Figures

Przedświąteczne zakupy Polaków 2023

grudnia 6, 2023 10 Czas spedzony na stronie Read

Pobierz materiał

W dniach 24-27 listopada 2023 r. przeprowadziliśmy badanie konsumenckie, w którym zapytaliśmy ankietowanych o ich tegoroczne plany zakupowe i budżet, który chcą przeznaczyć na świąteczne prezenty. Byliśmy również ciekawi, jakie ich ulubione miejsca na zakupy świąteczne oraz jakie obawy mają klienci korzystający ze sklepów

tradycyjnych i internetowych. Część odpowiedzi porównaliśmy z wynikami podobnych badań przeprowadzonych w 2019 i 2021 r.