Artykuł

Certyfikacja powierzchni handlowej w Polsce

Czy centra handlowe w Polsce są naprawdę zielone?

lutego 15, 2022

Zatłoczone centrum handlowe

Obecnie około 15% obiektów oferujących nowoczesną powierzchnię handlową* posiada certyfikat będący potwierdzeniem wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju
w codziennym funkcjonowaniu budynków.

Dane te mają przełożenie na ok. 29% scertyfikowanej powierzchni handlowej wyrażonej
w mkw. powierzchni najmu brutto. Najwyższy wskaźnik certyfikacji występuje wśród formatu centrów wyprzedażowych: 7 z 16 istniejących outletów posiada certyfikat,

co przekłada się na certyfikację na poziomie 44%. Wskaźnik certyfikacji centrów handlowych wynosi aktualnie 17% w ujęciu liczbowym i 31% w ujęciu powierzchniowym.

Wskaźnik certyfikacji w ujęciu liczbowym i powierzchniowym w podziale na formaty handlowe

Certyfikacja_wykres-1

Źródło: CBRE, grudzień 2021

Najpopularniejszym systemem certyfikacji w sektorze handlowym jest zdecydowanie BREEAM w schemacie In-Use, o który mogą ubiegać się budynki istniejące i użytkowane min. 2 lata.

banner_text_esg

Ponad połowa obiektów handlowych poddanych ocenie budynków (Asset Performance) w schemacie BREEAM In-Use uzyskała poziom „Excellent”. Był on również najpopularniejszy przy ocenie zarządzania (Management Performance). Poziom „Excellent” reprezentuje 43% nieruchomości z certyfikatem BREEAM, natomiast aż 18% posiada najwyższą notę „Outstanding”.

Ocena budynku w schemacie BREEAM In-Use

Certyfikacja_wykres-2

Źródło: CBRE, grudzień 2021

Ocena zarządzania w schemacie BREEAM In-Use

Certyfikacja_wykres-3

Źródło: CBRE, grudzień 2021

W dużych miastach centra handlowe częściej certyfikowane

Wśród centrów handlowych najwyższy poziom certyfikacji obiektów występuje w największych polskich miastach. W głównych aglomeracjach oraz miastach powyżej 200 tys. mieszkańców udział scertyfikowanych centrów handlowych wynosi odpowiednio 25%
i 29% pod względem liczby obiektów.

Wskaźnik certyfikacji w ujęciu liczbowym w podziale na wielkość miast

Certyfikacja_wykres-4

Źródło: CBRE, grudzień 2021

Niemal połowa dużych centrów handlowych z certyfikatem

Jednocześnie, gdy weźmiemy pod uwagę wyłącznie duże centra handlowe (o powierzchni najmu brutto min. 40.000 mkw.), poziom certyfikacji sięga już 47% w ujęciu liczbowym.

Outlety z wysokim wskaźnikiem certyfikacji

Wysoko wśród obiektów handlowych plasują się centra wyprzedażowe. 7 na 16 istniejących outletów posiada aktualny certyfikat BREEAM In-Use.

Podsumowanie

Widoczne są pewne wyraźne korelacje między charakterystyką nieruchomości handlowej
a posiadaniem przez nią zielonego certyfikatu. Znacznie częściej certyfikowane są centra handlowe i centra wyprzedażowe niż parki handlowe, dla których certyfikat BREEAM czy LEED jest rzadkością. Wysoki wskaźnik certyfikacji występuje wśród dużych centrów handlowych: obecnie niemal połowa galerii o powierzchni min. 40.000 mkw. GLA posiada certyfikat. Z uwagi na fakt, że wielkopowierzchniowe obiekty najczęściej zlokalizowane są w największych miastach Polski, naturalną konsekwencją jest, że to właśnie miasta
i aglomeracje powyżej 200 tys. mieszkańców cechują się najwyższym poziomem scertyfikowanych obiektów handlowych. Nie występuje natomiast wyraźna zależność między certyfikatem a rokiem budowy obiektu. Zarówno centra handlowe ukończone w ostatnich latach, jak i obiekty oddane do użytku w 2 poł. lat 90. XX wieku posiadają ważne certyfikaty.


*centra handlowe, parki handlowe, centra wyprzedażowe o powierzchni min. 5.000 mkw. GLA

Napisz do naszego eksperta