Figures

Obraz e-commerce po pandemii (w j. angielskim)

grudnia 7, 2023 10 Czas spedzony na stronie Read

Pobierz materiał

Pandemia mogła zasadniczo zmienić sposób, w jaki robimy zakupy, znacznie przyspieszając wzrost penetracji handlu elektronicznego, definiowanego jako odsetek całkowitej sprzedaży detalicznej na rynku odbywającej się za pośrednictwem kanałów internetowych, a nie w sklepie. 

 

W tym raporcie sprawdzamy, czy rynki Europy Środkowo-Wschodniej doświadczyły trwałego efektu wzrostu handlu elektronicznego w wyniku Covid-19 i jakie są tego konsekwencje dla nieruchomości handlowych. Poza gwałtownym wzrostem obserwowanym w okresach lockdownu spowodowanej pandemią, większość europejskich rynków e-commerce nie odnotowała zauważalnego przyspieszenia tempa wzrostu sprzed pandemii.