Artykuł

Podsumowanie rynku biurowego w Katowicach

– rok 2023 okiem eksperta

lutego 9, 2024

Reflektując nad 2023, widzimy rok pełen wyzwań i adaptacji. Pomimo zmian rynkowych i inflacji, nasz zespół nie tylko przetrwał, ale również rozwinął się, zabezpieczając znaczące transakcje na przyszłość. Czekają nas ekscytujące zmiany w 2024, szczególnie w kontekście zrównoważonego rozwoju i ewolucji rynku nieruchomości.

Przeczytaj, jak o szczegółach osiągnięć zespołu katowickiego i o jego planach na przyszłość opowiada Tomasz Chojnacki, szef biura w Katowicach.

Co ważnego wydarzyło się w 2023 roku?

W mojej ocenie był to rok, w którym nastąpiła kulminacja szczytu trendów rynkowych z ostatnich lat. Zmiana systemu pracy i przejście na model zdalny lub hybrydowy, który został spotęgowany przez pandemię Covid-19, swoje największe owoce dał w 2023 roku. Umowy najmu, które były zawierane na chwilę przed Covidem, czyli w latach 2018-2019, opierały się na modelu pracy z biura. Oznacza to, że potrzeby biurowe przewidywały stacjonarną pracę, a to skutkowało większymi przestrzeniami biurowymi. Biorąc pod uwagę, że cykl umów najmu wynosi 5 lat, w 2023 roku nastąpiła kulminacja tych procesów, co niosło za sobą redukcję powierzchni w prawie każdej transakcji najmu. Ta sytuacja zdecydowanie wpłynęła na pogorszenie się kondycji rynku, największy w Polsce poziom pustostanów oraz ujemną absorpcję powierzchni. Negatywne skutki tej sytuacji, trwająca wojna za naszą wschodnią granicą, a także wysoka inflacja, która powodowała wzrost kosztu pieniądza, skutkowały wstrzymaniem się aktywności funduszy inwestycyjnych. Deweloperzy biurowi obserwując mniejszy popyt, a także brak chętnych do zakupu już istniejących budynków biurowych, wstrzymali swoje działania inwestycyjne i przyjęli strategię oczekiwania na poprawę koniunktury.

Z czego jesteś dumny w 2023 roku?

Sytuacja, jaka miała miejsce na rynku w 2023 roku, powodowała, że musieliśmy mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Cieszę się, że mimo wielu negatywnych trendów jakie miały miejsce w zeszłym roku, utrzymaliśmy silną pozycję na rynku. Był to rok trudny dla naszego zespołu i mimo to nasi pracownicy z optymizmem patrzą w przyszłość. Udało się nam zabezpieczyć duży portfel transakcji na kolejny rok, co świadczy o tym, że cieszymy się ogromnym zaufaniem Klientów i stale poszerzamy ich grono. Z tego trudnego roku wychodzimy jeszcze silniejsi, pełni pomysłów i zdeterminowani do dalszej pracy, a także do nieustannego poszerzania naszych kompetencji i zakresu świadczonych usług.

Co czeka rynek biurowy w Katowicach oraz jakie są plany dla Twojego zespołu w 2024 roku?

Sytuacja rynkowa powinna powoli się stabilizować. Większość najemców, którzy zawierali umowy najmu przed pandemią, mają już za sobą redukcję powierzchni, wprowadzanie nowych modeli pracy i tworzenie zupełnie innych niż dotychczas przestrzeni do pracy. Nabierająca coraz większego znaczenia polityka zrównoważonego rozwoju (ESG), będzie miała coraz większy wpływ na rynek biurowy. Starsze budynki biurowe będą musiały na nowo zdefiniować swoje miejsce na rynku, zaimplementować rozwiązania wpisujące się w politykę ESG, a w niektórych przypadkach zupełnie zmienić swoją funkcję użytkową. Ograniczona podaż nowej powierzchni biurowej wpłynie na obniżenie się współczynnika pustostanów i nieznaczną poprawę sytuacji istniejących budynków. Przewidujemy, że coraz częściej alternatywą dla tradycyjnych umów najmu będą powierzchnie w biurach serwisowanych, szczególnie dotyczyć to będzie nowo wchodzących firm do Katowic. Obserwujemy także poprawę koniunktury na rynku magazynowym, po okresie zaburzonej sytuacji popytowej spowodowanej pęknięciem e-commercowej bańki.

Plany mojego zespołu na ten rok obejmują wzmożoną aktywność mającą na celu przyciąganie nowych inwestycji do regionu, dalsze umacnianie pozycji rynkowej, a także jeszcze bardziej kompleksowe podejście do obsługi naszych obecnych i przyszłych Klientów.

banner kobieta siedzi przy biurku w biurze

Autorzy

  • Redakcja CBRE

    Zdjęcie redakcja-cbre

    Specjalizacja: Zespół Content Marketing zajmuje się przygotowaniem i dystrybucją materiałów na platformy CBRE. Na co dzień współpracuje ze specjalistami ze wszystkich linii biznesowych, dbając nie tylko o eksperckość, ale również atrakcyjną formę tworzonych treści.