Artykuł

ESG w zarządzaniu kryzysowym

Jak technologia pomaga w zarządzaniu katastrofami naturalnymi i awariami?

lutego 2, 2024

doradztwo ESG

Obowiązki, ale przede wszystkim wartości, jakie niosą ze sobą czynniki ESG, okazują się być coraz częściej wsparciem w prowadzeniu działalności biznesowej. Mogliśmy przekonać się o tym podczas pandemii COVID-19. Firmy stosujące się do kryteriów Environmental, Social and Corporate governance, są dużo bardziej odporne na wstrząsające globalnym rynkiem kryzysy. A czym jest ESG w zarządzaniu kryzysowym? Jak wspiera zarządzanie katastrofami w nieruchomościach?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są mechanizmy reagowania kryzysowego w ESG?
  • Jak wygląda analiza danych kryzysowych?
  • W jaki sposób ESG wspiera zarządzanie kryzysowe w nieruchomościach?

Mechanizmy reagowania kryzysowego w ESG

Świat zmaga się z coraz to nowymi kryzysami: energetycznym i związanym z zerwaniem łańcuchów dostaw (wynikającym z działań wojennych), inflacyjnym czy ekologicznym, ponieważ zjawiska pogodowe - coraz bardziej dynamiczne - mogą znacząco wpłynąć na gospodarkę i działalność bardzo wielu przedsiębiorstw. Założenia, na jakich opiera się niefinansowe raportowanie ESG, sprawiają, że firmy przestają działać na zasadzie zamkniętych światów, swego rodzaju baniek oderwanych od czasu i miejsca. Angażowanie się w ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, dbanie o czynnik ludzki i otoczenie oraz troska o przejrzystość działania przekładają się na to, że przedsiębiorstwa wnikliwiej obserwują to, co dzieje się wokół nich, także w perspektywie globalnej. Daje to przy tym asumpt do tworzenia prognoz rozwoju branży, ale też przewidywania katastrof, w tym również tych naturalnych. Analizuje się hipotezy, tworzy scenariusze mające zapewnić danej organizacji odporność na zdarzenia, które obecnie można już z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć, np. awarie w zarządzaniu nieruchomościami.

Zapobieganie kryzysom przez analizę danych ESG

Analiza danych kryzysowych jest dzisiaj niezbędnym elementem działania organizacji. Przedsiębiorców wspiera w tym obszarze technologia AI i zaawansowana robotyka, a wyznacznikiem obszarów, które należy brać pod uwagę w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym, są czynniki ESG. Technologia może pomóc w przygotowaniu się na ewentualne klęski żywiołowe, odbudowę biznesu, a przede wszystkim - uodpornienie się na kryzysy. W jaki sposób technologia pomaga? Poprzez analizę dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym, przetwarzanie ich w chmurze oraz wykorzystanie dronów, a także automatyzację reagowania na sytuacje kryzysowe. Te narzędzia ułatwiają zrozumienie sytuacji obecnej i przyszłej prowadząc do trafniejszego podejmowania decyzji, które mogą decydować o być albo nie być organizacji. Istotny jest tu, a właściwie kluczowy, dostęp do wiarygodnych danych, co znacznie ułatwia prowadzenie firmy w duchu odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i w oparciu o transparentne zasady zarządzania.

banner_text_esg

Awarie w zarządzaniu nieruchomościami

Awarie w zarządzaniu nieruchomościami zdarzają się podobnie, jak w przypadku innych działalności. Prowadzenie biznesu w tym obszarze w oparciu o wartości ESG znacznie uodparnia na dynamiczne zmiany w świecie i pozwala pisać scenariusze, w oparciu o dostęp do wiarygodnych danych, ułatwiających zarządzanie katastrofami w nieruchomościach. Wiarygodne dane to te, które dotyczą zrównoważonego rozwoju. Wykorzystywanie i analiza tych zbiorów informacji dostarcza ważne odpowiedzi na temat czynników wpływających na wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa. Technologia pomaga zbierać i analizować te dane, jednak proces ten wymaga wiedzy i znajomości nie tylko zdarzeń w przeszłości i teraźniejszości, ale też przewidywania przyszłych. Tutaj profesjonalne wsparcie zapewniają firmy zajmujące się ratingiem ESG. Nasza organizacja ma przy tym dostęp do globalnych danych i dysponuje narzędziami do ich efektywnej analizy.

ESG w zarządzaniu kryzysowym - podsumowanie

Czynniki ESG coraz częściej ułatwiają zrozumienie tego, w jakim kierunku zmienia się świat i pozwalają na pisanie scenariuszy reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych związanych m.in. z ryzykiem zmian klimatycznych. W procesie zarządzania katastrofami naturalnymi i awariami w sektorze nieruchomości istotne jest przy tym opieranie strategii na trzech głównych filarach: unikaniu ryzyka, kontrolowaniu go i przenoszeniu. Unikanie oznacza rezygnację z udziału w działaniach, które mogą się okazać zbyt ryzykowne. Kontrola wiąże się z posiadaniem planu minimalizującego wpływ potencjalnego ryzyka na organizację. Trzeci filar oznacza przeniesienie skutków awarii czy katastrofy na inny podmiot (np. firmę ubezpieczeniową).

Warto pamiętać, że już samo włączenie zasad ESG do działalności organizacji znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu, a już na pewno lepiej przygotowuje do zmierzenia się ze skutkami awarii i katastrofy naturalnej.


Napisz do naszego eksperta

Autorzy

  • Redakcja CBRE

    Zdjęcie redakcja-cbre

    Specjalizacja: Zespół Content Marketing zajmuje się przygotowaniem i dystrybucją materiałów na platformy CBRE. Na co dzień współpracuje ze specjalistami ze wszystkich linii biznesowych, dbając nie tylko o eksperckość, ale również atrakcyjną formę tworzonych treści.