Artykuł

Carbon Risk Real Estate Monitor a ESG

czerwca 8, 2023

doniczka z kwiatem jako symbol Carbon Risk Real Estate Monitor

Carbon Risk Real Estate Monitor (w skrócie CRREM) to program zapoczątkowany
w 2017 roku przez europejskich naukowców, skierowany do sektora nieruchomości komercyjnych i prywatnych. Jego celem jest zapewnienie interesariuszom narzędzi wspierających w realizacji celów pozafinansowych przedsiębiorstw, ocenianych
w ramach ESG.

Carbon Risk Real Estate Monitor - co to jest?

CRREM to projekt badawczy finansowany przez Unię Europejską, służący opracowaniu holistycznego i przyjaznego dla użytkowników narzędzia, za pomocą którego inwestorzy nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych mogą zapoznać się ze ścieżkami dekarbonizacji dla swojego sektora, umożliwiającymi zarządzanie ryzykiem transformacji, a zarazem otwierającymi drogę do spełnienia celów zawartych w 2023 roku, w ramach Porozumienia paryskiego. Podpisane zostało ono przez 194 kraje, w tym również Polskę. To plan działań, których priorytetem jest ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do poniżej dwóch stopni Celsjusza.

banner_text_esg

Przez pierwszych 18 miesięcy naukowcy skupieni wokół CRREM opracowali jego podstawowy model, a w lutym 2019 roku uruchomiona została wersja beta. W testowaniu na tym etapie wzięło udział 26 inwestorów i różnych instytucji, co zapewniło twórcom modelu wsparcie w dostosowaniu go do potrzeb i oczekiwań podmiotów gospodarczych.

CRREM a ESG

Dlaczego warto zapoznać się i korzystać z Carbon Risk Real Estate Monitor? Ponieważ może on zostać wykorzystany do spełnienia wymogów ESG (z ang. Environmental, Social and Corporate Governance), w języku polskim oznaczających wskaźniki środowiska naturalnego, społeczne oraz ładu korporacyjnego. Są to czynniki służące ratingowi i ocenie pozafinansowej przedsiębiorstw. Ten model raportowania jest od 2021 roku obowiązkowy zarówno dla spółek prywatnych, jak i publicznych z zatrudnieniem powyżej 250 pracowników. Z kolei od 2023 roku raportowanie obowiązuje także wszystkie podmioty notowane na rynku regulowanym, zatrudniające powyżej 10 pracowników. Wytyczne dotyczące przygotowania niefinansowego raportu firmowego przygotowane zostały przez Giełdę Papierów Wartościowych (https://www.gpw.pl/esg-gpw). Warto zapoznać się z nimi, zanim przygotujemy swój pierwszy raport.

Carbon Risk Real Estate Monitor a klimat?

Carbon Risk Real Estate a klimat? Cały model inicjatywy europejskich naukowców jest podporządkowany właśnie tej problematyce. Warto pamiętać, że rynek nieruchomości odpowiedzialny jest w Europie za ponad 30% rocznej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. By więc zrealizować ambitne plany zatrzymania wzrostu globalnej temperatury, które zostały zarysowane w ramach Porozumienia paryskiego, warto korzystać z gotowych rozwiązań, narzędzi i wskazówek opracowanych przez naukowców i przetestowanych przez inwestorów. Co więcej, społeczna odpowiedzialność biznesu przekłada się bezpośrednio na to, jak inwestorów oceniają nabywcy dóbr, czyli na ich wizerunek. Wszelkie działania prowadzące do zero emisyjności inwestycji czy choć minimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko, wpływają - i to coraz bardziej - na postrzeganie firm. Niesie to ze sobą realne korzyści finansowe, a przy tym pozwala realizować wspólne globalne cele związane z zatrzymaniem negatywnych zmian klimatycznych.Napisz do naszego eksperta