Artykuł

ESG w optymalizacji kosztów utrzymania budynków

Skąd brać środki na inwestycje?

grudnia 18, 2023

ESG, sustainability

Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju (ESG) ma istotne znaczenie w optymalizacji kosztów nieruchomości. Przeczytaj, jak zarządzać budynkami, by uzyskać oszczędności i skąd brać środki na inwestycje w ESG.

Z tego artykułu dowiesz się:

Zasady działania ESG w optymalizacji kosztów

Koszty eksploatacyjne nieruchomości w ostatnich latach znacząco wzrosły. Przyczyniły się do tego przede wszystkim wyższe ceny energii elektrycznej i gazu oraz ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce.

W efektywnym zarządzaniu nieruchomościami kluczowe staje się obecnie znalezienie obszarów, pozwalających na obniżenie kosztów. Jednym z nich jest wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju.

Czym jest zrównoważony rozwój (ESG)

Koncepcja zrównoważonego rozwoju (ESG) opiera się na trzech filarach:

 • środowisko (Environment),
 • społeczeństwo (Social),
 • zarządzanie (Governance).


Ma ona na celu harmonijny rozwój z poszanowaniem praw człowieka, dbałością o środowisko naturalne oraz odpowiedzialnym zarządzaniem.

Dowiedz się więcej o ESG z artykułu: Green Lease, czyli zielone najmy

ESG a optymalizacja kosztów nieruchomości

W obszarze nieruchomości wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju oznacza projektowanie i stawianie tzw. budynków „zielonych”. Ich projekty uwzględniają m.in.:

 • efektywność energetyczną,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • efektywną gospodarkę wodną,
 • użycie naturalnych, ekologicznych materiałów,
 • optymalizację ilości odpadów,
 • innowacyjne rozwiązania, np. z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, do sterowania systemami, takimi jak klimatyzacja, ogrzewanie budynku czy oświetlenie,
 • aspekty społeczne i jakość życia przyszłych użytkowników.

banner_text_esg

Budynki takie są przyjazne dla środowiska, a jednocześnie - w dłuższej perspektywie - pozwalają uzyskać znaczne oszczędności i zwrot z inwestycji. Ekologia idzie tu w parze z ekonomią.

Wartości ESG są także coraz bardziej powszechne w środowisku biznesowym i promowane (a w wielu przypadkach wymagane) przez prawo krajowe oraz unijne. Popyt na „zielone” nieruchomości rośnie, a te w efekcie zyskują wyższą wartość rynkową dla inwestorów czy najemców.

Aby jednak korzystać z potencjału zrównoważonych budynków i docelowo zoptymalizować koszty nieruchomości, potrzebne są środki na inwestycje w ESG.

Środki finansowe potrzebne na wdrożenie ESG

Środki na inwestycje w ESG można obecnie pozyskać na preferencyjnych warunkach. Warto rozważyć poniższe źródła finansowania.

 1. Kredyt w banku

 2. Najbardziej oczywistą możliwością pozyskania finansowania inwestycji ESG jest zaciągnięcie kredytu.

  Większość banków prowadzi politykę promowania firm, które dbają o wartości zrównoważonego rozwoju. Polega ona na analizowaniu działalności pod kątem ESG i ocenie ryzyka ESG. Wyniki takiej analizy mają wpływ na decyzję kredytową, a także koszt kredytu.

  Wiele banków oferuje kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Klient, który udowodni osiągnięcie celów związanych z ESG w określonym czasie, uzyskuje lepsze warunki finansowania.

 3. Kapitał od inwestorów ESG

 4. Inwestorzy coraz częściej szukają możliwości lokowania kapitału w obszary związane ze zrównoważonym rozwojem. Według raportu FDI Confidence Index z 2022 roku aż 94 % przedsiębiorców deklaruje, że ESG jest obecne w ich strategii biznesowej.

  Budowanie zgodnie z wartościami ESG jest więc ważnym argumentem i ułatwia pozyskiwanie zewnętrznego finansowania.

 5. Fundusze unijne

 6. Inwestycje w ESG w projektach budowlanych mogą także ułatwić fundusze unijne.

  Na wsparcie działań zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju nakierowane są programy unijne, przede wszystkim:

  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

 7. Dotacje i pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy

 8. Jednym z istotnych celów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest transformacja polskiej gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju

  W ramach programu można ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Lista aktywnych naborów jest na bieżąco zamieszczana na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl

 9. Program Energia Plus

Program Energia Plus to forma konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ). W jego ramach można ubiegać się o pożyczkę na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. Udzielona pożyczka może pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Program obejmuje m.in. przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej.

Analiza zwrotu z inwestycji w ESG

ROI w zarządzaniu nieruchomościami, czyli wskaźnik zwrotu z inwestycji, jest wyższy w przypadku budynków „zielonych”. Dzieje się tak ze względu na niższe koszty eksploatacyjne efektywnych ekologicznie nieruchomości, a także korzystniejsze warunki finansowania tego rodzaju budynków.

Zarządzanie budynkami ma na celu optymalizację kosztów nieruchomości, by w dłuższej perspektywie osiągnąć jak najwyższy zwrot. W tym kontekście inwestowanie w ESG jest jednym z najlepszych sposobów pozwalających na maksymalizację ROI.


Autorzy

 • Redakcja CBRE

  Zdjęcie redakcja-cbre

  Specjalizacja: Zespół Content Marketing zajmuje się przygotowaniem i dystrybucją materiałów na platformy CBRE. Na co dzień współpracuje ze specjalistami ze wszystkich linii biznesowych, dbając nie tylko o eksperckość, ale również atrakcyjną formę tworzonych treści.