Artykuł

Czym jest zrównoważony rozwój w kontekście nieruchomości komercyjnych?

września 30, 2021

czym-jest-zrownowazony1-900x660

Branża nieruchomości komercyjnych ma ogromny wpływ na kształtowanie trendów oraz dobrych praktyk na rynku. W zależności od aktualnych potrzeb rynku, jego przedstawiciele kreują standardy, dzięki którym obiekty komercyjne dostosowują się do zmieniających się i rosnących potrzeb ich użytkowników. Jednym
z ważniejszych kierunków stała się świadomość i odpowiedzialność rynku za wpływ na zrównoważony rozwój środowiska. W poniższym artykule opiszę, czym jest ESG, jakie działania kryją się za tą nazwą i dowody na ich znaczenie.

Od kilku lat coraz większego znaczenia nabiera świadomość rynku dotycząca wpływu nieruchomości komercyjnych na środowisko i jego rozwój. Biorąc pod uwagę skalę rynku, w skład którego wchodzą obiekty: biurowe, logistyczno – przemysłowe, handlowe, a także mieszkaniowe, możemy mówić tu o ogromnym wpływie na zmieniające się standardy,
a także o realnych działaniach, które firma może podjąć, żeby zwiększać swoją wartość m.in. dla społeczeństwa i środowiska.

Czym jest zrównoważony rozwój?

Według definicji ONZ, Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie
i integralność ekosystemu ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.”

Właściciele nieruchomości, jego najemcy oraz zarządcy, każdego dnia podejmują decyzje, które mogą być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i czynników ESG. A dlaczego warto? Walcząc o klimat, społeczność lokalną czy etyczny biznes, podnosimy wartość własnej firmy – w efekcie obie strony wygrywają.

Jakie są cele ESG?

Podstawowe założenia ustalone przez państwa członkowskie ONZ opisano w dokumencie „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, który zawiera konkretne 17 celów i 169 zadań. Wśród nich znajdują się m.in.: 

 • walka z ubóstwem i głodem, 

 • dbanie o dobrą jakość edukacji, 
 • mniej nierówności, 
 • czysta i dostępna energia, 
 • odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 
 • działania w dziedzinie klimatu 

 • oraz inne (wymienione na grafice poniżej).

Czym_jest_zrownowazony_17

– Obecnie praktycznie wszystkie nowo powstałe budynki komercyjne zawierają rozwiązania proekologiczne. Jest to podyktowane zarówno ekonomią, jak i zwiększającą się świadomością ekologiczną inwestorów oraz deweloperów, a także rosnącymi oczekiwaniami najemców. Nieco  trudniej jest zastosować rozwiązania sprzyjające przyrodzie w starszych budynkach. Dlatego w takich obiektach CBRE proponuje właścicielom stopniowe wdrażanie proekologicznych działań. Tak więc, niezależnie od wieku inwestycji obserwujemy coraz więcej ciekawych inicjatyw dedykowanych ochronie środowiska i zdrowia, a pozytywne reakcje społeczeństwa mogą wskazywać, że nie jest to jedynie przejściowa moda – komentuje Marta Usielska, Dyrektor Marketingu w dziale Zarządzania Nieruchomościami, CBRE

Jak czynniki ESG wpływają na wartość firmy?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) była do tej pory obszarem,  w którym organizacje mogły pokazać swoje działania dotyczące zewnętrznej pomocy
i zaangażowanie w cele charytatywne.

Dziś sformułowanie ESG, obejmujące  szerszy zakres niejako wchłonęło CSR.  ESG jest częścią strategii ograniczania ryzyka, zgodności i strategii inwestycyjnych. Firmy stosujące standardy ESG są bardziej sumienne, mniej ryzykowne i mają większe szanse na odniesienie sukcesu w dłuższej perspektywie. Co istotne, działania z zakresu ESG doceniają inwestorzy, którzy podejmując swoje decyzje oraz oceniając związane z nimi ryzyko, coraz częściej sięgają nie tylko do tradycyjnych sprawozdań i analiz finansowych, ale zainteresowani są także danymi pozafinansowymi. Aktywne zarządzanie organizacją
w obszarze zrównoważonego rozwoju świadczy o jakości zarządzania oraz o tym,
iż buduje ono swą wartość w sposób zrównoważony i trwały.

Od czego zacząć działania zgodne z ESG?

Serdecznie polecamy nasze kolejne publikacje, z których dowiecie się więcej na temat dobrych praktyk oraz szczegółowych procesów analiz z obszaru ESG.

czym-jest-zrownowazony2-900-660

Napisz do naszego eksperta

Autorzy

 • Marta Usielska

  Director, Marketing & Business Developement

  Zdjęcie Marta Usielska

  Specjalizacja: Odpowiada za zespół prowadzący działania marketingowe i PR w zarządzanych przez CBRE nieruchomościach komercyjnych, kieruje również komunikacją Działu Zarządzania Nieruchomościami. Do jej obowiązków należy też rozwój biznesu oraz szeroko pojęte kwestie ESG.