Nasze usługi

W ciągu ostatnich czterech lat, CBRE inwestowało w narzędzia, procesy i kontrolę zmierzającą do ulepszenia naszej obsługi kosztów eksploatacyjnych. Nasze systemy zapewniają następujące korzyści:

  • Budżet dostosowany do wymagań Klienta i nieruchomości
  • Księgi kosztów eksploatacyjnych wyrównane z bilansem próbnym kwartalnie, tak aby transakcje były prawidłowo zaksięgowane
  • Kwartalne analizy sprawdzające różnice w stosunku budżetu i lat poprzednich, współpraca z zespołem księgującym mająca na celu otrzymanie pełnej analizy różnic oraz kwartalne zapewnienie prawidłowości procesów i alokacji
  • Finansowe modyfikacje są przetwarzane kwartalnie zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta
  • Dochód jest analizowany i wyrównany kwartalnie dla zapewnienia zoptymalizowanego przepływu gotówki