Artykuł

Czy „bańka węglowa” zagraża polskiemu rynkowi nieruchomości komercyjnych?

Czym jest "bańka węglowa" i jak może wpływać na nieruchomości komercyjne w Polsce?

lutego 4, 2024

analiza rynku nieruchomości komercyjnych, popyt na nieruchomości komercyjne

Polski rynek nieruchomości komercyjnych będzie wkrótce mierzyć się z wyzwaniem, jakim jest „bańka węglowa”. Przeczytaj, czym jest to zjawisko i jak może zmienić popyt na nieruchomości komercyjne w Polsce.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest „bańka węglowa” i jakie są jej objawy?

Bańka węglowa (ang. carbon buble) to zjawisko, które wynika z przeszacowania wartości przedsiębiorstw, opierających swoje funkcjonowanie o paliwa kopalne.

W związku z koniecznością dostosowania do ESG (zasad zrównoważonego rozwoju), czeka je w najbliższych latach nieunikniona transformacja. Z jednej strony wymogi takie narzuca prawo unijne (m.in. pakiet energetyczno-klimatyczny, który zakłada redukcję emisji CO2 i odchodzenie od węgla czy ropy). Z drugiej – silne są także naciski środowiska biznesowego, które zaczyna przykładać coraz większą wagę do realizacji założeń ESG przez swoich partnerów i kontrahentów.

Transformacja w kierunku ESG będzie wymagała ogromnych nakładów finansowych – czego jednak nie uwzględniają wyceny tych przedsiębiorstw. Zauważają to instytucje finansowe, które uznają, że inwestowanie w przeszacowane spółki staje się w strategii długofalowej nieopłacalne.

Jak „bańka węglowa” może wpłynąć na inwestycje w nieruchomości komercyjne w Polsce?

Inwestorzy na całym świecie wycofują się z lokowania funduszy w firmy zależne od węgla i innych paliw kopalnych. Liczą się z tym, że przedsiębiorstwa takie będą musiały ponieść ogromne nakłady finansowe na transformację w kierunku ESG, co stawia pod znakiem zapytania ich rentowność.

W dużym stopniu dotyczy to światowego i polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Branża ta ma wiele do zrobienia w kontekście uniezależnienia się od paliw kopalnych – raporty rynkowe dla inwestorów nie są optymistyczne. Wykazują, że wiele budynków komercyjnych w Polsce, ale i całej Europie, wymaga szybkich działań w kierunku dostosowania do wymogów ESG.

W branży nieruchomości komercyjnych można jednak znaleźć również bardzo dobre praktyki. Budynki klasy A są projektowane pod kątem jak najlepszych technologii już od co najmniej dekady. Ich twórcy dbają, by nieruchomości były niskoemisyjne i energooszczędne. Takie projekty wymagają dodatkowych działań, nakierowanych na ESG, jednak już teraz stanowią bezpieczne i atrakcyjne obiekty dla funduszy inwestycyjnych.

Analiza rynku nieruchomości komercyjnych pokazuje także, że brakuje jednolitych standardów zbierania danych dotyczących ESG. Wciąż trudno jest wycenić budynek, uwzględniając ryzyka ESG. Choć fundusze inwestycyjne korzystają z narzędzi, pomagających to ryzyko określić to nie są one idealne i nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Pozornie wysoko wyceniane spółki, realnie mogą nie być tak rentowne, jak pokazują narzędzia.

Wszystko to sprawia, że inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować spółki z branży nieruchomości przed ulokowaniem w nie kapitału. Wiele z nich będzie tylko pozornie rentowna. Jednak na rynku funkcjonuje także wiele przedsiębiorstw, które podchodzą do ESG z należytą odpowiedzialnością. Takie spółki przyciągną inwestorów i zyskają dzięki rzetelnemu podejściu do ekologii.

banner_text_esg

Sposoby unikania ryzyka „bańki węglowej” na polskim rynku nieruchomości komercyjnych

„Bańka węglowa” staje się coraz bardziej realnym zagrożeniem. Wciąż jednak można podjąć pewne działania, które zminimalizują ryzyko jej wystąpienia.

Niezbędne jest wypracowanie rzetelnych i miarodajnych wskaźników ryzyka ESG dla spółek, a tym samym realnej ich wyceny. Firmy z branży nieruchomości mogą przyczynić się do tego poprzez skrupulatną i transparentną analizę wewnętrznych danych.

Spółki, którym zależy na uniknięciu „bańki węglowej”, muszą jak najszybciej opracować strategię zrównoważonego rozwoju – dostosowaną do wymagań prawnych oraz rynkowych. Powinna ona zakładać dążenie do efektywności energetycznej budynków oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Realizacja strategii będzie wymagać dużych nakładów finansowych, które jednak można obecnie pozyskać na preferencyjnych warunkach.

Opracowanie strategii ESG warto poprzedzić przygotowaniem odpowiednich analiz, uwzględniających m.in. tzw. stranding year. Jest to szacowany termin, kiedy nieruchomość wypadnie poza ścieżkę dekarbonizacyjną, wymaganą przez paryskie porozumienie klimatyczne.

Konsekwentne, rzetelne, ale także szybkie i sprawne prowadzenie działań w kierunku ESG to jasny sygnał dla inwestorów, że spółka bierze pod uwagę konieczność transformacji i uwzględnia ją w swojej wycenie. Dzięki takim rozwiązaniom inwestycje w nieruchomości komercyjne w Polsce mają szansę przetrwać, a rynek uniknąć wielkiego kryzysu.

„Bańka węglowa” – jak jej uniknąć

Analiza rynku nieruchomości komercyjnych pokazuje, że wiele spółek nie podchodzi odpowiedzialnie do zagadnień ESG. Może to doprowadzić branżę do “bańki węglowej”. Nie znaczy to jednak, że spółki mogą teraz już tylko czekać z założonymi rękami na załamanie rynku.

Jeśli dobrze wykorzystają moment, mogą jeszcze wdrożyć rozwiązania prowadzące do dekarbonizacji, realnie i transparentnie wycenić swoją wartość dla inwestorów, a w rezultacie uciec przed „bańką węglową”.


Autorzy

  • Redakcja CBRE

    Zdjęcie redakcja-cbre

    Specjalizacja: Zespół Content Marketing zajmuje się przygotowaniem i dystrybucją materiałów na platformy CBRE. Na co dzień współpracuje ze specjalistami ze wszystkich linii biznesowych, dbając nie tylko o eksperckość, ale również atrakcyjną formę tworzonych treści.