Artykuł

ESG w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi – pobierz poradnik

Zarządcy nieruchomości każdego dnia muszą podejmować decyzje w duchu ESG

marca 10, 2022

ESG-w-zarzadzaniu-nieruchomosciami-komercyjnymi

Zarządcy nieruchomości każdego dnia podejmują decyzje, które powinny być zgodne
z zasadami zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
i przyjętymi celami z obszarów ESG. Przedstawiamy przykłady takich działań.

Poniższa publikacja to praktyczny przewodnik po pojęciach, takich jak:

  • zrównoważony rozwój,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • oraz czynniki ESG.

Za tymi pojęciami, które są ze sobą powiązane, stoją realne działania, które firma może podjąć, żeby rozwijać się w długim okresie z poszanowaniem dla społeczeństwa
i środowiska, zwiększając jednocześnie swoją wartość dla kluczowych interesariuszy, takich jak pracownicy, klienci czy inwestorzy.

Pobierz przewodnik

Napisz do naszego eksperta

Autor