Artykuł

Zakup energii dla nieruchomości – wszystko, co musisz wiedzieć

Temat zakupu energii dla nieruchomości to bardzo wrażliwa i złożona kwestia, którą należy rozpatrywać na wielu poziomach. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim kompendium wiedzy dotyczącym tej kwestii.

kwietnia 25, 2023

zakup energii dla nieruchomości,

Aspekt legislacyjny zakupu energii dla nieruchomości

Rozpatrując kwestie zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości, należy bezwzględnie zapoznać się z dwoma aktami prawnymi. Jednym z nich jest ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku określa cenę maksymalną energii elektrycznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 785 PLN/MWh od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023.

Ustawa określa także sposób rozliczeń z odbiorcami, którzy po dniu 23 lutego 2022 r. zawarli umowę sprzedaży lub dokonali zmiany warunków umowy sprzedaży. Cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia przez nich umowy lub wejścia w życie zmiany, lub określenia ceny do dnia
30 listopada 2022 r.

Drugim aktem prawnym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. Rozporządzenie określa zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła do obiektu, dla którego określona w umowach łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW.

ESG2

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem określenie mocy minimalnej i maksymalnej polega na wyznaczeniu dla każdego miesiąca odrębnie jednej wartości poboru mocy średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała wartość najniższą i najwyższą oraz odrzucenie trzech wartości najniższych i najwyższych spośród wartości i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych dziewięciu wartości.

Plan wprowadzania ograniczeń dla obiektu opracowuje się w formie dokumentowej Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD) i przekazuje się te wielkości odbiorcy w terminie
do dnia 15 kwietnia danego roku. Wielkości mocy opracowuje się na okres od dnia
1 czerwca danego roku do dnia 31 maja roku następnego.

Zakupy energii dla nieruchomości – warianty i produkty sprzedawców

zakup energii dla nieruchomosci, ESG, aspekty legislacyjne 

Stała cena

 • Zapewniona jest stała cena jednostki energii przez cały czas trwania umowy
 • Możliwość zakupów kwartalnych, półrocznych, rocznych i wieloletnich
 • Cena uwzględnia ryzyko sprzedawcy związane z sytuacją na rynkach
 • Wysoka cena jednostkowa

Zakupy spotowe

 • Cena jedstkowa jest zależna od aktualnych (dziennych) cen na giełdzie TGE
 • Wynika z cen średnich dziennych i cen szczytowych – w zależności od Sprzedawcy
 • Cena jest znana na koniec okresu rozliczeniowego
 • Ryzyko sprzedawcy jest pomijalne – nakłada swoją stałą marżę
 • Cena korzystna wynikająca z obecnie mniejszego zapotrzebowania na energie na rynku w porównaniu r/r
 • Brak stałości ceny i podatność na spekulacje

Hybryda spotu ze stałą ceną

 • Połączenie produktu ze stałą ceną sprzedawcy i zakupów sportowych
 • Możliwość jednorazowego przejścia na stałą cenę podczas realizacji zamówień spotowych
 • Rozliczanie zakupów energii po niższej aktualnie cenie, tj. cena spotowa lub cena regulowana
 • Zmniejszenie ryzyka i zwiększenie elastyczności

Hybryda spotu z ceną maksymalną

 • Połączenie produktu zakupów sportowych i ceny maksymalnej
 • Rozliczanie zakupów po tańszej opcji – tj. cena spotowa lub cena maksymalna
  z ustawy z dnia 27 października 2022
 • Zmniejszenie ryzyka i zwiększenie elastyczności

Co to wszystko oznacza dla Twojej organizacji? Skontaktuj się z naszym ekspertem,
a opowiemy Ci więcej o tym, jak w optymalny sposób zakupić energię dla Twojej nieruchomości.

Napisz do naszego eksperta

Autorzy

 • Piotr Iwanowski

  Technical Management

  Zdjęcie Piotr Iwanowski

  Specjalizacja: Koordynator techniczny portfela nieruchomości magazynowych. Specjalizuje się w przygotowaniu do „rozruchu” budynków wysokościowych. Jest asesorem BREEAM-In-Use oraz wspiera dział Property Management w zakresie ESG.