Artykuł

Jak pozyskać wykwalifikowaną kadrę pracowników magazynowych?

Wyzwania deweloperów przy budowie magazynów oraz metody zapewnienia dostępu do kadry pracowniczej

lutego 19, 2024

budowa magazynu, budowa magazynów

Poznaj wyzwania deweloperów przy budowie magazynów oraz metody zapewnienia dostępu do kadry pracowniczej, szczególnie w mniejszych województwach.

Wyzwania deweloperów w procesie budowy magazynów

Budowa magazynów to złożony proces, który stawia przed deweloperami szereg wyzwań. Wśród nich kluczowe są kwestie związane z pozyskiwaniem gruntów, dostosowaniem do przepisów budowlanych, a także zarządzaniem kosztami i harmonogramem projektu. Deweloperzy muszą także mierzyć się z lokalnymi regulacjami środowiskowymi i urbanistycznymi, które mogą znacząco wpływać na możliwości realizacji projektów magazynowych. Ostatnim wyzwaniem deweloperów w procesie budowy magazynów jest uwzględnienie dostępności pracowników w konkretnej lokalizacji, w której planowana jest budowa nowego obiektu. Jak z tym mierzą się deweloperzy? Jakie są rozwiązania powyższych zagadnień?

Rekrutacja i zatrudnianie pracowników magazynowych w mniejszych województwach

Znalezienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej w mniejszych województwach może być skomplikowane. Największe wyzwania stoją przed deweloperami, lokującymi swoje centra logistyczne i magazynowe w województwach mniej zaludnionych, z dala od centrum głównych miast, gdzie pracownik musi pokonać dłuższą drogę by do pracy dojechać i z niej wrócić, często przy wykorzystaniu własnego środka transportu lub komunikacji miejskiej. Właściciele obiektów dysponują szeregiem atrakcyjnych programów motywacyjnych, szkoleń zawodowych oraz elastycznych form zatrudnienia, aby przyciągnąć i utrzymać pracowników. Współpracują z lokalnymi centrami edukacji oraz instytucjami rynku pracy, aby dostosować ofertę do potrzeb lokalnej społeczności. Istotna jest też współpraca z władzami lokalnymi. Coraz częściej władze lokalne wspierają rozwój centrów magazynowych i logistycznych, ponieważ zdają sobie sprawę, z korzyści jakie niesie ze sobą rozwój ich regionu. Bardziej przychylnie rozpatrywane są decyzje dotyczące rozpoczęcia budowy, czy pomoc w kwestiach formalnych i podatkowych.

Jak wiadomo, optymalna lokalizacja magazynu jest kluczowa zarówno dla efektywności logistycznej swojego biznesu, jak i dla sprawnej i skutecznej rekrutacji. Wybór optymalnej lokalizacji powinien uwzględniać całkowite koszty operacyjne, w tym koszty logistyki i transportu, koszty nieruchomości (w tym czynszu, opłat serwisowych oraz kosztów mediów), a także dostępność i koszty pracowników na lokalnym rynku. Zarówno najemcy, jak i deweloperzy muszą brać pod uwagę dostępność infrastruktury transportowej, bliskość rynków zbytu oraz dostęp do kadry pracowniczej. Często oznacza to kompromis między kosztami a korzyściami z lokalizacji w odległych, ale potencjalnie bardziej dostępnych miejscach.

Dlatego też, oferuje się pracownikom benefit w postaci darmowego transportu. W wielu miejscowościach w pobliżu naszej zachodniej granicy, np. w Świebodzinie czy Bolesławcu, pracownicy zgłaszają z wyprzedzeniem chęć korzystania z darmowych autobusów, które kursują do okolicznych miejscowości w dogodnych porach dnia, dopasowanych do przyjętych godzin pracy. Firmy stawiają na innowacyjną kulturę pracy, oferując konkurencyjne wynagrodzenia, elastyczne godziny pracy oraz ścieżki rozwoju kariery dopasowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Inwestuje się także w zaawansowaną automatyzację, aby ułatwić pracę swoim pracownikom. Deweloperzy koncentrują się na tworzeniu bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska miejsc pracy, oferując szkolenia i możliwości rozwoju. Równocześnie deweloperzy w wielu lokalizacjach swoich centrów logistycznych i magazynowych zapewniają pracownikom mieszkania, często w wybudowanych przez siebie osiedlach mieszkaniowych w pobliżu hal magazynowych. To kolejny z benefitów pracowniczych, na który wielu pracowników chętnie się decyduje. Firmy podkreślają, że znaczenie dobrego środowiska pracy i szans na rozwój, jest traktowane jako kluczowy element zdobywania i utrzymywania pracowników w perspektywie długoterminowej.

Strategie zapewniania dostępu do kadry pracowniczej w magazynach

Zapewnienie dostępu do odpowiedniej kadry wymaga opracowania strategii HR uwzględniającej specyfikę lokalnego rynku pracy. Efektywnym rozwiązaniem może być zwiększenie automatyzacji procesów magazynowych, co pozwala na ograniczenie potrzeby fizycznej pracy i przyciąga młodsze pokolenia pracowników. Budowanie świadomości marki pracodawcy oraz inwestycje w rozwój zawodowy pracowników to kolejne kroki, które pomagają w budowaniu silnego zespołu. Z kolei innym przykładem jak branża logistyczna radzi sobie z pozyskaniem pracowników w konkretne rejony Polski, gdzie jest mniejsza podaż pracowników, jest korzystanie z usług outsourcingu pracowników. Poszukuje się wówczas pracowników z całego świata, chętnych do pracy na jakiś okres czasu lub na stałe. Jest to jedno z rozwiązań, które stosują deweloperzy i inwestorzy w lokalizacjach słabiej zaludnionych, w przypadku gdy wyżej wspomniane benefity nie przyciągnęły wystarczającej ilości pracowników.

Rola technologii i automatyzacji w zarządzaniu magazynami

Nowoczesne technologie i automatyzacja odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu magazynami. Systemy zarządzania magazynem (WMS), robotyka oraz zaawansowane oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw pozwalają na zwiększenie efektywności, dokładności i szybkości operacji magazynowych. Deweloperzy muszą być świadomi najnowszych trendów technologicznych i inwestować w rozwiązania, które umożliwiają optymalizację procesów i redukcję kosztów operacyjnych. Właśnie automatyzacja w zarządzaniu magazynami to kolejne rozwiązanie, które coraz częściej wprowadzają klienci magazynowi, w przypadku niskiej podaży pracowników w słabiej zaludnionych województwach. Redukując zapotrzebowanie podażowe na rzecz automatycznych rozwiązań działają tym samym z korzyścią dla siebie i dla zrównoważonego rozwoju regionów.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub potrzebujesz wsparcia w procesie wyboru lokalizacji magazynu? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

Autorzy

  • Piotr Papierz

    Consultant

    Zdjęcie Piotr Papierz