Artykuł

Czy budynki „zielone”, z certyfikatami są faktycznie zrównoważone?

I czy warto w nich szukać powierzchni biurowej?

marca 8, 2024

zrownowazone-budynki

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są dziś jedną z kluczowych kwestii dla firm. Większość inwestorów i deweloperów, na przykład, opowiada się za modernizacją istniejących budynków, w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej i zgodności z ESG. Sprawdźmy, czy „zielone” budynki są faktycznie efektywne w kontekście zrównoważonego projektowania i procesów eksploatacyjnych?

Budynki zrównoważone są coraz częściej doceniane ze względu na swój potencjał w zakresie sprostania globalnym wyzwaniom zrównoważonego rozwoju, w tym związanym ze zmianą klimatu i efektywnym gospodarowaniem zasobami. Badania CBRE i rynkowe inicjatywy podkreślają znaczenie i zalety zrównoważonych budynków w kilku kluczowych obszarach:

1. Wpływ budynków na środowisko

To, że nieruchomości znacząco przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla i zużycia zasobów jest oczywiste. Dlatego zaczęto zwracać szczególną uwagę, by zrównoważone budynki przyczyniały się do zminimalizowania tego wpływu poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, oszczędność energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

2. Mierzalne korzyści ekonomiczne

Badanie przeprowadzone przez Dr. Franza Fuersta z Uniwersytetu w Cambridge wykazało, że zielone budynki radzą sobie lepiej na giełdzie, co wskazuje, że zrównoważone projekty mogą poprawić wyniki operacyjne i zmniejszyć narażenie na ryzyko w przypadku inwestycji w budynki certyfikowane (przyp. https://www.landecon.cam.ac.uk/cambridge-real-estate-research-centre/news/sustainable-buildings-pay-real-estate-investors). Badania również sugerują, że zrównoważone budynki nie tylko przyczyniają się do osiągnięcia celów środowiskowych, ale także oferują korzyści finansowe.

Innowacyjność i szeroko pojęta rola cyfryzacji w zarządzaniu nieruchomościami jest coraz bardziej znacząca. Obecnie duzi gracze branży nieruchomości testują liczne aplikacje, które mogą pomóc najemcom i właścicielom budynków w osiąganiu celów ESG.

3. Wartości i korzyści poza-ekonomiczne

Takie projekty jak budynek Entopia autorstwa Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)  to przykład światowej klasy modernizacji istniejącego budynku, który przekształcono w modelową przestrzeń biurową spełniającą najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju. Entopia została zaprojektowana z myślą o minimalizowaniu wpływu na środowisko, jednocześnie oferując zdrowe i inspirujące środowisko pracy dla swoich użytkowników. Na przykładzie tej modernizacji budynku, wyszczególnić możemy kilka cech, jakie powinien posiadać faktycznie „zielony” budynek:

  • Wysoki poziom izolacji oraz odpowiednie materiały budowlane.
  • Zastosowane zaawansowane systemy zarządzania budynkiem.
  • Odnawialne źródła energii, zmniejszające zapotrzebowanie na energię operacyjną budynku.

W projekcie Entopia możemy również zauważyć duży nacisk na jakość powietrza wewnętrznego, naturalne oświetlenie oraz integrację z przestrzenią zewnętrzną. To zapewnia użytkownikom zdrowe i produktywne miejsce pracy.

Dodatkowo, widzimy, że Entopia została przeprojektowana z myślą o adaptacji do zmieniającego się klimatu, uwzględniając przyszłe zmiany temperatury oraz ekstremalne zjawiska pogodowe. Również na praktycznie wszystkich etapach projektu były uwzględniane opinie i uwagi ze strony lokalnej społeczności a to wraz z jej zaangażowaniem w aspekty zrównoważonego rozwoju oraz edukacje w tym obszarze.

Powyższe inicjatywy podkreślają, że zrównoważone budynki nie tylko ograniczają negatywny wpływ na środowisko, ale także tworzą pozytywną wartość społeczną, środowiskową i ekonomiczną.

Biorąc pod uwagę te spostrzeżenia, wybranie powierzchni biurowej w zrównoważonych budynkach może być wartościowym czynnikiem dla firm i organizacji. Poza bezpośrednimi korzyściami dla środowiska takie przestrzenie mogą oferować korzyści ekonomiczne dzięki wydajności operacyjnej i potencjalnie zwiększonej wartości rynkowej. Co więcej, wynajmowanie powierzchni w zrównoważonych budynkach jest zgodne z szerszymi celami strategii ESG firm i może przyczynić się do pozytywnego wizerunku organizacji.

Zielone budynki stanowią krytyczne i wartościowe w kontekście ekonomicznym podejście do rozwiązywania zarówno problemów środowiskowych, jak i tworzenia możliwości gospodarczych.

Ponieważ zapotrzebowanie na zrównoważone praktyki rośnie w różnych sektorach, rynek nieruchomości ma wyjątkową okazję, aby dawać przykład i znacząco przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Napisz do naszego eksperta

Autorzy