Artykuł

Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna - czym jest i co oznacza dla firm?

września 19, 2023

Na czym polega transformacja energetyczna

W czasach, gdy efekty ocieplania klimatu są coraz bardziej widoczne coraz więcej mówi się oraz podejmuje działania, których celem jest spowolnienie tego procesu. Ogromne znaczenie ma m.in. transformacja energetyczna. Co to takiego jest i na czym polega?

Czym jest transformacja energetyczna

Pojęciem transformacji energetycznej określa się proces, którego celem jest modyfikacja gospodarek oraz istniejących sieci energetycznych, aby ich działanie było w mniejszym stopniu zależne od paliw kopalnych, co zwiększy ich efektywność energetyczną. Ideą, która zyskuje tu ogromne znaczenie jest dążenie do oszczędzania energii oraz poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Obecne kierunki rozwoju ukierunkowane są na maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i optymalne oraz racjonalne wykorzystanie zasobów. Działania te dotyczą wszystkich sfer życia i realizowane są na różnych płaszczyznach. Transformacja energetyczna dotyczy osób indywidualnych, firm i przedsiębiorstw produkcyjnych działających w różnych branżach. Co ważne zmiany są realizowane zarówno w oparciu o dostosowywane przepisy prawne (narzucające na kolejne grona odbiorców określone obowiązki), jak też oddziaływania na świadomość obywateli. Temat stał się wyjątkowo ważny po wybuchu wojny w Ukrainie oraz konsekwencjach, jakie zostały wdrożone w związku z tym dla Rosji, będącej do tej pory jednym z głównych dostawców paliw kopalnych, niezbędnych m.in. do wytworzenia energii.

Transformacja energetyczna realizowana jest w różnych formach, np. zmiany źródeł pozyskiwania energii na odnawialne, tworzenie magazynów energii, co pozwala zapewnić niezależność energetyczną i stabilne dostawy energii. Nie bez powodu o konieczności przeprowadzenia transformacji energetycznej w Polsce mówi się już od wielu lat, również w kontekście zmian związanych z odejściem od socjalistycznego modelu zarządzania energią. Jeszcze kilkanaście lat temu podkreślano, że monopolizacja rynku energetycznego jest nawet nie tyle niekorzystna, co stanowiąca realne zagrożenie dla rozwoju całej gospodarki, dlatego tak ważna jest dywersyfikacja i wdrożenie modelu energetyki rozproszonej. Zmiany te niosą ze sobą określone korzyści, w tym także dla przedsiębiorstw, ponieważ zmiana modelu prowadzi do obniżenia kosztów energii i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego przemysłu i całego kraju, w tym wszystkich obywateli i odbiorców indywidualnych, odejście od monopolizacji rynku energetycznego.

Co transformacja energetyczna oznacza dla firm?

Zmiany w branży energetycznej są nieuniknione. Na czym polega transformacja energetyczna w przypadku firm? Jest to proces dostosowywania do współczesnych trendów i kierunków rozwoju branży energetycznej. Duże znaczenie ma tu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i konieczność zatrzymania zmian klimatycznych, które mają ogromny i niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Odchodzenie od źródeł energii takich jak węgiel lub ropa na rzecz energetyki wiatrowej, hydroenergetyki czy fotowoltaiki są niezbędne.

Zmiany źródła pozyskiwania energii na ekologiczne pozwalają firmom zredukować ilość oddawanych do atmosfery gazów cieplarnianych oraz innych substancji. Koncepcja zrównoważonego rozwoju firmy ma coraz większe znaczenie, pozwala m.in. budować prestiż podmiotu, aby był on postrzegany jako partner godny współpracy. Wbrew pozorom jest to czynnik, na który zwraca uwagę coraz większa liczba konsumentów. Wspieranie ekologicznych rozwiązań przez firmę może potencjalnie przyczynić się do rozszerzenia bazy klientów, którzy chętniej sięgają po produkty i usługi firm, dla których zrównoważony rozwój jest istotny. Wśród wymiernych korzyści dla firmy jest ograniczenie wydatków, bo przejście na odnawialne źródła energii pozwala zredukować wydatki na energię, a jednocześnie zwiększyć efektywność energetyczną podmiotu. Dużą zaletą w przypadku podmiotów, których zapotrzebowanie na energię nie jest bardzo wysokie jest możliwość całkowitego uniezależnienia się od zewnętrznej sieci energetycznej. Ma to duże znaczenie np. w przypadku awarii.

Od czego zacząć transformację energetyczną?

W pierwszej kolejności warto uświadomić sobie, że transformacja energetyczna i zmiana źródeł pozyskiwania energii jest procesem, w zależności od wielkości podmiotu, branży, w której funkcjonuje, rozłożonym w czasie. Zanim zostanie ona wdrożona można zadbać o redukcję kosztów, sprawdzając np. jak oszczędzać prąd w biurowcu?

Skuteczna transformacja energetyczna przedsiębiorstwa musi zostać odpowiednio przeprowadzona. Przed rozpoczęciem fizycznych działań konieczne jest opracowanie szczegółowego planu, który stanie się podstawą realizacji działań. Jest to o tyle ważne, że pozwala uniknąć wielu problemów i w jak najlepszy sposób przygotować się do działania, zadbać o dostępność odpowiednich narzędzi, materiałów i specjalistów. Duże znaczenie w procesie ma ustalenie problemów oraz wskazanie możliwych sposobów ich rozwiązania. Wymiana żarówek na LEDy, zrównoważone korzystanie z komputerów, w tym stosowanie wygaszaczy ekranu itp. Przy wysokim zużyciu energii dobrym rozwiązaniem dla firmy może być produkcja własnej energii. Doskonałym sposobem jest np. montaż instalacji fotowoltaicznej. Podjęcie decyzji o jej wykonaniu wymaga współpracy ze specjalistami, którzy pomogą ją zaprojektować i wykonają w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać możliwości. Ważna jest m.in. wielkość instalacji, jej rozmieszczenie czy zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na energię. Często odnawialne źródła energii pozwalają niemal całkowicie lub nawet w 100% pokryć potrzeby energetyczne firmy.


Napisz do naszego eksperta

Autorzy

  • Redakcja CBRE

    Zdjęcie redakcja-cbre

    Specjalizacja: Zespół Content Marketing zajmuje się przygotowaniem i dystrybucją materiałów na platformy CBRE. Na co dzień współpracuje ze specjalistami ze wszystkich linii biznesowych, dbając nie tylko o eksperckość, ale również atrakcyjną formę tworzonych treści.