Artykuł

Jak technologia może usprawnić procesy magazynowe?

Rozwiązania technologiczne, które wybierają najemcy magazynowi. Sprawdź nasz artykuł!

maja 18, 2023

technologia w magazynach, jak technologia może przyspieszyć operacje magazynowe

Nowoczesne technologie są niezbędnym elementem w magazynach. Ich zastosowanie nie tylko usprawnia codzienne funkcjonowanie nieruchomości, ale pozwala też zredukować koszty oraz skrócić czas realizacji dostaw i zamówień. Coraz częściej magazynową automatyzację wspierają też rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Chociaż przez wojnę w Ukrainie rynek magazynowy w Polsce nieco wyhamował, to wyniki na koniec 2022 roku były nadal wysokie. Przekroczona została bariera 27 mln m2 całkowitych zasobów nowoczesnej powierzchni przemysłowo-logistycznej, a poziom całkowitego popytu był drugi tak wysoki w historii – wynika z raportu CBRE Poland Real Estate Market Outlook 2023. Najemcy z sektora produkcyjnego opowiadali za blisko 20% całkowitego popytu i przewiduje się, że w najbliższym czasie to właśnie oni będą siłą napędową rynku.

Automatyzacja w magazynach

Wyniki badania CBRE European Logistics Occupier Survey 2022 wykazały, że 80% najemców uważa, że robotyka magazynowa stanowi największy przełom technologiczny
w operacjach logistycznych, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z poprzednim badaniem w 2020. Najemcy podkreślili również, że zdolność do wdrożenia zautomatyzowanej technologii jest kluczową cechą przy wyborze nowego budynku magazynowego.

Zautomatyzowane rozładunki i przyjęcia dostaw towarów, ich rozlokowanie w magazynie
i kompletacja zamówień przekładają się również na zmniejszenie popełnianych błędów,

co szczególnie w branży e-commerce umożliwia również zmniejszenie poziomu zwrotów produktów spowodowanych przez pomyłki w wydaniach i wysyłkach.

Więcej wniosków przeczytasz w raporcie European Logistics Occupier Survey 2022

Sztuczna inteligencja w służbie ESG

Zbieranie danych w czasie rzeczywistym oraz ich analiza ze wsparciem sztucznej inteligencji pozwala na przygotowanie bardziej szczegółowych raportów i prognoz,
co przekłada się na podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych
i zarządczych.

Rosnące koszty zmuszają również do zwracania coraz większej uwagi na kwestie związane z energooszczędnością i ESG. Nowoczesne technologie w magazynach mogą mieć duży wpływ na ekologię. Inteligentne sterowanie oświetleniem, czujniki ruchu, zarządzanie wolną powierzchnią czy kontrola zapasów ze wsparciem AI pomagają zredukować utraty energii do niezbędnego minimum.

magazyn dostosowany do Twoich potrzeb

W efektywnym zarządzaniu operacjami magazynowymi coraz większą rolę odgrywają technologie Big Data oraz Business Intelligence (BI), w istotny sposób przyczyniając się do optymalizacji procesów oraz redukcji kosztów.

Termin Big Data odnosi się do ogromnych zbiorów danych, które są zbyt złożone, aby przetwarzać je za pomocą tradycyjnych systemów informatycznych. W kontekście łańcuchów dostaw Big Data obejmują informacje z różnych źródeł, takich jak na przykład systemy zarządzania magazynem (WMS), transportem (TMS) oraz zamówieniami (OMS).

Jednym z najważniejszych obszarów optymalizacji procesów z wykorzystaniem Big Data jest prognozowanie popytu. Ogromne zbiory informacji (zarówno wewnętrznych,
jak i zewnętrznych) pozwalają na analizę historycznych danych sprzedaży, trendów rynkowych i danych zewnętrznych (np. pogoda, święta), co pozwala na dokładniejsze prognozowanie popytu. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej planować produkcję, zamówienia czy transport.

Business Intelligence natomiast to technologia analityczna umożliwiająca przetwarzanie, analizowanie i wizualizowanie danych w celu uzyskiwania wartościowych informacji dla podejmowania decyzji biznesowych. W zarządzaniu łańcuchem dostaw BI pozwala na monitorowanie wskaźników efektywności (KPI), prognozowanie popytu czy optymalizację poziomów zapasów. Narzędzia Business Intelligence można wykorzystać również
w zarządzaniu zapasami w celu monitorowania ich poziomów oraz automatycznym generowaniu alertów w przypadku ich przekroczenia lub obniżenia. Pozwala to na unikanie sytuacji braku towarów oraz redukcję kosztów związanych z magazynowaniem.


Jakie wymagania musi spełniać magazyn dla firmy logistycznej?


Czy najemcy magazynowi preferują rozwiązanie hybrydowe?

Robotyka i automatyzacja magazynów są wysoko na liście kryteriów najemców logistycznych, jednak czy chcą oni przyjąć w pełni zautomatyzowane rozwiązanie,
czy bardziej model hybrydowy?

Poziom automatyzacji w magazynach w Polsce waha się na poziomie podstawowym,
z technologiami takimi jak przenośniki oraz wózki autonomiczne (AGV), aż do poziomu zaawansowanego z automatycznymi robotami mobilnymi, zrobotyzowaną kompletacją, automatycznymi sorterami oraz technologiami typu shuttle, miniload i AutoStore.Sprawdź nowoczesny magazyn przygotowany specjalnie dla Hultafors Group.


Nowoczesne technologie a czynnik ludzki

Mimo że procesy biznesowe ewoluują wraz z nowymi technologiami, najemcy nadal cenią wkład wykwalifikowanych pracowników i uważają ludzi za klucz do wydajnej i efektywnej działalności. Dostępność siły roboczej o wymaganych umiejętnościach została uznana
za drugi najbardziej decydujący czynnik dla najemców przy wyborze ogólnej
lokalizacji nowego magazynu, wyprzedzając jedynie dostępność nieruchomości.

Zautomatyzowane rozwiązanie hybrydowe może stworzyć bezpieczniejsze i bardziej produktywne środowisko pracy, zapewniając jednocześnie czas i zasoby pracownikom na wykonywanie zadań, które będą napędzać rozwój firmy.

Jest to szczególnie ważne w przypadku rekordowo niskiej stopy bezrobocia oraz siły roboczej, spotęgowany przez wojnę w Ukrainie oraz odpływ części pracujących wcześniej w Polsce pracowników zatrudnionych w sektorze budowlanym i magazynowym. Coraz częściej, automatyzacja i robotyzacja nie zastępuje zatem etatów, tylko wakaty.

Potrzebujesz pomocy w określeniu potrzeb biznesowych? Szukasz magazynu wspierającego Twój biznes? Interesuje Cię wynajem magazynu? Skontaktuj się z nami!

Autorzy

  • Przemyslaw Pietak

    Supply Chain Advisory Director

    Zdjęcie Przemyslaw Pietak

    Specjalizacja: Przemysław jest odpowiedzialny za rozwój linii usług Supply Chain Advisory w ramach CBRE, ściśle współpracując z linią Industrial & Logistics Advisory & Transactions oraz funkcją Global / EMEA Supply Chain Advisory.