Artykuł

Słownik najemcy powierzchni handlowych

Terminy i pojęcia niezbędne w pracy specjalisty ds. wynajmu, ekspansji i zarządzania powierzchniami handlowymi

sierpnia 11, 2020

slownik-najemcy-module

Rynek handlowy charakteryzuje się specyficznymi terminami służącymi do opisu jego czynników i procesów, często na co dzień wyrażanymi w języku angielskim. 

Zapraszamy do zapoznania się z praktycznym przeglądem pojęć oraz naszymi wskazówkami, na co warto zwrócić uwagę podczas poszukiwania nowej lokalizacji dla Twojego sklepu. 

Anchor

– kluczowy najemca w obiekcie handlowym, który ze względu na renomę i rozpoznawalność marki przyciąga klientów i innych najemców. 

Sprawdź, jakie kluczowe marki znajdują się w centrum handlowym, którym jesteś zainteresowany, ponieważ to one w znacznej mierze będą generowały “odwiedzalność” przez klientów. Sprawdź również, gdzie będzie położony Twój sklep względem sklepów kluczowych najemców i czy lokalizacja Twojego sklepu skorzysta na synergii z najpopularniejszymi markami.

Break option

– możliwość zakończenia najmu wcześniej niż wynika to z pełnego okresu najmu zapisanego w umowie zawartej na czas określony. Warunki, na jakich najemca może skorzystać z opcji wyjścia są ustalane indywidualnie między nim a wynajmującym, najczęściej związane są z nieosiągnięciem określonego poziomu obrotu przez najemcę lub spadkiem poziomu komercjalizacji centrum handlowego poniżej pewnego pułapu.

 

Catchment area

 – obszar, na którym dany obiekt handlowy oddziałuje na klientów i jest przez nich odwiedzany. Można go wyznaczyć, definiując maksymalny czas dojazdu do punktu sprzedaży.

Sprawdź informacje o „catchment area” w materiałach marketingowych wynajmującego. Dzięki temu dowiesz się, z jakiego obszaru będą najczęściej przyjeżdżać klienci do Twojego sklepu. To może ułatwić Ci stworzenie odpowiedniej kampanii marketingowej.

 

Density

– nasycenie rynku wyrażone w liczbie mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców. 

Porównaj nasycenie rynku w kilku lokalizacjach, które Cię interesują. Mniejsze nasycenie lokalnego rynku powierzchnią handlową będzie zazwyczaj przekładało się na mniejszą konkurencję i sprzyjało Twojemu biznesowi.

 

E-commerce

– sprzedaż towarów i usług przez Internet, często jeden z kanałów sprzedaży sieci handlowej. Zadbaj o to, aby równolegle ze sprzedażą stacjonarną rozwijać sprzedaż „online”. Twój klient doceni integrację obu form sprzedaży i możliwość wyboru.

Zapewnij możliwość bezkosztowego odbioru („click & collect”) i zwrotu towaru zamówionego przez Internet w Twoim sklepie stacjonarnym. W wielu przypadkach zaowocuje to sprzedażą łączoną – klient, który pojawi się w Twoim sklepie po odbiór zamówienia, kupi dodatkowy artykuł dostępny na miejscu.

Footfall

– liczba klientów odwiedzających dany obiekt handlowy w określonym przedziale czasowym, np. tygodniowym, miesięcznym, rocznym.

Jeśli myślisz o nowej lokalizacji dla Twojego sklepu, spytaj Wynajmującego o statystyki odwiedzalności w poprzednich latach i miesiącach. Zmiany odwiedzalności w czasie oraz jej rozkład na terenie centrum handlowego będą istotne do określenia potencjału całego obiektu i proponowanej lokalizacji sklepu w obrębie centrum.

Food court

– część centrum handlowego, która w jednym miejscu skupia wielu najemców z branży gastronomicznej, dzięki czemu klient może skorzystać z szerokiej oferty i wybrać interesującą go kuchnię. Częścią „food court” jest przestrzeń stolikowa wspólna dla wielu lokali.

Dowiedz się więcej o aktualnych trendach w organizacji przestrzeni gastronomicznej w centrach handlowych  w naszej  publikacji -> Retail.me.


GLA (gross leasable area)


– powierzchnia najmu brutto: powierzchnia najmu netto powiększona o powierzchnie wspólne.


High street


– główna ulica handlowa w mieście, z ciągiem pieszym, skupiająca m.in. znane, międzynarodowe marki. Obecnie na polskich ulicach handlowych dominuje branża gastronomiczna.

Sprawdź, gdzie znajdują się główne ulice handlowe Warszawy i Krakowa.


Incentives


– zachęty oferowane najemcom w postaci okresów zwolnienia z czynszu („rent-free periods”), czynszu kroczącego („step rent”), budżetu na wykończenie powierzchni („fit-out budget”). Najemco, przeanalizuj ofertę złożoną przez Wynajmującego i negocjuj jej warunki.


Landlord

– wynajmujący obiekt handlowy


Mixed-use


– projekt wielofunkcyjny łączący różne funkcje, np. handlową, biurową, hotelową, mieszkaniową


Newcomer


– międzynarodowa marka, dotychczas nieobecna, która wchodzi na polski rynek 


OCR (occupancy cost ratio)


– wskaźnik rentowności: relacja czynszu i opłat eksploatacyjnych do obrotu. Ten wskaźnik może Ci posłużyć do porównania rentowności sklepów w różnych lokalizacjach.


Prime


– w odniesieniu do centrum handlowego: wielkopowierzchniowy obiekt, który charakteryzuje się doskonałą lokalizacją i dominującą pozycją w mieście, wysoką jakością powierzchni oraz struktury najemców.

Obecność Twojego sklepu w centrum handlowym typu „prime” wpłynie pozytywnie na pozycjonowanie Twojej marki, jednak pamiętaj także, że stawki czynszu w takich obiektach są relatywnie wysokie.


Retail park


– jeden z formatów handlowych, charakteryzujący się prostą bryłą budynku, brakiem powierzchni wspólnych i podstawową ofertą zakupową najczęściej w formule „convenience” – dla lokalnej grupy klientów, w pobliżu miejsca ich zamieszkania.

Rozważ ten koncept ze względu na duże zainteresowanie wśród klientów zakupami w takim formacie i relatywnie niższe poziomy czynszu i opłat eksploatacyjnych niż w centrach handlowych.


Service charge


– opłata eksploatacyjna, która obejmuje koszty utrzymania i ubezpieczenia nieruchomości, koszty zarządzania oraz opłaty marketingowe


Stand


– niewielki punkt sprzedażowy zlokalizowany na trakcie komunikacyjnym w centrum handlowym.

Jeśli charakter Twojego biznesu nie wymaga posiadania regularnego lokalu, wyspa handlowa może stanowić dla Ciebie alternatywę wartą rozważenia ze względu na niższe koszty najmu, możliwość zawarcia umowy krótkoterminowej czy lepsze wyeksponowanie produktów i usług bliżej zasięgu wzroku klienta niż w przypadku regularnych lokali.


Tenant-mix


– struktura najemców w obiekcie handlowym w podziale na kategorie, np. moda, sport, gastronomia, rozrywka, itp. Aktualne trendy w poszczególnych kategoriach znajdziesz w  naszej publikacji -> Retail.me.


Unit


– pojedynczy lokal w obiekcie handlowym udostępniony najemcy


Vacancy rate


– wskaźnik pustostanów: relacja powierzchni niewynajętej do powierzchni najmu brutto (GLA) wyrażona w %. Wysokość wskaźnika pustostanów często świadczy o potencjale danego centrum handlowego i jego pozycji na rynku.