Artykuł

Pięć błędów popełnianych przy szukaniu magazynu

lutego 25, 2024

koszty wynajmu magazynu, wynajem magazynu

Szukanie idealnego magazynu do prowadzenia działalności biznesowej jest kluczowym elementem logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Proces ten, choć może wydawać się prosty, kryje wiele potencjalnych pułapek. Nasz ekspert przedstawia 5 najczęstszych błędów popełnianych przy poszukiwaniu magazynu.

Szukanie odpowiedniego magazynu to zadanie, które wymaga starannego planowania i analizy.

Pierwszym najczęstszym błędem, który najemcy popełniają podczas tego procesu to niedocenienie lokalizacji. Lokalizacja magazynu ma kluczowe znaczenie. Wiele firm skupia się na kosztach wynajmu, lekceważąc położenie. Ważne jest, aby magazyn był usytuowany blisko głównych dróg, portów i centrów dystrybucyjnych, co ułatwia transport i zmniejsza koszty logistyczne. Niewłaściwa lokalizacja może prowadzić do wydłużenia czasu dostaw i zwiększenia kosztów transportu. Ważne jest porównanie dostępnych nieruchomości oraz ofert poszczególnych deweloperów, ale również wzięcie pod uwagę kwestii, takich jak charakterystyka biznesu, dostępność pracowników w pobliżu lokalizacji magazynu oraz funkcjonowanie całego łańcucha dostaw.

Drugim błędem w naszej ocenie jest niewłaściwa analiza potrzeb przestrzennych i logistycznych. Jednym z najczęstszych błędów jest niedokładne określenie potrzeb magazynowych. Firmy często wynajmują zbyt małe lub zbyt duże przestrzenie, nie uwzględniając przyszłego wzrostu lub zmian w potrzebach. Ta niewłaściwa ocena prowadzi do wynajęcia niewystarczającej przestrzeni do przechowywania lub niepotrzebnego ponoszenia bardzo wysokich kosztów za niewykorzystaną przestrzeń. Warto w takim scenariuszu skorzystać z pomocy profesjonalnego agenta nieruchomości specjalizującego się w doradztwie w wyborze odpowiedniej wielkości magazynu pod potrzeby biznesowe. Możemy wówczas oszacować ile konkretnie metrów kwadratowych powierzchni będzie nam potrzebne pod nasz profil biznesowy.

Ryzykowne jest niedocenianie znaczenia bezpieczeństwa i ochrony. Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem przy wyborze magazynu. Zaniedbanie elementarnych środków bezpieczeństwa może prowadzić do kradzieży lub uszkodzenia przechowywanych towarów, a co za tym idzie poważnych strat finansowych przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby upewnić się, że wybrany magazyn ma odpowiednie zabezpieczenia, takie jak monitoring, ochrona czy nowoczesne systemy przeciwpożarowe. Magazyn musi być bezpieczny, aby chronić zapasy przed kradzieżą, uszkodzeniem czy wpływami środowiska. Zaniedbanie takich aspektów jak systemy alarmowe, monitoring czy odpowiednie oświetlenie może prowadzić do poważnych strat materialnych i wizerunkowych.

Ważne jest, aby magazyn posiadał odpowiednią specyfikację techniczną, np. doki przeładunkowe w odpowiedniej ilości, wysokiej jakości posadzka, wysoka izolacja ścian i dachu o niskim współczynniku przenikania, odporność ogniowa powyżej 4000MJ/mkw, strefa przydokowa projektowana jako strefa kompletacji ze zwiększonym doświetleniem światłem naturalnym i brakiem linii słupów, dokładki, windy towarowe. Pominięcie tych czynników może ograniczać efektywność operacji magazynowych i zwiększać koszty pracy.

Jako doradcy na rynku magazynowym i logistycznym spotykamy się z sytuacjami, kiedy , bagatelizuje się znaczenie technologii i automatyzacji procesów na powierzchni magazynu. W dobie rosnącej automatyzacji i cyfryzacji procesów logistycznych ważne jest, aby magazyn był przystosowany do implementacji nowych technologii. Niewykorzystanie potencjału technologicznego może prowadzić do zacofania operacyjnego i mniejszej efektywności firmy. Zdolność do wdrożenia zautomatyzowanej technologii powinna być jedną z kluczowych cech przy wyborze nowej powierzchni magazynowej. Zautomatyzowane rozładunki i przyjęcia dostaw towarów, ich rozlokowanie w magazynie i kompletacja zamówień przekładają się również na zmniejszenie popełnianych błędów, co umożliwia zmniejszenie poziomu zwrotów produktów spowodowanych przez pomyłki w wydaniach i wysyłkach. Poziom automatyzacji w magazynach w Polsce waha się na poziomie podstawowym, z technologiami takimi jak przenośniki oraz wózki autonomiczne (AGV), aż do poziomu zaawansowanego z automatycznymi robotami mobilnymi, zrobotyzowaną kompletacją, automatycznymi sorterami oraz technologiami typu shuttle, miniload i AutoStore – więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Jak technologia może usprawnić procesy magazynowe?

Niedostateczna analiza kosztów całkowitych wynajmu powierzchni magazynowej czy produkcyjnej to zjawisko, z którym spotykamy się regularnie jako doradcy na rynku nieruchomości. Oprócz czynszu, należy uwzględnić inne koszty związane z magazynem, takie jak utrzymanie, ubezpieczenie, podatki czy koszty dostosowania przestrzeni. Pominięcie tych czynników może prowadzić do błędnej oceny opłacalności inwestycji. Firma, przed podpisaniem umowy najmu, powinna zapoznać się z zakresem i wysokością opłat eksploatacyjnych, które są skalkulowane w formie zaliczki. Mimo obowiązujących standardów i przyjętych norm każdy deweloper może podchodzić do nich w inny sposób i oczekiwać od najemcy poniesienia dodatkowych kosztów. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: Koszty eksploatacyjne w budynkach magazynowych – jak naliczać?

Podsumowując, wybór magazynu to skomplikowany proces, który wymaga rozważenia wielu czynników i powinien rozpocząć się z odpowiednim wyprzedzeniem. Unikanie powyższych błędów często jest możliwe tylko z odpowiednim doradcą. Taka współpraca poskutkuje znalezieniem optymalnej przestrzeni magazynowej, co przełoży się na efektywność operacyjną i finansową firmy. Należy dokładnie przeanalizować i zrozumieć potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości magazynowych, który podlega ciągłym zmianom. Właściwa analiza i planowanie mogą przyczynić się do znalezienia optymalnej przestrzeni magazynowej, która będzie wspierać cele biznesowe firmy.

Jeśli na którymś z etapów poszukiwania magazynu masz wątpliwości – skontaktuj się z naszym ekspertem.