Artykuł

W jakiej kondycji jest polski rynek handlowy?

lutego 24, 2021

Market Outlook 2021

2020 był rokiem bezprecedensowym dla rynku powierzchni handlowych w Polsce. Na skutek pandemii zmieniły się nawyki zakupowe konsumentów, odnotowano spadki odwiedzalności i obrotów w obiektach handlowych, co zwiększyło niepewność wynajmujących i najemców. Mimo tego prognozy na kolejne lata wyglądają dosyć optymistycznie. Poniżej prezentujemy główne punkty, które obecnie charakteryzują polski rynek handlowy.

Kondycja rynku handlowego

Odnotowano spadek wolumenu sprzedaży r-d-r. ogółem o ok. 2,1%. Natomiast z dokonanych analiz wynika, że prognozowane roczne tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kolejnych latach wyniesie 2,9 -5,2%.

Nawyki konsumentów oraz trendy

Obserwujemy zmianę stylu dokonywania zakupów przez konsumentów, rozwój sprzedaży online oraz branży e-commerce i logistycznej.

Zachowania inwestorów i najemców

Z biegiem czasu rośnie zainteresowanie najemców i inwestorów nowymi miejscami do handlu np. głównymi ulicami miast (ulice handlowe), mniejszymi parkami handlowymi czy centrami typu „convenience”.

Inwestycje na rynku handlowym

Obecnie w budowie jest ok. 190.000 mkw. GLA. Prognozujemy aktywność deweloperską w 2021 r. na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

Szczegółowe analizy rynku handlowego oraz innych sektorów nieruchomości w Polsce dostępne są w raporcie Market Outlook Polska 2021, opracowanym przez Dział Badań Rynku i Doradztwa w CBRE. Zapraszamy do lektury!


MARKET OUTLOOK 2021 - POBIERZ RAPORT