Co robimy?

Tworzymy i wdrażamy plany marketingowe dla nieruchomości, którymi zarządzamy w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiemy, że odpowiednie inicjatywy marketingowe mają znaczący wpływ na dochody projektu. Specjalizujemy się w szczególności w tworzeniu planów marketingowych dla centrów handlowych, tak aby zwiększyć ich odwiedzalność.

Podczas przygotowywania budżetów operacyjnych, zawsze opracowujemy plan marketingowy zawierający wydarzenia, akcje promocyjne itp. Na bieżąco monitorujemy plany marketingowe, aby uwzględniały zmiany zachodzące na lokalnym rynku.