Zespół zarządzania nieruchomościami CBRE:

  • Prowadzi korespondencję i utrzymuje kontakt z najemcami
  • Informuje najemców o wszystkich zasadach i regulacjach
  • Kontroluje płatności i świadczenia 
  • Zarządza skargami i żądaniami, zarzadzanie wygasaniem umów najmu oraz procesem związanym z nowym najmem lub opuszczeniem lokalu