Artykuł

Nie tylko budynki, zielone miasta to przyszłość

Raport UN GCNP „Konieczność transformacji obecnych modeli urbanistycznych miast”

lipca 15, 2022

Przez Pawel Kotlarski Anna Jarzebowska

kobieta stojąca w trawie na tle miasta wierzowcó

Zachęcamy do pobrania raportu przygotowanego przez Zespół ds. Zielonych Budynków przy UN Global Compact Network Poland przy udziale ekspertów z CBRE. Raport jest częścią paktu architektoniczo-urbanistyczny, zawierającego pakiet postulatów/rekomendacji dla regulacji prawnych, umożliwiających wprowadzenie zasad zrównoważonej architektury w praktyce, a także wskazujący najpilniejsze obszary do zaopiekowania i rozwiązania, które warto wykorzystać.

Sektor budowlany jest określany jako jeden z najbardziej emisyjnych zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Pozostaje jednak nie tylko ogromnym odbiorcą energii, odpowiada również za zużycie wody, wykorzystanie surowców, a także emituje znaczne ilości odpadów.

banner_text_esg

Budownictwo musi przejść gruntowną transformację, aby wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, a tym samym wspierać realizację osiągnięcia celu UE uzyskania neutralności klimatycznej przez Europę do 2050 r. Zrównoważona architektura to nie tylko zagadnienie efektywności energetycznej budynków, lecz także kwestia jakości powietrza wewnątrz budynków, otoczenia/środowiska naturalnego i troska o zdrowie mieszkańców.

Rosnąca populacja ludzi i rozrastająca urbanizacja sprawiają, że musimy podejść do budownictwa w sposób racjonalny i zrównoważony. Wyznaczone przez Unię Europejskie cele związane z zieloną transformacją sektora budowlanego nie zostaną zrealizowane,
jeśli nie zmienimy swojego podejścia do projektowania i budowania nowych budynków oraz modernizowania obecnie istniejących.

W przypadku tak stanowczych wymagań musimy podejść do problemu w sposób kompleksowy, wskazując na najważniejsze obszary związane ze zużyciem energii, emisją, środowiskiem zewnętrznym, zdrowiem użytkowników, zrównoważeniem i cyrkularnością. To podejście powinno być procesem, a nie zbiorem działań jednostkowych. Obszar ten wymaga wspólnego działania inwestorów, wykonawców, architektów, instalatorów i całego otoczenia biznesowego sektora budowlanego.

Pobierz Raport

Napisz do naszych ekspertów

Autorzy