Artykuł

Perspektywy rynku nieruchomości w Polsce 2023

lutego 15, 2023

market-outlook-2023-1296x972

Ekonomia

Środowisko wysokiej inflacji będzie największym wyzwaniem dla gospodarki Polski
w 2023 r. Wzrost gospodarczy zwolni, choć prognozy są pozytywne.

Rynek inwestycyjny

Wynik inwestycyjny w 2022 pozytywnie zaskoczył,
lecz w 2023 należy spodziewać się niższej aktywności inwestorów.

Zrównoważony rozwój

Kryteria ESG są ważnym elementem strategii organizacji inwestorskich
i zarządczych. W 2023 roku możemy spodziewać się wzrostu zainteresowania strategiami zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenia ich wagi w decyzjach inwestorskich.

Rynek biurowy w Warszawie i w miastach regionalnych

Wysokiej jakości, certyfikowane budynki wraz z różnorodnymi, stosunkowo stabilnymi warunkami rynkowymi i wykwalifikowanymi pracownikami nadal przyciągają nowych uczestników rynku i stwarzają warunki dla rozwoju międzynarodowym i lokalnym graczom.

Rynek handlowy

Rynek powierzchni handlowych będzie rozwijał się stabilnie
w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania konsumentów.

Rynek przemysłowo-logistyczny

Pomimo dużej aktywności najemców w 2022 roku, w 2023 roku
prognozuje się wyhamowanie popytu.

Rynek mieszkaniowy

Wysokie stopy procentowe i niepewność trwale ograniczyły popyt ze strony indywidualnych nabywców mieszkań.

Życzymy udanej lektury!

Pobierz raport