Społeczna odpowiedzialność biznesu

Praktyki

Przestrzeganie najwyższych standardów zarządzania, etyki i zgodności przy jednoczesnym zapewnieniu wyjątkowych wyników.

CR-practices-hero-972x1296
Nasza rygorystyczna struktura zarządzania pozwala nam na zachowanie rzetelnościw relacjach zarówno z klientami, jak i akcjonariuszamioraz pracownikami.

Etyka i zgodność

Każdego dnia prowadzimy działalność we właściwy sposób, urzeczywistniając nasze wartości RISE:
  • SZACUNEK: Działamy z uwzględnieniem różnych perspektyw i otwarcie dzielimy się informacjami, aby wzbudzać zaufanie i zachęcać do współpracy.
  • RZETELNOŚĆ: Żadna osoba, umowa czy klient nie jest ważniejszy niż nasze zaangażowanie w naszą firmę i to, za czym się opowiadamy.
  • ZAANGAŻOWANIE: Podchodzimy do wyzwań z entuzjazmem i pracowitością, budując długoterminowe relacje poprzez łączenie odpowiednich ludzi, kapitału i możliwości.
  • PERFEKCJONIZM: Nieustannie koncentrujemy się na tworzeniu korzystnych wyników dla naszych klientów, pracowników i udziałowców.
Te wartości kierują wszystkim, co robimy. Stanowią one podstawę naszych standardów postępowania w biznesie oraz naszego programu i podejścia do etyki i zgodności w CBRE.

Raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu

Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego znajduje się w naszym Raporcie dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport powstał z zachowaniem wytycznych GRI (Global Reporting Initiative) G4 na poziomie podstawowym i zawiera informacje dotyczące postępów firmy w zakresie wdrażania dziesięciu zasad inicjatywy ONZ Global Compact.
 

Oświadczenie dotyczące Ustawy o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act)

W naszym pierwszym publicznym oświadczeniu w szczegółach opisaliśmy szczególne kroki, jakie podjęliśmy, aby upewnić się, że handel ludźmi nie ma miejsca w naszej firmie i że spełniamy wymagania zgodne z odpowiednim prawodawstwem.