Usługi FM proponowane przez CBRE to regularne inspekcje, stała proaktywna ekspertyza techniczna oraz wybór i konsolidacja dostawców.

Nasz program Facility Management skupia się na konsolidacji dostawców, oferujących usługi pakietowo oraz współpracujących na rzecz uzyskania optymalnych kosztów eksploatacyjnych danej nieruchomości.

Najbardziej optymalny wybór dostawców następuje w drodze przetargu, aby zapewnić odpowiednią cenę i jakość. Główne kryteria oceny to doświadczenie, cena i jakość. Zarządzanie całym portfelem nieruchomości daje możliwość lewarowania oferty i obniżania ceny usług dostawców.

W oparciu o politykę Klienta dotyczącą umów z podwykonawcami, zawieramy specjalne umowy w formie wyższego pokrycia ubezpieczenia, specjalnych okresów wypowiedzenia, kar itp. W każdym przypadku zwracamy szczególną uwagę na możliwość zmiany podwykonawcy w krótkim czasie, jeśli usługa nie spełnia oczekiwań.