Artykuł

Małe firmy a zrównoważony rozwój

czerwca 15, 2023

zadowolona kobieta na tle szklarni pełnej roślin

Rozwój każdej firmy, czy jest to niewielki podmiot czy duża, międzynarodowa korporacja, jest jednym z nadrzędnych celów działania. Czym jest strategia zrównoważonego rozwoju i jakie ma znaczenie dla małych firm? Jaką rolę odgrywa
tu ekologia?

Małe firmy zrównoważony rozwój

Najważniejszym założeniem zrównoważonego rozwoju jest to, żeby stale rozwijać swoją działalność, ale w taki sposób, aby nie szkodzić środowisku. W niektórych branżach nie da się całkowicie wyeliminować pewnych nie do końca korzystnych elementów, powstających np. w procesie produkcji, jednak duże znaczenie ma tu przede wszystkim dążenie do redukcji zagrożenia, aby negatywny wpływ na środowisko był jak najmniejszy. Tego typu zmiany spowodowane są nie tylko prawnymi kwestiami, ale również oczekiwaniami klientów. Świadomość ekologiczna w społeczeństwie z roku na rok jest coraz większa. Trendy te wymuszają na firmach wprowadzanie zmian i często warunkują dalszą egzystencję podmiotu, co pokazuje m.in. ocena podmiotu realizowana w ramach ESG,
czyli pozafinansowej ocenie przedsiębiorstwa. ESG stosowane jest w zasadzie
w większości firm, dla których świadomy i odpowiedzialny rozwój jest bardzo istotny. Ochrona środowiska oraz zatrzymanie niekorzystnych zmian klimatu, to jeden
z ważniejszych problemów, o którym myśleć należy w skali światowej. W ramach koncepcji ESG konieczne jest określenie zasad postępowania, które pozwalają ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jednak aby działania były skuteczne - muszą zostać dobrze zaplanowane i wdrażane zgodnie z opracowanym planem. Należy w nim ująć również kwestie dotyczące ryzyka dla danej działalności, jakie niosą ze sobą dla podmiotu zmiany klimatyczne. Poza zużyciem energii i korzystaniem ze źródeł energii odnawialnej, duże znaczenie ma tu także racjonalne wykorzystanie wody, surowców
czy emisja zanieczyszczeń.

banner_text_esg

Małe firmy zrównoważony rozwój - to temat trudny. Często bowiem konieczne jest wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań, które wiążą się z wydatkami. Mimo czasem wysokich kosztów należy traktować opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju jako inwestycji w firmę, budowanie korzystnego wizerunku, co przekłada się na prestiż
i postrzeganie podmiotu przez potencjalnych klientów i kontrahentów. Analizy danych dostarczanych z wielu firm udowadniają, że zrównoważony rozwój w firmie istotnie przekłada się na wyniki, jakie osiąga podmiot. Co ważne, trendy te obserwowane są
w różnych branżach, co dowodzi, że jest to konieczny kierunek działania, aby utrzymać się na rynku.

Małe firmy a zrównoważony rozwój - czy da się wdrożyć?

Strategię zrównoważonego rozwoju wdrożyć można bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Czy jest to zadanie łatwiejsze w małych czy w dużych przedsiębiorstwach? Na tak postawione pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ wszystko zależy od charakteru działalności, zmian, jakich musi dokonać firma, aby jej działalność była zgodna z ekologią, a także budżetem, jakim dysponuje. Możliwości należy zatem analizować w sposób indywidualny, biorąc pod uwagę specyfikę działania konkretnego podmiotu.

Duże znaczenia ma dobre przygotowanie. Opracowanie planu działania oraz stopniowe wdrażanie kolejnych etapów, pozwala małym firmom rozłożyć wydatki w czasie oraz odpowiednio przygotować się do zmian. Należy pamiętać, że do tematu trzeba podejść całościowo, bo to nie tylko wprowadzenie zmian technologicznych, to również edukacja pracowników, zwiększanie ich świadomości w zakresie konieczności stosowania określonych rozwiązań oraz korzyści, jakie niesie ze sobą zrównoważony rozwój.

Wbrew pozorom nawet drobne zmiany mogą istotnie wpłynąć na poprawę funkcjonowania i ograniczenie negatywnego wpływu na planetę. Co więcej, dotyczy to firm działających
w zasadzie w każdej branży, ponieważ każda działalność, nawet jednoosobowa działalność gospodarcza, może podjąć określone czynności, mające na celu wsparcie planety.

Małe przedsiębiorstwa - strategie zrównoważonego rozwoju

Zastanawiasz się, w jaki sposób można wprowadzić strategię zrównoważonego rozwoju
w Twojej działalności? Małe firmy a zrównoważony rozwój to temat, który w ostatnim czasie poruszany jest coraz częściej. W jaki sposób można wspierać planetę? Wbrew pozorom możliwości jest naprawdę wiele i nie wszystkie wymagają wysokich nakładów finansowych.

Jedną z ciekawszych metod, którą wprowadzić może każdy podmiot są e-paragony.
To świetne rozwiązanie, które pozwala ograniczyć ilość wycinanych drzew, niezbędnych do produkcji papieru. To korzyść zarówno dla planety, jak i firmy. Zmiana tradycyjnych, papierowych na zdigitalizowane paragony to ograniczenie kosztów, związanych
z zakupem kolejnych kolek do kasy fiskalnej. Pozytywy z całą pewnością dostrzegą także konsumenci – cyfrowego paragonu nie da się zgubić, można też zapomnieć o problemach z wyblakłym tuszem, przez co paragon przestaje być czytelny.

Kolejnym pomysłem na wdrożenie zrównoważonego rozwoju jest wybór opakowań ekologicznych, co ma znaczenie w szczególności w branżach, w których działalność związana jest z wysyłką towarów do klienta. Najlepiej jest stawiać na opakowania pochodzące z recyklingu, dobrym pomysłem jest możliwość ich ponownego wykorzystania, np. w sytuacji, gdy klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy.

Duże znaczenie w dzisiejszych czasach ma także przemyślane i racjonalne gospodarowanie zasobami oraz energią. Realizacja postulatów jest możliwa, bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Zarówno pojedyncze podmioty, jak i zarządcy obiektów, w których wynajmowane są powierzchnie pod działalność gospodarczą przywiązują dużą wagę do poprawy efektywności wykorzystania surowców i energii. Obniżanie i tak już wysokich kosztów energii gazowej i elektrycznej, to jeden z przykładów wdrożenia zróżnicowanego rozwoju, który realizowany może być zarówno na poziomie konkretnego lokalu (powierzchni) zajmowanego przez małą firmę, jak np. wymiana żarówek na energooszczędne, a na poziomie całego obiektu - np. inwestycja w panele fotowoltaiczne lub inne odnawialne źródła energii.Napisz do naszego eksperta