CBRE oferuje pełną obsługę księgową spółek celowych zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami.

Standardowe miesięczne zadania obejmują:

 • Przegląd faktur i innych dokumentów, sprawdzanie ich zgodności z księgowymi i podatkowymi regulacjami
 • Kodowanie i wprowadzanie dokumentów do programów księgowych
 • Prowadzenie Dzienników, Ksiąg Głównych, podkont księgowych jak również rejestracja aktywów i zobowiązań
 • Sprawdzanie bilansów księgowych z obliczeniami i dokumentami
 • Kontaktowanie się z trzecimi stronami w przypadku rozbieżności księgowych
 • Przygotowywanie miesięcznych próbnych bilansów


Obliczanie podatków, zadania na koniec okresu rozliczeniowego:

 • Obliczanie miesięcznych zaliczek podatkowych z tytułu CIT, przygotowywanie deklaracji VAT i innych dokumentów dla Urzędu Skarbowego
 • Przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego CIT-8
 • Przygotowanie potwierdzenia bilansu z trzecią stroną, wyjaśnianie różnic w otwartych księgach
 • Dostosowanie zapisów księgowych na zamknięcie okresu rozliczeniowego: przepisy księgowe, umorzenia i amortyzacja, wyceny i inne
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego (bilans, zestawienie dochodów, przepływy gotówkowe i dodatkowe informacje)
 • Współpraca z audytorami podczas rocznego przeglądu sprawozdania finansowego


Dodatkowe usługi

 • Analiza regulacji podatkowych dla celów klientów, informowanie o możliwych zagrożeniach podatkowych i potencjalnych optymalizacjach
 • Odpowiadanie na zapytania Urzędu Skarbowego i innych władz państwowych, dostarczanie koniecznych informacji i wyjaśnień
 • Przygotowanie raportów dla klienta zgodnie ze specyficznymi potrzebami (wymagania grupowe, dla potrzeb inwestorów lub banków)
 • Przygotowanie obowiązkowych raportów dla Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Statystycznego itp.


Korzyści z usług księgowych CBRE

 • Dogłębna wiedza o zagadnieniach księgowych i podatkowych dotyczących nieruchomości komercyjnych
 • Wieloletnia współpraca z zarządcami nieruchomości, bankami finansującymi nieruchomości, audytorami i zarządcami ds. aktywów
 • Duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów, z jakimi spotykają się właściciele i inwestorzy