Artykuł

Polacy wracają na zakupy - raport z badania rynku

sierpnia 3, 2020

handel-badanie-konsumenckie-2020-marquee

Polacy chętnie, choć stopniowo wracają do swoich przyzwyczajeń związanych z centrami handlowymi.

Badanie, które przeprowadziliśmy w czerwcu br. pokazało, że obecnie ich odwiedziny mają charakter celowy i są ukierunkowane na zakupy, a oferta gastronomiczna czy aspekt spędzania wolnego czasu odgrywają drugorzędną rolę.

Przewiduje się, że wraz z upływem kolejnych tygodni i umacnianiem się wśród konsumentów często podkreślanego w odpowiedziach poczucia bezpieczeństwa, klienci będą wracali do swoich dawnych przyzwyczajeń, a centra handlowe odzyskają charakter społecznościowy.

Przejdź na stronę raportu i sprawdź szczegółowe odpowiedzi na pytania zadane konsumentom.


HANDEL - BADANIE KONSUMENCKIE 2020