Przygotowujemy raporty, które standardowo zawierają:

 • Podsumowanie faktur czynszowych i kosztów eksploatacyjnych
 • Podsumowanie przychodów z tytułu czynszu i kosztów eksploatacyjnych
 • Dane o najemcach
 • Podsumowanie dotyczące powierzchni niewynajętych, nadchodzące terminy wygasania umów, strategii najmu i odnowienia umów, stanu wynajęcia w stosunku do wszystkich okresów najmu
 • Jawne i niejawne raporty obrazujące zmiany w poziomie wynajmu w danym roku
 • Oferty zarządzania aktywami, takie jak: naprawy w budynku, wykonanie opcji wcześniejszego zerwania umowy lub odrzucenia opcji przedłużenia umowy
 • Budżet kosztów eksploatacyjnych, budżet kosztów nieodzyskiwalnych oraz wymagania związane z kapitałem obrotowym
 • Status budżetu kosztów eksploatacyjnych, analiza stanu obecnego w stosunku do prognoz, analiza różnic
 • Listy gwarancji i ubezpieczeń dostarczanych przez najemców
 • Zmiany najemców
 • Zaległe sprawy związane ze sporami z najemcami