Artykuł

Czy wellbeing się opłaca?

Wyraźnie zauważalny jest również wzrost znaczenia strategii zrównoważonego rozwoju (ESG) w strategiach biznesowych przedsiębiorstw. Dowiedz się więcej!

kwietnia 19, 2023

środowisko pracy well, wellbeing, strategie środowiska pracy

Well design standards: rynek zdecydował!

Człowiek nie przez przypadek znalazł się obecnie w centrum nowoczesnych strategii środowisk pracy. Siłą napędową uwzględniania WELL-being oraz WELLness jako warunku koniecznego budowania atrakcyjnego, przyciągającego talenty środowiska pracy,
są wyzwania rynku pracy, za którymi idą koszty rekrutacji. Wpływ na ten kierunek przyjmowanych strategii ma zatem, między innymi, matka wielu zmian: EKONOMIA, wspierana DEMOGRAFIĄ. Szacowana luka na polskim rynku pracy do 2025 to 1.5 mln. pracowników . Wzmacniają ją prognozy emigracji zarobkowej dla naszego rynku oraz całkowicie nowe podejście do stylu życia młodego pokolenia – wymagających, pewnie egzekwujących swoich praw i oczekiwań, skłonnych do zmian przedstawicieli Generacji Z
i Millenialsów.

Wyraźnie zauważalny jest również wzrost znaczenia strategii zrównoważonego rozwoju (ESG) w strategiach biznesowych przedsiębiorstw. Wciąż jeszcze w dużej mierze
z przyczyn reputacyjnych, jednak również w obliczu oczekiwań interesariuszy i potrzeb wypełniania regulacji unijnych (w tym Dyrektyw dotyczących obowiązkowych ujawnień
w raportach pozafinansowych), czynniki środowiskowe i społeczne ujęte są w celach
i działaniach organizacji. Strategia ESG w aspekcie społecznym i socjalnym coraz częściej zintegrowana jest ze strategią Środowiska Pracy, uwzględniając konkretne plany działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństw pracy, a także szeroko rozumianego dobrostanu fizycznego i psychicznego pracowników.

Standard well a pandemia

O ile dbałość o dobre samopoczucie w miejscu pracy już wcześniej była istotna dla inwestorów biurowych i wynajmujących ze względu na rolę, jaką odgrywa w przyciąganiu najemców, o tyle pandemia COVID-19 doprowadziła do zwiększonego zainteresowania najemców biurowych rozwiązaniami wspierającymi dobrostan ich pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu badawczego „Zrównoważony rozwój,
a rynek nieruchomości: 10 kwestii, o których inwestorzy powinni pamiętać
”.

Natomiast z punktu widzenia pracownika - zmiany społeczne wywołane przymusowym masowym „testem” pracy zdalnej w zagrożeniu pandemicznym, wpłynęły między innymi na to, że troska o siebie stała się fundamentalną potrzebą i znakiem naszych czasów.
Jak nigdy wcześniej pracownik oczekuje elastyczności i realnego wpływu na organizację własnej pracy. Już dziś wiemy, że hybrydowy model pozostanie z nami na długo – a co za tym idzie – że zmieniła się funkcja biura, którego przestrzenie przede wszystkim powinny być nastawione na pracę zespołową i spotkania w systemie hybrydowym.

Jakkolwiek jednak w okresie post-pandemicznym nie tylko kwestie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, tworzenia zdrowego i zrównoważonego środowiska przestrzennego, w którym ludzie mogą wydajnie i wygodnie pracować, mają wpływ na przyciągnięcie pracowników z powrotem do biur. Równie istotne jest zapewnienie dobrego samopoczucia pracowników, tworzenie zdrowej kultury organizacyjnej, w której ludzie są słuchani, doceniani, mają możliwości rozwoju i są odpowiednio wynagradzani za swoją pracę.

Aż 60% respondentów w przeprowadzonym przez CBRE badaniu uważa, że ważne dla nich są programy wspierające zdrowie psychiczne, a 34% przyznaje, że do tej pory nie otrzymało żadnego wsparcia od pracodawcy w zakresie zdrowia psychicznego.
81% pracowników wśród najważniejszych oczekiwań dotyczących środowiska pracy wymienia zdrową kulturę, 75% elastyczność i możliwość wyboru, równocześnie 74% oczekuje wsparcia w zakresie zdrowia fizycznego, a 60% - w zakresie bezpieczeństwa.

Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji raportu CBRE „Praca z domu czy z biura?

(R)Ewolucyjna zmiana?

Jeśli wcześniej nie pojawiło się w organizacjach myślenie w kategoriach rozwiązań wspierających dobrostan pracownika jako warunku koniecznego dla nowoczesnych środowisk pracy, to doświadczenia pandemiczne ruszyły z posad te przekonania.
Nie jest to jednak zmiana rewolucyjna.

BeWell@work, to hasło, które promowało dobrostan fizyczny i psychiczny w projektowanych przez zespół Workplace Strategy CBRE środowiskach pracy od wielu lat. Holistycznie integrujących przestrzeń, technologię i kulturę pracy. Uwzględniających perspektywę potrzeb biznesowych (Business Performance), potrzeb rynku
(Customer Experience) oraz ludzi (Employee Experience).

Ekonomiczne uzasadnienie dla uwzględniania w tworzonych strategiach środowisk pracy aspektu Wellness czyli dobrostanu pracownika wynikającego z infrastruktury fizycznej budynku i przestrzeni biura oraz Well-being, czyli poczucia psychicznego i społecznego dobrostanu, weryfikowane było procesami badawczymi prowadzonymi i obserwowanymi przez CBRE.

Chwilowy trend czy potwierdzona badaniami ekonomiczna konieczność?

Well-being to bowiem nie chwilowy trend tylko biznesowa konieczność, którą potwierdziły między innymi badania CBRE , wskazując na korelację pomiędzy zdrowiem, poczuciem well-being a wydajnością i zaangażowaniem pracowników. Wskazując na zwiększenie produktywności z 10% do 30%; wzrost zaangażowania z 65% na 75% oraz zdrowego samopoczucia z 50% na 71%. Podkreślając, że ludzie pracują lepiej w „zdrowym” środowisku pracy, które zapewnia odpowiedni dostęp do światła, wykorzystuje biofilię, zapewnia dostęp do zdrowych przekąsek, daje możliwość mentalnej i fizycznej regeneracji na wielu poziomach.

Choć poczucie dobrostanu jest odczuwane indywidualnie i ma wartość subiektywną,
to w ramach kolejnego badania przeprowadzonego przez CBRE prowadzący projekt zdefiniowali parametry, które objęto badaniem. Zestawiono ze sobą aspekty fizjologiczne takie jak: ciśnienie krwi, tętno, temperatura ciała, fizyczna aktywność, jakość snu badanych i psychologiczne analizując nastój, poziom stresu, nawyki związane ze snem, nawyki związane z kulturą fizyczną oraz aspekty przestrzenne: jakość oświetlenia, poziom hałasu, poziom CO2, temperatura, wilgotność powietrza. Odniesiono je do produktywności oceniając: pamięć, umiejętności werbalne, rozumowanie, rozwiązywanie problemów.

Dodatkowo podzielono biura poddane analizie badawczej na trzy kategorie: konwencjonalne, czyli te z gabinetami, przypisanymi biurkami i ograniczonymi rozwiązaniami technologicznymi. Optymalne, wsparte odpowiedną technologią
oraz ponadprzeciętnie zorientowane na rozwiązania wspierające dobrostan pracowników, wyposażone w najnowsze standardy technologiczne, elastyczne rozwiązania przestrzenne wspierające kolaborację, innowację i efektywność.

Rezultaty szczegółowe pokazały między innymi: wzrost produktywności w biurze optymalnym o 32% natomiast w ponadprzeciętnym o 62%. Wzrost kreatywności w biurze optymalnym o144% oraz o 107% w biurze ponadprzeciętnym. Wzrost subiektywnie odczuwanego well-beingu w biurze optymalnym o 7%, a ponadprzeciętnym o 12%.

Co najważniejsze we wnioskach końcowych wskazano, że dzięki zastosowaniu zmian
w aranżacji biura i zmianom kultury pracy, każde 1€ zainwestowane w biuro ponadprzeciętne jeśli chodzi o rozwiązania przestrzenne, technologiczne i kulturę pracy, dało 70% zwrotu w pierwszym roku od wprowadzenia zmian, mierzone produktywnością pracowników. Źle zaprojektowane przestrzenie, nie dostosowane do potrzeb pracowników obniżały produktywność.

Rozwiązania wspierające Wellness i Well-being użytkowników powierzchni biurowych

Co zatem wpływa na poprawę fizycznego poczucia dobrostany pracowników w biurze?

Doświadczenia pandemii Covid19 sprawiły, że odpowiednia wentylacja i filtracja powietrza stają się kwestią kluczową, nie tylko dla zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusów,
ale także dla zwiększenia poziomu energii pracowników i ogólnej poprawy ich zdrowia psychicznego. Działania, które mogą poprawić cyrkulację powietrza to m.in. podwyższenie poziomu sufitu, zwiększenie powierzchni przypadającej na każdego pracownika do co najmniej 4,5 mkw., czy też pomiar przepływu i ciśnienia powietrza.

Pandemia zwiększyła również świadomość znaczenia utrzymania czystości, co skłoniło wynajmujących i zarządzających budynkami do częstszego i dokładniejszego sprzątania, szczególnie urządzeń i przestrzeni wspólnych, takich jak windy, a także do zapewniania środków ochrony, np. dozowników, płynów antybakteryjnych, maseczek, czy montażu oznakowania i wyznaczenia punktów informacyjnych pomagających wyjaśnić najemcom,
w jaki sposób utrzymywać czystość w budynku.

Duże znaczenie dla zwiększenia efektywności i komfortu pracy ma również projektowanie elastycznych przestrzeni, które przez swój układ mobilizują do zdrowego ruchu,
jak również wykorzystanie ergonomicznych elementów wyposażenia i mobilnych rozwiązań do zarządzania układem biura, oferujących różne funkcjonalności
i wspierających różne modele pracy.

Inne działania, które można szybko podjąć, by poprawić dobrostan pracowników
to zapewnienie naturalnego światła na stanowisku pracy, dostępu do naturalnej zieleni
i świeżego powietrza, oferowanie zdrowych posiłków, zapewnienie możliwości ćwiczeń fizycznych, czy też organizowanie szkoleń, webinariów czy sesji doradczych
dla pracowników.

Potrzeba obiektywnego potwierdzenia jakości budynków biurowych

Wiele firm w minionych latach zdecydowało się w sposób formalny potwierdzić swoje podeście do zagadnień dobrostanu pracowników w miejscu pracy - uzyskując certyfikat WELL, opracowany przez International WELL Building Institute (IWBI). WELL (obecnie w wersji 2.0) jest najwyższym i najbardziej obiektywnym, wielokryterialnym, standardem dla budynków, pomieszczeń oraz społeczności pragnących wdrożyć, mierzyć i weryfikować parametry wspierające i poprawiające zdrowie i dobre samopoczucie ludzi w budynkach (głównie biurowych).

Standard WELL obejmuje ponad 100 parametrów w 10 kluczowych kategoriach: powietrze, woda, odżywianie, światło, ruch, komfort termiczny, akustyka, materiały, umysł oraz społeczność.

Jednocześnie w odpowiedzi na pandemię COVID-19 International WELL Building Institute opracował specjalną wersję systemu: WELL Health-Safety Rating. Pierwszym biurowcem
w Polsce, który w grudniu 2020 uzyskał ten certyfikat, był .KTW I w Katowicach. Certyfikat ten jest znacznie prostszy i nie jest oceną wielokryterialną. WELL Health&Safety Rating
to system oceny bezpieczeństwa budynków pod kątem zastosowanych procedur i ich wpływu na zmniejszenie zagrożenia związanego z COVID-19 oraz innymi zagrożeniami epidemiologicznymi.

Ponieważ najemcy kładą coraz większy nacisk na udogodnienia w budynkach, które poprawiają zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, już teraz zauważamy zwiększony się popyt na nieruchomości ekologiczne, spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju, ale również te, które wyposażone są w udogodnienia i urządzenia wspierające dobrostan użytkowników biura, np. poprawiające jakość powietrza w pomieszczeniach (wysokiej jakości systemy wentylacyjne – HVAC, filtry HEPA) czy inne elementy pro-środowiskowe zwiększające komfort pracowników.

Trend ten wyraźnie przyczynia się do wzrostu liczby przeprowadzanych certyfikacji WELL. Zgodnie z corocznymi raportami PLGBC już w 2021 roku można było zaobserwować ponad 100% wzrost liczby budynków posiadających certyfikat WELL. Było ich 17 (w tym
7 certyfikatów w systemie WELL Health&Safety Rating), w stosunku do 8 w 2020 roku. Rok później, w 2022 roku certyfikatów wielokryterialnych WELL było już 14, natomiast WELL H&SR – aż 43.

Podsumowanie: standard well

Inwestycja w środowisko pracy WELL wydaje się nie być chwilowym trendem
a koniecznością. Oczywiście jeśli pracodawca chce mieć na pokładzie produktywnych, kreatywnych, zaangażowanych i zdrowych ludzi. Przekonanych, że ich organizacja dba
o nich fizycznie i psychicznie, zapewniając komfortowe, produktywne, atrakcyjne środowisko pracy. Jeśli organizacja jest uważna na optymalizację kosztów rekrutacji
i absencji a także walczy o pozyskanie wartościowych talentów, uzna inwestycje
w wellness i well-being nie tylko za opłacalne, ale również konieczne.

Biorąc pod uwagę wyniki badań demograficznych jesteśmy gotowe nawet zaryzykować stwierdzenie… konieczne, jeśli pracodawca w ogóle chce mieć ludzi „na pokładzie”!


Bibliografia
Manpower Group, Czego pragną pracownicy
CBRE CEE, Praca zdalna czy z domu
Deloitte, Od fali odejść do fali zmian
CBRE Research, Zrównoważony rozwój, a rynek nieruchomości: 10 kwestii, o których inwestorzy powinni pamiętać, 2021
CBRE Research, Praca z domu czy z biura?, Raport badawczy, 2021
Healthy Office Research, przeprowadzone przez CBRE w kooperacji z Tweenty University CBRE Lab, przy współpracy z Technical University of Madrid, Spain oraz Keio University, Japan
Zrównoważone certyfikowane budynki, Raport 2022 oraz 2021, PLGBC

Napisz do naszego eksperta

Autorzy

  • Edyta Mika

    Associate Director, Workplace & Change Management

    Zdjęcie Edyta Mika
  • Anna Jarzebowska

    Ass Dir, ESG Programme

    Zdjęcie Anna Jarzebowska