Figure

Rynek inwestycyjny w Polsce 3 kw. 2023 r.

listopada 6, 2023 5 Czas spedzony na stronie Read

Pobierz materiał

Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych odnotowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wyniósł w 3. kwartale 2023 r. 741 mln euro. To o 49% mniej niż w 3. kwartale 2022 r., co jest jednak poprawą porównując do spadku o ponad 80% z 2. kw. 2023 r. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. całkowity wolumen inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych wyniósł 1,7 mld EUR. Wynik ten składał się z 58 transakcji, z czego 8 dotyczyło zakupów portfelowych. W trzech kwartałach 2023 roku większość kapitału (62%) pochodziło z Europy, w której dominowały źródła czeskie (20%) i duńskie (13%). Na drugim miejscu znajdował się kapitał z Ameryki Północnej - ze Stanów Zjednoczonych (14%), podczas gdy kapitał bliskowschodni odpowiadał za 5%. Kapitał rodzimy stanowił jedynie 7% nieruchomości komercyjnych w tym okresie, co jest nieznacznym wzrostem w stosunku do poprzednich lat.