Figure

Warszawski pierwotny rynek mieszkaniowy snapshot Q3 2022

listopada 24, 2022

Pobierz Tytuł

W III kw. 2022 r. obserwowano w Warszawie dalszy spadek popytu mieszkaniowego. Deweloperzy sprzedali 2 102 mieszkania, czyli mniej niż w II kw. 2020 r., w okresie pierwszego lockdownu spowodowanego pandemią. Popyt ograniczony jest przede wszystkim sytuacją na rynku kredytowym. Od października 2021 r. do września 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej po każdym posiedzeniu podnosiła stopy procentowe. Stopa referencyjna wzrosła łącznie z poziomu 0.10% do 6.75%. 

Życzymy udanej lektury!