Artykuł

Zwiększanie wartości przez ESG – pobierz raport 2022/2023

O konieczności stosowania rozwiązań z zakresu ESG mówi się od dawna. Zapraszamy do pobrania raportu, który postara się odpowiedzieć na te pytania.

kwietnia 27, 2023

zwiekszanie-wartosci-esg

Branża nieruchomości jest w wyjątkowej pozycji, w której może mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo i wartość tworzonego otoczenia poprzez inicjatywy środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG). Przebieg tego procesu był przedmiotem przeprowadzonego niedawno przez nas badania wśród ponad 500 osób zajmujących się nieruchomościami na całym świecie pokazującego najpopularniejsze
i najistotniejsze inicjatywy stosowane w ich strategiach dotyczących nieruchomości.

Jakie przeszkody i korzyści firma wynosi
z wdrożenia ESG

Jak wynika z naszego raportu o ESG na rok 2023, w 2022 roku wzrost uwagi poświęcanej strategiom ESG w swoich organizacjach zaobserwowało 70 proc. inwestorów
i użytkowników nieruchomości. Wśród inwestorów główną przyczyną były regulacje zakładające informowanie o realizacji celów, jak przyznało 7 na 10 z nich.

Spośród użytkowników nieruchomości ten element znalazł się na drugim miejscu,
a kluczowa okazała się inflacja i coraz wyższe ceny energii, co zadeklarowało 6 na 10 respondentów.

Trzecie miejsce w obu grupach zajęły popandemiczne problemy z podażą lub dostawami, które były ważne dla 30 proc. inwestorów i 40 proc. użytkowników. Na kolejnych miejscach pojawiły się niepewność i napięcie geopolityczne na świecie oraz rosnące stopy procentowe.

raport zwiększanie wartości przez ESG

Najemcy o krok przed branżą nieruchomości

Wymóg tzw. sprawozdawczości niefinansowej, obejmujący elementy zrównoważonego rozwoju, funkcjonuje już w Europie i w Polsce. Opublikowana w grudniu 2022 roku Dyrektywa UE (tzw. CSRD) przewiduje, że już w 2026 roku informacje niefinansowe będą przedstawiać wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Nowa dyrektywa Komisji Europejskiej położy większy nacisk m.in. na etykę biznesu,
ocenę śladu węglowego czy ochronę danych, a także wprowadzi audyt raportowanych postępów. Przymus legislacyjny to element, który najmocniej wpływa na uwagę poświęcaną ESG przez inwestorów na rynku nieruchomości.

Jednak z naszego badania wynika, że najemcy a właściciele nieruchomości i deweloperzy planują w różnym czasie dojść do osiągnięcia tych celów.

Zwiększanie wartości przez ESG – pobierz raport 2022/2023Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego badania, pobierz bezpłatny raport Zwiększanie wartości dzięki ESGJeśli chciałbyś porozmawiać na temat wdrożenia ESG w swojej organizacji skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Napisz do naszego eksperta

Autorzy