Artykuł

Polska – atrakcyjny kierunek dla inwestycji przemysłowych

Dlaczego Polska jest preferowanym miejscem inwestycji przemysłowych w Europie?

marca 25, 2024

inwestycje_przemyslowe_w_polsce

Polska od lat plasuje się w czołówce najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w Europie dla inwestycji przemysłowych. Potwierdzają to liczne badania i raporty, w których nasz kraj jest regularnie wymieniany przez inwestorów i firmy produkcyjne jako miejsce prowadzenia działalności – zarówno obecne, jak i rozważane w przyszłości.

Rozwinięta Infrastruktura i Korzystne Położenie Geograficzne

Jednym z głównych czynników, który wpływają na rosnącą popularność Polski wśród firm produkcyjnych jest między innymi rozwinięta infrastruktura. Polska posiada rozbudowaną i stale rozwijającą się sieć dróg, autostrad, linii kolejowych oraz lotnisk, co zapewnia sprawny transport towarów i osób. Obecność Polski nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w strefie Schengen oznacza swobodny dostęp do ogromnego rynku zbytu liczącego ponad 450 milionów konsumentów. Położenie geograficzne naszego kraju, na przecięciu kluczowych korytarzy Północ-Południe i Wschód-Zachód oznacza możliwość korzystnego pod względem kosztów logistycznych zaopatrywania z Polski zarówno naszego kluczowego partnera handlowego jakim są Niemcy, jak innych europejskich krajów. Korzystne położenie geograficzne Polski umożliwia dostęp do wielu rynków europejskich również inwestorom ze stale rosnących azjatyckich rynków, dla których nasz kraj jest wschodnią „bramą” do Europy, zwłaszcza z wykorzystaniem połączeń kolejowych.

Nowoczesne Parki Przemysłowe i Trend Nearshoringu

W Polsce stale rośnie liczba nowoczesnych parków przemysłowych oferujących powierzchnie magazynowe i produkcyjne dostosowane do potrzeb firm produkcyjnych z wielu branż. W 2023, całkowita podaż powierzchni magazynowej i produkcyjnej w Polsce przekroczyła 30 mln m. kw., co czyni nasz kraj jednym z największych rynków w całej Europie. Wśród najemców powierzchni magazynowych i przemysłowych, można zaobserwować coraz większy udział firm z sektora produkcyjnego.

Jednym z głównych trendów obserwowanych obecnie w Polsce jest nearshoring. Polega on przede wszystkim na obsługiwaniu regionalnych rynków (na przykład niemieckiego) z sąsiadujących z nimi lokalizacji, w tym w szczególności z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W porównaniu do popularnego dotychczas modelu opartego w dużej mierze na sprowadzaniu do Polski towarów wyprodukowanych na Dalekim Wschodzie, w tym w szczególności w Chinach, zaletami nearshoringu jest przede wszystkim skrócenie łańcuchów dostaw, obniżenie kosztów transportu oraz zwiększenie odporności na zakłócenia w światowym handlu i przepływie towarów, w tym również wynikające z przyczyn geopolitycznych.

Koszty i Kwalifikacje Pracowników

W porównaniu z krajami Europy Zachodniej, poziom wynagrodzeń w Polsce jest nadal stosunkowo niski, co stanowi ważny czynnik dla inwestorów szukających optymalizacji kosztów. Dla przykładu, na koniec 2023 roku, średnia płaca brutto w polskim przemyśle wyniosła ok. 1500 EUR, a zatem niemal trzy razy mniej niż w sąsiadujących z naszym krajem Niemczech. Obserwowany zatem ostatnio trend przenoszenia produkcji z Niemiec do Polski przynosi zatem klientom wymierne oszczędności, co w połączeniu z wysoką dostępności powierzchni magazynowo-przemysłowych istotnie zwiększa atrakcyjność naszego kraju. Polska posiada również wysoko wykwalifikowaną bazę pracowników, między innymi ofercie edukacyjnych licznych uczelni i szkół technicznych.

Aspekty ESG i Zrównoważony Rozwój

Coraz większą wagę w strategiach firm odgrywają również aspekty ESG (Environmental, Social, Governance). W związku z tym, także w Polsce rośnie zainteresowanie inwestycjami w rozwiązania zapewniające bardziej zrównoważony rozwój. Dla przykładu, inwestycje w panele fotowoltaiczne lub inne odnawialne źródła energii pozwala obniżyć koszty zużycia energii i zmniejszyć emisję CO2. Nowoczesne hale magazynowe i produkcyjne mogą być również budowane z materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska i z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych, co, zwłaszcza w kontekście stale rosnących wymagań regulacyjnych, może być argumentem przemawiającym za tym aby budować nowe, spełniające wymagania ESG obiekty, zamiast dokonywać często bardzo kosztownej przebudowy istniejących już, jak na przykład w Niemczech od kilkudziesięciu lat starszych budynków.

Polska posiada wiele atutów, które czynią ją atrakcyjnym kierunkiem dla inwestycji przemysłowych. Świadczy o tym stale rosnący eksport wyprodukowanych w naszym kraju towarów, który w 2023 przekroczył już 350 mld EUR, w tym ponad 262 mld EUR na rynki Unii Europejskiej. Największym zagranicznym odbiorcą eksportowanych z Polski towarów od lat pozostają Niemcy, co świadczy między innymi o tym, że w logistyce i handlu międzynarodowym, odległości między partnerami handlowymi oraz wynikające z nich koszty transportu mają kluczowe znaczenie dla wyboru lokalizacji.

banner_text_industrial

Autorzy