Figures

Rynek inwestycyjny w Polsce w 4 kw. 2023 r.

stycznia 31, 2024 5 Czas spedzony na stronie Read

Pobierz materiał

W 2023 r. całkowity wolumen inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych wyniósł 2,1 mld EUR.  Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych odnotowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wyniósł w 4. kwartale 2023 r. 381 mln euro. 

 

Po mocnym 2022 roku, w 2023 widoczne było spowolnienie polskiej aktywności inwestycyjnej, co skutkowało najniższym od 2010 roku wolumenem inwestycyjnym. Podobnie jak na innych rynkach europejskich było spowodowane to niestabilną sytuacją gospodarczą i trudnymi warunkami finansowania. Powrót do większej inwestycyjnej aktywności spodziewany jest w drugiej połowie 2024 roku.