Artykuł

Nastroje najemców biurowych z obszaru EMEA

lipca 13, 2022

Przez Małgorzata Niewińska

Kobieta przechodzi po biurze, trzymając tableta

Kończy się era pracy zdalnej wymuszona pandemią. Aż 68 proc. firm chce powrotu pracowników do biur i to najlepiej jeszcze w tym roku. Jednocześnie tylko 6 proc. pracodawców zdecyduje się na powrót do tradycyjnego modelu pracy w biurze każdego dnia. Większość decyduje się na elastyczność i swobodę powrotu w formule hybrydowej – wynika z raportu CBRE „EMEA Office Occupier Sentiment Survey”. Poznaj kilka wniosków płynących z wyników ankiety zrealizowanej wśród najemców biurowych w 2022.

Pandemia była dla wszystkich traumatycznym doświadczeniem ostatnie dwa lata firmy musiały szybko reagować, wysłać pracowników na home office, przeorganizować procesy, prowadzić zespoły zdalnie. Proces wychodzenia z pandemii właśnie się rozpoczął, składać się będzie z kolejnych faz, ale już wiemy, że na końcu czeka nas nowa rzeczywistość.
Nowy stan równowagi, w którym praca zdalna, obok tradycyjnego biura, stanowić będzie integralną modelu hybrydowego.

banner_text_office

Jesteśmy aktualnie w fazie powrotu do biur po pandemii. Jakie jest podejście firm do organizacji tej fazy na podstawie naszego badania?

 1. Powrót do biura po pandemii to priorytet – aż 68,4% respondentów już zachęca
  do tego swoich pracowników lub zacznie to robić najpóźniej do końca półrocza.
 2. Otwarty dialog z pracownikami i wsparcie technologiczne to kluczowe elementy warunkujące efektywny powrót do pracy z biura.
 3. Nastąpiła zasadnicza zmiana w podejściu do pracy zdalnej – u 63% najemców COVID zwiększył poziom akceptacji dla „home office”.
 4. Powierzchnie typu flex zyskują na znaczeniu. Nie tylko dają pracownikom swobodę wyboru miejsca pracy, ale również pozwalają na przetestowanie nowych rozwiązań.
 5. Większość respondentów wśród najpotrzebniejszych cech biur w przyszłości podaje strukturę powierzchni adekwatną do stylu pracy i elastyczność.
 6. Procent pracodawców, którzy częściowo lub w pełni wypłacają ekwiwalent do pracy zdalnej, pozostaje niski, a 27% z nich nie oferuje żadnych zwrotów kosztów.
 7. 63% najemców na nowo dostosowuje przestrzenie do nowych funkcji biura.

Napisz do naszego eksperta

Autorzy

 • Małgorzata Niewińska

  Director

  Zdjęcie Małgorzata Niewińska