Artykuł

Czym są magazyny ADR i co w nich przechowywać?

Rynek magazynowo-logistyczny charakteryzuje się specyficznymi terminami służącymi do opisu jego czynników i procesów, często na co dzień wyrażanymi w językach obcych. Jednym z nich jest pojęcie ADR.

kwietnia 28, 2023

Czym są magazyny ADR magazyny ADR

Na rynku nieruchomości magazynowych możemy spotkać się z pojęciem magazyn ADR. Czym jest taki magazyn i co oznacza ten skrót? Jakie towary możemy przechowywać w takiego rodzaju magazynach? Przechowywanie niektórych surowców i produktów wiąże się ze stosowaniem wyjątkowych środków ostrożności. Dowiedz się, czym są magazyny ADR.

ADR jest skrótem, wywodzącym się z języka francuskiego, z konwencji traktującej
o drogowym przewozie towarów niebezpiecznych. Magazyn ADR to pojęcie, które nie jest co prawda definiowane przez żaden akt prawny, ale jest często stosowane przez praktyków specjalizujących się w logistyce. W związku z tym magazynowanie ADR to po prostu magazynowanie towarów niebezpiecznych, które mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także dla środowiska naturalnego.

Magazyn ADR jest bezpiecznym magazynem do przechowywania wyżej wymienionych towarów. Jego budowa opiera się na przepisach prawa budowlanego i przepisach przeciwpożarowych. Nie ma jednego konkretnego prawnego dokumentu,
który regulowałby zagadnienia magazynowania i składowania towarów niebezpiecznych. Jednakże, magazyny ADR muszą spełniać wymagania określone w przepisach prawa
o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Co można przechowywać w magazynach ADR?

Magazyn ADR to magazyn przeznaczony do przechowywania towarów niebezpiecznych. Towary te są podzielone na klasy i grupy niebezpieczeństwa. W magazynie ADR można przechowywać towary z klas 2-9, z wyjątkiem klasy 7 (materiały radioaktywne). W każdej klasie towarów niebezpiecznych istnieją różne grupy niebezpieczeństwa, które określają rodzaj zagrożenia, jakie dany towar stanowi.

Jakie są wymagania dotyczące budowy magazynu ADR?

Magazyn ADR musi spełniać wszelkie przepisy prawa budowlanego i przeciwpożarowego. W magazynie ADR muszą być zainstalowane odpowiedni urządzenia sygnalizujące powstałe zagrożenia, środki neutralizujące, gaśnice, łączności dla pracowników, pierwszej pomocy. Każda osoba pracująca w magazynie, w którym składowane są towary niebezpieczne, musi zachowywać szczególną ostrożność i stosować wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Czy istnieją jakieś ograniczenia co do ilości towarów niebezpiecznych, które można przechowywać w magazynie ADR? Tak, istnieją ograniczenia co do ilości towarów niebezpiecznych, które można przechowywać w magazynie ADR. W przypadku składowania towarów niebezpiecznych musimy zweryfikować, czy ich ilość nie kwalifikuje obiektu jako tzw. zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w magazynach wyrobów i substancji chemicznych oraz sposobu prowadzenia ewidencji określono maksymalne ilości substancji niebezpiecznych, jakie można przechowywać w magazynie ADR.

Jakie są koszty wynajmu magazynu ADR?

Koszty wynajmu magazynu ADR zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja, powierzchnia magazynu, wyposażenie, czas wynajmu i wiele innych. Razem z rozwojem prowadzonej działalności zwiększają się także nasze potrzeby w kwestii infrastruktury. Wynajem magazynu jest niezbędny choćby dla przechowywania materiałów, które mamy w firmowej ofercie.Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Koszty wynajmu magazynuTo, ile zapłacimy za wynajem powierzchni magazynowej, uzależnione jest od paru czynników:

 • Powierzchni — wielkość ma znaczenie, jeśli chcemy wynająć magazyn. Koszty
  w przypadku wielkoformatowych „big-boxów” zlokalizowanych w sąsiedztwie dużych aglomeracji będą znacząco odbiegać od mniejszych modułów magazynowych.
 • Lokalizacji — koszty wynajmu magazynu w I strefie w Warszawie będą wyższe,
  niż dajmy na to w Toruniu lub Lublinie. Cena za metr uzależniona jest od tempa rozwoju infrastruktury (także drogowej) w danym rejonie.
 • Dostępu do szlaków transportowych — niedaleka odległość od głównych węzłów komunikacyjnych gwarantuje swobodny i szybki transport towarów na terenie całego kraju. Obecnie największym zainteresowaniem cieszy się wynajem powierzchni magazynowych w regionach tak zwanej „wielkiej piątki”: Warszawy, Górnego Śląska, Polski Centralnej, Poznania i Wrocławia.
 • Standardu magazynu — na dobrze wyposażoną powierzchnię z udogodnieniami (windami towarowymi, ogrzewaniem, przynależnym parkingiem, czy coraz częściej wymaganym systemem monitoringu) trzeba wyciągnąć więcej dukatów z sakiewki.
 • Kursu euro — to właśnie w tej walucie określa się najczęściej wysokość czynszów magazynowych. Co to oznacza dla najemcy? Możliwe niemiłe zaskoczenie: choć stawka w przeliczeniu na metr kwadratowy nie uległa zmianie, może się okazać,
  że zapłacimy za nią więcej niż jeszcze miesiąc wcześniej. Wystarczy, że kurs euro poszybował w górę o parę punktów procentowych.

Nim zdecydujesz się na wynajem magazynu, warto zasięgnąć rady u eksperta, by uniknąć komplikacji w czasie całego procesu. Jako CBRE chcemy mieć pewność, że otrzymasz oferty dostosowane do Twoich wymagań, dynamiki rynku i możliwości firmowego portfela. Gwarantujemy, że przeprowadzimy Cię przez wszystkie trudności i wywalczymy najkorzystniejsze rozwiązania.

Napisz do naszego eksperta