Artykuł

Czy hale magazynowe mogą być dobrymi sąsiadami?

Czy hala magazynowa może być dobrym sąsiadem dla osiedli mieszkaniowych? Podpowiadamy!

maja 8, 2023

sąsiedztwo hal magazynowych

Najnowsze badanie CBRE dotyczące najemców logistycznych w Europie wykazało,
że jedna trzecia respondentów uznaje ekspansję na tereny miejskie za wysoki priorytet. Częściowo odzwierciedla to potrzebę posiadania centralnej siedziby organizacji w celu spełnienia rosnących oczekiwań klientów. Jednak brak odpowiednich lokalizacji, rosnąca konkurencja, zatory komunikacyjne i ograniczenia dotyczące działalności w miastach skłaniają operatorów logistycznych do lokalizacji bliżej osiedli mieszkaniowych. Zatem czy hala magazynowa może być dobrym sąsiadem dla osiedli mieszkaniowych?

Oprócz już złożonych kwestii planistycznych, przenosiny na tereny mieszkalne zazwyczaj wywołują reakcję „nie na moim podwórku” ze strony lokalnych mieszkańców,
którzy instynktownie mylą działalność dystrybucyjną z procesami przemysłowymi, wyobrażając sobie stare, brudne zakłady produkcyjne odpowiedzialne za zanieczyszczenie, hałas i słabe efekty wizualne.

Przygotowanie inwestycji

Dla deweloperów kluczowe znaczenie ma wczesne zaangażowanie się w sprawy lokalnej społeczności. Jest to okazja do rozwiania błędnych przekonań. Na przykład zbliżenie dystrybucji do centrów miast oznacza zmniejszenie ogólnej liczby podróży i bardziej efektywne wykorzystanie pojazdów. Może to prowadzić do poprawy jakości powietrza, niższej emisji dwutlenku węgla, mniejszego zatłoczenia, poprawy bezpieczeństwa na drogach i zwiększenia efektywności operacyjnej.

Budowa hali magazynowej to wieloetapowy proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, projektu budowalnego i instalacyjnego, uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania fundamentów, konstrukcji nośnej, dachu i ścian hali, posadzki,
okien i bram oraz instalacji wewnętrznych. Budowa hali magazynowej może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania projektu budowlanego.Ile trzeba zapłacić za wynajem powierzchni magazynowej i co ma największy wpływ na cenę? Zobacz w naszym poradniku.


Miejsca pracy

Korzyści ekonomiczne dla społeczności lokalnych wynikają również z tworzonych miejsc pracy. Dowiadując się, co jest ważne dla miejscowej ludności, deweloperzy mogą sprawić, że centra dystrybucyjne staną się integralną częścią społeczności, które zajmują. Najwięcej hal magazynowych w Polsce znajduje się obecnie w regionie centralnym, warszawskim i górnośląskim.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2019 roku w sektorze transportu
i gospodarki magazynowej pracowało ponad 1,1 miliona osób, co stanowiło 7% ogółu pracujących w Polsce. W porównaniu z 2018 rokiem liczba ta wzrosła o 3,5%.

Według raportu PARP (Raport o stanie sektora MŚP, PARP 2017), w sektorze logistycznym funkcjonuje prawie 74 tysiące przedsiębiorstw mikro oraz małych i średnich, które tworzą ponad 30% PKB. Przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze MŚP wynosiła ponad
3,9 miliona, czyli 59% ogólnej liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw.
W transporcie i usługach magazynowych udział samozatrudnionych sięga 9,5%,
co sytuuje tę branżę na 3 miejscu, jeśli chodzi o procentowy udział samozatrudnienia.

Dobre samopoczucie i zadowolenie pracowników jest dla wielu operatorów kluczowym celem w walce o talenty. W nowoczesnych magazynach często znajdują się siłownie, boiska do piłki nożnej, koncesje na kawę i tarasy słoneczne. Poza godzinami pracy obiekty te mogą być udostępniane społeczności, w której nie ma lokalnego odpowiednika,
co pozytywnie wpływa na przestępczość i bezpieczeństwo w okolicy.

Brak powierzchni w pobliżu centrów miast?

Dystrybucja tradycyjnie nie potrzebuje gruntów, ale wypróbowano bardziej efektywne modele magazynów wielopoziomowych, aby rozwiązać problem braku powierzchni
w pobliżu centrów miast. W obszarach mieszkalnych niższe wysokości okapów i budynków umieszczonych z dala od granic mogą zmniejszyć wizualny wpływ większych struktur. Istnieją już projekty obejmujące dystrybucję mieszaną i rozwiązania mieszkaniowe
(łóżka i wiaty), a magazynowanie podziemne pozwala na magazynowanie wysokiego składowania bez wpływu na wygląd.

Sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych

Drzewa i ekrany krajobrazowe mogą być wykorzystane do ukrycia obecności magazynów przed mieszkańcami. Taka architektura krajobrazu nie tylko może zapewnić otwarte przestrzenie dla społeczności, z których można korzystać i cieszyć się nimi, ale także pomaga zmniejszyć efekt wyspy ciepła, zapewniając chłodzenie przez naturalny cień.

Jakie są korzyści z mieszkania w sąsiedztwie hal magazynowych i centrów dystrybucji?

Zrównoważony rozwój jest również coraz ważniejszym elementem projektowania budynków magazynowych i nie tylko. Według naszego badania ponad trzy czwarte największych najemców logistycznych przyjęło już cel zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Planują oni osiągnąć swoje cele poprzez wytwarzanie energii na miejscu, wychwytywanie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej oraz zapewnienie punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla floty elektrycznej. Wszystkie te środki mogą zapewnić szersze korzyści dla społeczności; na przykład zapewnienie dostępu
do punktów ładowania pojazdów elektrycznych do użytku publicznego poza godzinami pracy.

Sąsiedztwo hal magazynowych – podsumowanie

Korygowanie błędnych przekonań jest kluczem do pomocy społecznościom mieszkaniowym w przezwyciężeniu ich instynktownego oporu wobec obecności hal magazynowych i centrów dystrybucji w mieście. Budynki te mogą być prawdziwą siłą sprawczą w wielu dzielnicach, zapewniając zarówno udogodnienia, jak i możliwości zatrudnienia, których brakuje społecznościom, a także przyczyniając się do realizacji lokalnych programów dotyczących zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Doświadczenie naszych ekspertów z zakresu doradztwa strategicznego, pomoże Ci
w pełni zrealizować potencjał Twojego przedsiębiorstwa w zakresie lokalizacji hal magazynowych i centrów logistycznych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Autor

  • Redakcja CBRE

    Aleksandra Harasimowicz i Marta Traczyk

    Zdjęcie Przemyslaw Pietak

    Specjalizacja: Aleksandra i Marta wspólnie tworzą zespół Content Marketingu, w którym zajmują się przygotowaniem i dystrybucją materiałów na platformy CBRE. Na co dzień współpracują ze specjalistami ze wszystkich linii biznesowych, dbając nie tylko o eksperckość, ale również atrakcyjną formę tworzonych treści.