Artykuł

Praca hybrydowa - wyzwania i szanse

lutego 14, 2022

Przez Małgorzata Niewińska Edyta Mika

Kobieta pracująca hybrydowo z domu przy laptopie

Pandemia uderzyła we wszystkie sfery życia organizacji: kulturę, procesy, wartości, wzorce komunikacji i nasze priorytety. Jesteśmy nadal w procesie transformacji,
a środowisko pracy stało się najbardziej rozpoznawalnym symbolem tych przemian. Już dziś wiemy, że stara norma - model pracy tylko z biura, przestał obowiązywać. Powstał termin pracy hybrydowej. Co ona oznacza?

Powrót do stanu sprzed pandemii jest już niemożliwy z prostego powodu: kulturowo jesteśmy w innym miejscu. Trwające ponad rok doświadczenie możliwości wyboru
i realnego wpływu na organizację własnej pracy, uzmysłowiło wiele organizacji, że czas wprowadzić zmiany w modelu pracy. Przestaliśmy wierzyć w słuszność dotychczas obowiązującej normy głoszącej, że: biuro to główne i najlepsze miejsce do wykonywania pracy.

Model pracy hybrydowej– równoważy racje i interesy organizacji i pracowników, czerpiąc co najlepsze, z potencjału dwóch światów: biura i strefy zdalnej:

 • poszerza środowisko pracy o dodatkową strefę home office, która zyskuje status fundamentalnej w miejsce okazjonalnej, wzbogacając paletę możliwości wyboru przestrzeni w których dobrze się pracuje, na zasadzie regularnego dostępu.
 • daje ludziom odpowiedzialność za wybór jak pracować, a to daje też poczucie wpływu i kontroli co z kolei pozytywnie wpływa na kondycję psychiczną.
 • wpływa na efektywność pracy, bo kluczowym kryterium dokonywania wyboru przestrzeni jest to, jak wspiera pracowników w tym co mają do zrobienia dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów biznesowych.

banner_text_office

Nasze bogate doświadczenie konsultingowe z okresu pandemii Covid19 oraz przedstawione badania pozwoliły nam przekazać Państwu kompleksowe, a zarazem zwięzłe podsumowanie tego, co obserwujemy na rynku. Wierzymy, że ta optyka zdeterminuje dyskusję o miejscu pracy przyszłości.

1. Praca zdalna w pandemii jako poświęcenie

Praca w domu podczas pandemii miała swoją cenę i odcisnęła się na zdrowiu psychicznym i fizycznym pracowników. W wielu przypadkach obnażyła brak przygotowania organizacji do reagowania na potrzeby infrastrukturalne i odciążenie pracowników w trudnych czasach. Pokazała, jak wiele elementów kultury i struktury sprawia, że firmy są podatne na czynniki zewnętrzne.

2. Praca zdalna w pandemii jako ucieczka

Po najbardziej drastycznych restrykcjach lockdownych w 2020 r. i na początku 2021 r. masowe powroty do biur tak naprawdę nigdy nie miały miejsca, ponieważ wiele firm nie zdaje sobie sprawy, jakie mogą być powody, dla których ludzie niechętnie angażują się
w życie biurowe, poza oczywiście stałym zagrożeniem pandemicznym. Lokalnie dla wielu biuro jako najbardziej namacalny element pracy kojarzy się z wieloma toksycznościami takimi jak: nieadekwatne zarobki, brak możliwości rozwoju, praca w zbyt małych
i niedoposażonych zespołach, brak prawdziwego poczucia wpływu, praca w niezdrowych biurach. Jednocześnie praca zdalna na wiele sposobów była i jest dla ludzi katalizatorem niezależności, wolności i sprawczości. Niezdrowe środowisko pracy dosłownie wypycha ludzi z biura, a praca zdalna zachęca ludzi do pozostania w domu. To dlatego ludzie traktują pracę zdalną jako bardzo atrakcyjną alternatywę dla pracy biurowej.

3. Praca zdalna w pandemii jako doświadczenie katartyczne

Pandemia pokazała, że pod powierzchnią od dawna kryją się elementy, które wypychają ludzi z organizacji – niezdrowe kultury, struktury i procesy, niezdrowe relacje, niezdrowe środowisko. W przestrzeni publicznej, wywołało to szczerą rozmowę, że przyszłość zależy od tego, jak firmy będą traktować ludzi w nowej hybrydowej rzeczywistości – traktując ich we właściwy sposób i słuchając ich. Te organizacje, które są najbardziej świadome wagi zmian zachodzących w życiu społecznym, mają szansę przyjrzeć się głębiej i przemyśleć dotychczasowe zasady i procedury, aby dokonać zmiany na lepsze.

4. Praca zdalna w pandemii jako sygnał do zmiany

Pewne elementy zostały na stałe włączone do naszego postrzegania środowiska pracy. Nie tylko zmiana funkcji biurowych i praca zdalna która w wielu organizacjach pozostanie dostępna w mniejszym lub większym zakresie. W wielu przypadkach pandemia wzmocniła lub zmieniła hierarchię priorytetów, które należy zaadresować w nowych środowiskach pracy. Obejmują one tworzenie zdrowej kultury, w której ludzie są odpowiednio wynagradzani za swoją pracę i gdzie mają możliwości rozwoju. Oznacza to również tworzenie zdrowego, zrównoważonego środowiska przestrzennego, w którym ludzie mogą wydajnie i wygodnie pracować w biurze i w domu. Najważniejszą kwestią pozostaje poziom świadomości potrzeby zmiany oraz faktyczna gotowość organizacji i managementu do jej wdrożenia. Prawdziwa zmiana wymaga, aby poziom świadomości i gotowość do jej wdrożenia były na tym samym poziomie.

Szanse na rozwój mają firmy, które będą gotowe zmienić swoje podejście do elastyczności w oparciu o bieżące doświadczenia. Dla wielu z nich, jak wynika z badania, pandemia może być raczej zakłóceniem, ale niekoniecznie katalizatorem do większych zmian. Stąd jest coś wspólnego między rzeczywistością przed pandemią a teraźniejszością. To świadomość powagi i znaczenia tego, co taka zmiana w kierunku większej elastyczności może przynieść w zakresie employer brandingu i wydajności biura.

Chcesz porozmawiać o tym, jak zmienić swoje podejście do pracy hybrydowej? Skontaktuj się z nami!

Napisz do naszych ekspertów

Autorzy

 • Małgorzata Niewińska

  Director

  Zdjęcie Małgorzata Niewińska
 • Edyta Mika

  Associate Director, Workplace & Change Management

  Zdjęcie Edyta Mika