Społeczna odpowiedzialność biznesu

Środowisko

Zrównoważone, ukierunkowane na środowisko podejście, które uznaje odpowiedzialność i możliwość wpływania na sposób budowy, pozyskiwania, zarządzania, użytkowania i sprzedaży budynków.

CR-planet-hero-972x1296
Jako największy na świecie zarządca budynków komercyjnych podejmujemy proaktywne działania, aby nasze nieruchomości były bardziej przyjazne dla środowiska. Przyjęliśmy naukowy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), aby znacząco zmniejszyć emisje generowane przez naszą działalność i przez zarządzane przez nas nieruchomości.

Zobowiązanie i polityka zrównoważonego rozwoju

Zależy nam na zrozumieniu wpływu naszej działalności biznesowej na środowisko i aktywnym poszukiwaniu sposobów mierzenia i łagodzenia tego wpływu. Zapoznaj się ze zobowiązaniem CBRE do zrównoważonego rozwoju środowiska, w którym przedstawiamy nasz system zarządzania, aby kierować praktykami i programami w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.Nasza Polityka Zrównoważonego Rozwoju Środowiska określa nasze ambicje, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko i promować zrównoważone praktyki w zakresie nieruchomości.

Nasi Liderzy