Artykuł

Czynsz w galerii handlowej 2023: co składa się na czynsz w galerii?

czerwca 14, 2023

drewniana okleina w galerii handlowej

Udając się na zakupy do galerii handlowej, wiele osób cieszy się, że w obiektach znajdują się wszystkie najważniejsze sklepy. Tu bez problemu kupić można buty, odzież, kosmetyki, a także zrobić zakupy spożywcze. A jak to wygląda od strony sprzedawców?

Co składa się na czynsz w galerii handlowej?

Utrzymanie lokalu w galerii handlowej nie należy do rozwiązań najtańszych, jednak szukając odpowiedniego miejsca do prowadzenia biznesu należy brać pod uwagę nie tylko koszt, ale i inne korzyści. Galerie handlowe to miejsce, do którego przychodzi wiele osób,
a każda z nich jest potencjalnym klientem, czyli szansą na zysk.

Czynsz w galerii handlowej zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest rodzaj lokalu. Pierwszym z nich są osobne lokale, czyli sklepy, do których wchodzą klienci. Z własnym zapleczem i magazynem. Drugim wariantem są tzw. wyspy, czyli stoiska znajdujące się bezpośrednio na korytarzu, dzięki czemu każdy przechodząc obok widzi oferowany towar. Który wariant jest korzystniejszy? To zależy przede wszystkim od specyfiki Twojego biznesu, rodzaju asortymentu, który oferujesz. Jak zawsze, tak i tutaj każde z rozwiązań ma określone wady i zalety.

banner_text_retail

W wielu obiektach temat czynszu od najemcy to temat dość indywidualny. Indywidualne negocjacje wcale nie należą do rzadkości. Jakie czynniki mają największy wpływ na czynsz w galerii handlowej? Jednym z ważniejszych jest miasto, w którym znajduje się obiekt. Ceny w Warszawie z całą pewnością różnić się będą od tych w małych miasteczkach.
Co jeszcze? Duże znaczenie ma też to, czy planujesz wynająć samodzielny lokal czy wyspę, lokalizacja pomieszczenia w galerii handlowej czy czas, na jaki podpisywana jest umowa. Jeśli planujesz wynająć powierzchnię o dużym potencjalne, w dobrej lokalizacji, wówczas trzeba liczyć się z tym, że koszt dzierżawy będzie wyższy.

Podpisując umowę z galerią handlową należy pamiętać o tym, że czynsz nie jest jedynym wydatkiem, jaki trzeba będzie ponieść. W umowie zawarte będą dodatkowe koszty, związane m.in. z opłatami marketingowymi czy serwisowymi.

Czynsz za lokal w galerii handlowej obejmuje również opłaty za tzw. koszty wspólne,
tj. generowane przez obiekt w obrębie korytarzy, toalet, schodów, wind, parkingów czy wejść do obiektu. Ustalając kwotę czynszu zarządca czy właściciel budynku ustala koszt dzierżawy na takim poziomie, aby pokryć również wydatki związane z funkcjonowaniem biura zarządcy, sprzątania obiektu czy podatku od nieruchomości. Zatem w praktyce czynsz pobierany od podmiotów wynajmujących lokale w galeriach handlowych pozwala całkowicie pokryć wydatki związane z utrzymaniem budynku.

Czynsz w galerii handlowej a ulice handlowe

Alternatywą dla prowadzenia działalności w galeriach handlowych są ulice handlowe.
Co to takiego? Jakie warunki musi spełnić ulica, aby uznana była za handlową? Pierwszym warunkiem jest lokalizacja, nadająca miejscu prestiż, reprezentacyjny charakter, na której witryny są doskonale widoczne, dzięki czemu przyciągają uwagę potencjalnych klientów. Na ulicach handlowych dużą rolę odgrywają także lokale gastronomiczne, których powierzchnia nie przekracza zazwyczaj 150 m2. Charakterystyczną cechą jest też to,
że w przeciwieństwie do galerii, na ulicach handlowych obserwuje się duże rozproszenie najemców, zarządców i właścicieli nieruchomości, w których znajdują się sklepy i lokale usługowe. Ulice handlowe zlokalizowane są zazwyczaj wzdłuż ulic, po których porusza się wielu pieszych lub występuje ruch pieszo-jezdny. Często wzdłuż ulic handlowych występują ograniczenia konserwatorskie, zakaz parkowania, ze względu na wyjątkowy, historyczny wymiar danego obszaru.

W praktyce, w branży nieruchomości termin ulic handlowych może być interpretowany
w różny sposób. Najczęściej jednak terminem określa się taką ulicę, na której przeważa działalność handlowo-usługowa, której zadaniem jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Warto mieć na uwadze, że na ulicach handlowych znajdować się mogą nie tylko obiekty rozrywkowe lub kulturalne. Często ulice te zlokalizowane są w obrębie historycznych ulic w mieście.

Wysokość czynszu zależy tu przede wszystkim od lokalizacji, obecne analizy pokazują,
że najwyższe koszty dzierżawy na ulicach handlowych w Polsce to Nowy Świat
w Warszawie, ulica Floriańska w Krakowie, ulica Piotrkowska w Łodzi czy Świętojańska
w Gdańsku.

Ulice handlowe w Polsce niosą ze sobą ogromny potencjał. Jednak, aby mógł on być
w pełni wykorzystany - często brak jest szczegółowych rozwiązań, w tym prawnych, które pozwoliłyby na dobrą organizację i rozwój możliwości, jaki niosą ze sobą takie ulice.

Czynsze w galerii handlowej w 2023

Jeszcze w połowie 2022 eksperci wskazywali, że wysokość czynszu w galerii handlowej utrzymuje się raczej na stałym poziomie. Obserwuje się trend, zgodnie z którym o klienta
i podpisanie korzystnej umowy zabiegają same galerie. Często zmienia się też profil,
bo obok sklepów powstają także lokale usługowe. Cena czynszu zależy od wielu czynników, warto jednak wiedzieć, że po każdym zakończonym roku rozliczeniowym zarządca obiektu przeprowadza rozliczenie kosztów wspólnych, co z kolei prowadzi do indeksacji czynszów dla poszczególnych najemców. Czym jest indeksacja?

W galeriach handlowych umowy najmu w przypadku osobnych sklepów podpisywane są zazwyczaj na dłuższy okres czasu, najczęściej co najmniej 5-letni. W umowie określane są ogólne warunki dzierżawy powierzchni, w tym ustalana jest także wysokość czynszu.
W gospodarce wartość nominalna pieniądza obniża się z roku na rok, dlatego utrzymanie opłaty na stałym poziomie po kilku latach byłoby nieopłacalne dla właściciela całego obiektu. Spadek siły nabywczej pieniądza nie może realnie wpływać na zyski właściciela, dlatego w zapisach umowy zawarte są zasady indeksacji, które zabezpieczają jego interesy. Indeksacja jest zatem cyklicznym przeliczeniem wartości czynszu i dostosowanie jego wysokości do sytuacji ekonomicznej i gospodarczej na danym obszarze.

Ustalając wysokość opłaty za czynsz w galerii handlowej w 2023 r. należy wziąć pod uwagę wiele czynników. W umowie podpisanej przez najemcę znajdują się ściśle określone zasady, tzw. klauzula indeksacji, zgodnie z którą wartość czynszu zmienia się cyklicznie (najczęściej raz do roku).

Obecna sytuacja na rynku, wysoka inflacja oraz niestabilne ceny sprawiają, że na ten moment ciężko jest jednoznacznie określić, jak kształtować się będą wartości czynszów po przeprowadzeniu indeksacji. Nieprzewidywalność rynku sprawia, że wynajmujący podchodzą do tematu umów z dużą rezerwą, obawiając się czy prowadzona działalność będzie nadal opłacalna.Napisz do naszego eksperta