu nie ma wielu skupisk ludzkich, może wystąpić problem z pozyskaniem siły roboczej. Nie przeprowadzona przed etapem decyzyjnym analiza urbanistyczna może z kolei spowodować, że w przeciągu kilku następnych lat całkowicie zmieni się otoczenie inwestycji sprawiając, że przestanie mieć ona rację bytu. Z kolei odpowiedni wybór lokalizacji decyduje o sukcesie firmy. Składa się na niego tak wiele elementów, że warto rozważyć wsparcie firmy specjalizującej się w doradztwie lokalizacyjnym.

Doradztwo lokalizacyjne w praktyce: jak to wygląda?

Pierwszym krokiem w obszarze doradztwa lokalizacyjnego jest rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i celów inwestora. Nieco inaczej będzie ono wyglądało w przypadku zakupu nieruchomości na potrzeby własne inwestora, a inaczej, gdy będzie ona przeznaczona pod najem. Jeśli miejsce na nieruchomość jest już wybrane, weryfikujemy czy spełnia ono wszystkie warunki konieczne do tego, by lokalizację można było uznać za odpowiednią. Jeśli nie jest, firma doradcza proponuje inne rozwiązania. Następnie sprawdzany jest plan zagospodarowania i dokonywane jest rozpoznanie terenu. Po wyborze lokalizacji firma ekspercka może towarzyszyć inwestorowi podczas etapów realizacyjnych, począwszy od projektu obiektu, poprzez nadzór budowlany, aż po wykończenie pod klucz. Projekt wnętrza jest szczególnie istotny w przypadku przestrzeni przeznaczonej na biura. Obecnie musi ona spełniać szereg warunków, by powierzchnia wzbudziła zainteresowanie potencjalnych najemców. Jej rozkład, metraż, wyposażenie, udogodnienia, zastosowanie technologii sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, komfortowi i zdrowiu użytkowników, etc.

Należy też pamiętać, że w przypadku inwestowania w nieruchomości trzeba się zmierzyć z rozbudowaną biurokracją. Każdy etap, szczególnie ten przygotowawczy, wymaga uzyskania zgód i dopilnowania wielu kwestii formalnych np. statusów prawnych działki. To kwestie, w których potrzebna jest wiedza i umiejętności poruszania się po zagadnieniach prawnych, administracyjnych i bycia na bieżąco z przepisami. To również istotny argument przemawiający za skorzystaniem z doradztwa lokalizacyjnego.