Artykuł

Portfel inwestycyjny - czym jest?

maja 4, 2023

Portfel inwestycyjny

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o portfelach inwestycyjnych. Co to właściwie jest? Na co zwracać uwagę budując własny portfel inwestycyjny i czy jest to bezpieczne? Podpowiadamy.

Co to jest portfel inwestycyjny?

Zastanawiasz się czym jest portfel inwestycyjny? Pojęciem tym określa się pewien zbiór aktywów, finansowych i realnych, które gromadzone są w celu lokowania majątku
i uzyskania wymiernych korzyści ekonomicznych. Budowanie portfela inwestycyjnego to dość indywidualna kwestia, ponieważ inwestor może swobodnie decydować,
w jakie narzędzia rynku finansowego chce zainwestować.

Portfel inwestycyjny zawierać może zarówno akcje i obligacje, jak też nieruchomości
lub różnego typu wartościowe przedmioty, dlatego też wyróżnia się różne rodzaje portfeli inwestycyjnych. Obecnie wyszczególnić można następujące warianty:
  • papierowy,
  • bilansowy,
  • alokacji,
  • akcji.

Budując swój portfel inwestycyjny należy wziąć pod uwagę wiele czynników, zwracając ogromną uwagę na ryzyko, jakie wiąże się z wyborem inwestycji. Obecnie wskazuje się,
że rozwiązaniem najbezpieczniejszym jest wybór inwestycji w postaci bonów i obligacji skarbowych, ale jeśli nie boisz się ryzykować, możesz tworzyć swój portfel inwestycyjny wybierając inwestycje obciążone nieco wyższym ryzykiem, jak np. akcje firm i spółek funkcjonujących na giełdzie.

Mechanizm działania polega tu na takim wyborze aktywów i innych środków, aby maksymalizować potencjalne zyski przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Osoby,
które dopiero poznają temat lepiej, aby na początku wybierały rozwiązania bezpieczniejsze, które pozwolą nabrać doświadczenia i rozszerzyć wiedzę w praktyce.

Bezpieczeństwo portfela inwestycyjnego

Portfel inwestycyjny co to jest musi wiedzieć każdy, kto planuje działać skutecznie
i zarabiać. Bezpieczeństwo i ryzyko to nieodłączne pojęcia wymieniane w kontekście inwestycji. Aby lokować swoje zasoby finansowe warto mieć rozległą wiedzę lub szukać wsparcia i pomocy fachowców. Najważniejsze, aby generować zyski przy jednoczesnym minimalizowaniu potencjalnych strat. Nie wystarczy wiedza co to jest portfel inwestycyjny, trzeba rozumieć mechanizmy, znać znaczenie pojęć, takich jak np. stopa zwrotu czy wahanie cen.

Budując własny portfel inwestycyjny koniecznie określić trzeba akceptowalne ryzyko.
Nie wszystkie instrumenty finansowe są bowiem tak samo bezpieczne, tak samo, jak nie wszystkie niosą ze sobą takie same możliwości zysku. W wielu przypadkach sprawdza się teza, że bezpieczniejsze warianty portfeli inwestycyjnych to mniejsze ryzyko straty,
ale jednocześnie też mniejszy zysk.

Ci, którzy decydują się na maksymalizację zysków i decydują się na wybór akcji, muszą mieć świadomość, że poza wyższym ryzykiem, konieczne będzie regularne monitorowanie sytuacji oraz umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Dobrym rozwiązaniem jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, czyli różnicowanie gromadzonych narzędzi zgromadzonych w ramach posiadanego portfela. Takie działanie pozwala na optymalizację działania, zredukuje wysokie ryzyko portfela inwestycyjnego, jednocześnie pozwalając uzyskać jak najlepsze wyniki działalności. Dywersyfikacja portfela pomaga zatem rozproszyć ryzyko związane z inwestycją.

Portfel inwestycyjny – na co zwracać uwagę?

Planując inwestycję warto posiadać podstawową wiedzę na temat mechanizmów i zasad funkcjonowania tego sektora. Rynki kapitałowe, portfel inwestycyjny co to jest, stopa zwrotu czy ryzyko, jakie wiąże się z działalnością – to tylko wybrane tematy, jakie należy zrozumieć.

Szukając optymalnych dla siebie rozwiązań nie można działać pochopnie i pod wpływem emocji, chłodna kalkulacja oparta rzetelną oceną ryzyka zwiększają szansę na właściwy wybór. Czynnikiem, na jaki należy zwrócić szczególną uwagę jest płynność aktywów. Oznacza ona możliwość szybkiego i łatwego zbycia zasobów. Wysoką płynność z całą pewnością docenią osoby, które chcą szybko i sprawnie upłynnić znajdujące się w portfelu środki.

Jak budować portfel inwestycyjny?

Planując swój portfel inwestycyjny, szczególnie, gdy jest to działanie realizowane pierwszy raz, warto w pierwszej kolejności zastanowić się nad potrzebami i oczekiwaniami. Eksperci radzą, aby szukać odpowiedzi na pytania, takie jak:
  • cel, jaki ma zostać osiągnięty,
  • poziom oczekiwanych zysków,
  • poziom akceptowalnej straty,
  • czas, na jaki chcesz i możesz zainwestować swoje środki finansowe.

Dopiero określenie swoich potrzeb, możliwości i oczekiwań, czyli ustalenie teoretycznych granic działania wyznacza kierunek zainteresowania inwestora. Specjaliści zajmujący się zawodowo doradztwem inwestycyjnym radzą, aby osoby początkujące stawiały na dywersyfikację, bowiem ograniczenie inwestycji do małej ilości źródeł niesie ze sobą ryzyko straty. Początkowo lepszym rozwiązaniem jest inwestycja mniejszych kwot oraz dokładna i wnikliwa analiza efektów. Wraz z nabywanym doświadczeniem można zacząć bardziej odważną próbę ekspansji i rozbudowę portfela.

Specjaliści podkreślają, że nie jest dobrym rozwiązaniem budowanie portfela bazującego wyłącznie na wysoko ryzykownych inwestycjach. Zróżnicowanie i wybór bezpieczniejszych instrumentów finansowych pozwala zachować równowagę pomiędzy redukcja ryzyka, a maksymalizacją zysków płynących z inwestycji.

Podsumowanie: portfel inwestycyjny

Poznanie rynku kapitałowego, obycie z narzędziami w ramach portfela inwestycyjnego, określenie swoich potrzeb i oczekiwań, a także ustalenie pułapu finansów, jaki można zainwestować, to najważniejsze kwestie, dzięki którym można bezpiecznie i skutecznie inwestować.