Artykuł

Instalacje sanitarne – projektowanie, montaż, serwis

Dowiedz się więcej o podstawowych elementach instalacji sanitarnych. Projektowanie, montaż, serwis – sprawdź informacje na naszej stronie.

lipca 17, 2023

instalacje sanitarne, instalacja sanitarna montaż, instalacja sanitarna projektowanie

Instalacje sanitarne to niezbędne elementy, których nie może zabraknąć w żadnym budynku. Układy te znajdują się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu, a ich projektowaniem i wykonaniem zajmują się specjalistyczne firmy. Instalacje sanitarne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, aby układy spełniały swoją rolę prawidłowo.

Podstawowe elementy instalacji sanitarnej

Dobrze przygotowana i wykonana instalacja sanitarna to jeden z najważniejszych elementów w budynku. Termin obejmuje nie tylko instalację wodną i kanalizacyjną,
ale również gazową, grzewczą, wentylację oraz klimatyzację. Każda z nich charakteryzuje się specyficzną budową, musi być dostosowana do specyficznych potrzeb, związanych
z funkcjami, jakie ma spełniać.

Instalacja wodociągowa ma za zadanie doprowadzić do budynku wodę zdatną do picia. Jest ona doprowadzona do budynku systemem rur, połączonych ze sobą złączkami
i kształtkami, dzięki którym można bez problemu łączyć ze sobą kolejne elementy rur. Złączki, takie jak nyple, trójniki, mufy, czwórniki i kolanka pozwalają rozprowadzić wodę po całym obiekcie, gdzie dzięki odpowiednio dobranej armaturze może być wykorzystywana przez użytkowników. Dodatkowo, w obrębie instalacji wodnej montowane są elementy, takie jak urządzenia pomiarowe, zabezpieczające oraz pozwalające na pobór wody, jak baterie i zawory. Obecnie instalacja sanitarna wodociągowa w budynkach wykonywana jest rur miedzianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego.

Obowiązkowym elementem jest też instalacja sanitarna kanalizacyjna, której zadaniem jest odprowadzanie ścieków i nieczystości na zewnątrz budynku. Podstawą są odpowiednie rury, wykonane z PVC (polichlorek winylu), PP (polipropylen) lub PE (polietylen). Piony kanalizacyjne, syfony, przewody odpływowe i inne.
Zadaniem instalacji gazowej jest dostarczanie do budynku gazu ziemnego. Może on być wykorzystywany do ogrzewania i gotowania, a także podgrzewania wody użytkowej.
Do wykonania instalacji, poza odpowiednimi rurami wykorzystywane są również odpowiednie zawory, filtry oraz licznik. Rolą instalacji grzewczej jest zapewnienie ciepła
w obiekcie, ale nowoczesne systemy pozwalają również na podgrzanie wody użytkowej. Również w tej instalacji podstawą są rury, a także odpowiednie urządzenia grzewcze,
w tym grzejniki.

W ramach instalacji sanitarnych wyróżnia się również wentylację. Jest to układ,
którego zadaniem jest wymiana powietrza w obiekcie. Odpowiednio zaprojektowana
i wykonana wentylacja pozwala na wymianę powietrza – do wnętrza doprowadzane jest czyste powietrze z zewnątrz, natomiast zanieczyszczone usuwane jest poza budynek.
W zależności od potrzeb i specyfiki obiektu stosowane są wentylacje grawitacyjne, wykorzystujące prawa fizyki oraz mechaniczne, w których ruch powietrza wymuszany jest przez specjalne urządzenia.

Ostatnim elementem systemów sanitarnych jest klimatyzacja. To nowoczesne systemy, dzięki którym możesz cieszyć się optymalną temperaturą wewnątrz budynku, bez względu na warunki atmosferyczne panujące poza obiektem. Dodatkowo w obiektach użyteczności publicznej czy w budynkach, w których prowadzony jest wynajem powierzchni biurowej, powinny znaleźć się instalacje przeciwpożarowe, które również zakwalifikować należy
do instalacji sanitarnych, wykorzystujących m.in. gaz lub wodę.

newsletter_ogolny

Instalacje sanitarne – projektowanie

Wymienione instalacje wykonywane są już na etapie budowy. Instalacja sanitarna projektowanie musi zostać opracowana przez specjalistów, którzy uwzględniają specyficzne potrzeby każdego systemu. Na etapie przygotowywania określane są wszystkie elementy konstrukcyjne, niezbędne do prawidłowej realizacji układu.

Projekty instalacji sanitarnych powinny być wykonywane indywidualnie, przez podmioty specjalizujące się w tej dziedzinie. Powierzenie zadań fachowcom pozwoli uwzględnić specyficzne potrzeby obiektu. Podczas przygotowywania dokumentacji technicznej podmioty wykorzystują dedykowane narzędzia — oprogramowanie komputerowe. Specjaliści, opierając się o obowiązujące Ustawy, Rozporządzenia i Normy opracowują szczegółowy plan wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji. Opis techniczny, rysunki oraz obliczenia – dokumentacja techniczna musi być bardzo precyzyjna. Rysunki przygotowywane są w skali 1:100 lub 1:50.

Projekt techniczny instalacji sanitarnych musi zostać przygotowany zgodnie
z określonymi zasadami. Rysunek musi zawierać dokładny opis – nazwa i adres obiektu, dla którego wykonywany jest projekt techniczny, przedmiot rysunku i zastosowaną skalę oraz jego numer. W dokumencie musi znajdować się także imię i nazwisko projektanta.

Merytorycznie opracowany projekt techniczny instalacji sanitarnej zawiera informacje dotyczące w szczególności: średnic, rodzaju przyłączy, wykorzystanych materiałów oraz sposobu wykonania kolejnych przyłączy. Bardzo ważne jest też precyzyjne określenie układania rur, a także ich właściwe przymocowanie. Dokumentacja techniczna obejmuje również szczegółowy opis dotyczący prowadzenia pionów i poziomów instalacji sanitarnych, wraz z charakterystyką materiałów, które należy wykorzystać. W części opisowej uwzględniane są również wytyczne dla montażystów dotyczące wykonania, sposobu ułożenia i łączenia kolejnych odcinków rur, kompensacji, stałych punktów.

Część rysunkowa opracowana przez projektanta obejmuje rzuty kolejnych kondygnacji budynku, w których zaznaczone zostają poszczególne elementy instalacji, w tym również przyłącza (tzw. profile).

Instalacje sanitarne montaż

Montaż instalacji sanitarnych w obiekcie poprzedzony jest fazą koncepcyjną, w ramach której przygotowywany jest szczegółowy projekt, będący podstawą wykonania. Pozwala on ustalić rodzaj i ilość materiału, jaki potrzebny jest do wykonania każdej z instalacji. Dzięki precyzyjnemu opisowi technicznemu, planowi sytuacyjnemu dotyczącemu lokalizacji obiektu, profilom podłużnym wykonanym w skali 1:100 oraz rzutom kondygnacji z zaznaczonymi przyłączami, osoby odpowiedzialne za wykonanie systemów sanitarnych uzyskują dokładne informacje na temat ilości elementów, niezbędnych do realizacji zlecenia.

Zgromadzenie odpowiednich elementów jest niezbędne, aby instalacja sanitarna montaż mogła zostać zrealizowana poprawnie, zgodnie z założeniami ustalonymi przez projektanta. Wykonanie instalacji sanitarnych prowadzić należy zgodnie z przyjętymi zasadami, zachowując odpowiednie spadki, stosując rury o odpowiedniej średnicy.

Instalacje sanitarne – serwis

Profesjonalny projekt i montaż to podstawa skutecznej instalacji. Jednak jej prawidłowe działanie zależy od wielu czynników, w tym regularnego serwisowania. Temat ten jest szczególnie ważny w kontekście obiektów użyteczności publicznej, galerii handlowych, biurowców czy obiektów przemysłowych, w których od prawidłowego działania wszystkich układów zależy funkcjonowanie działających w budynku podmiotów.


Napisz do naszego eksperta

Autorzy

  • Redakcja CBRE

    Zdjęcie redakcja-cbre

    Specjalizacja: Zespół Content Marketing zajmuje się przygotowaniem i dystrybucją materiałów na platformy CBRE. Na co dzień współpracuje ze specjalistami ze wszystkich linii biznesowych, dbając nie tylko o eksperckość, ale również atrakcyjną formę tworzonych treści.