Co robimy?

Nasi licencjonowani Inspektorzy specjalizują się w dostarczaniu Opinii Technicznych. Zajmujemy się certyfikacją budynków w systemach BREEAM i LEED. Jesteśmy gotowi wspierać deweloperów i najemców w procesie tworzenia zielonych budynków. Oferowane przez nas Doradztwo Techniczne jest wykorzystywane w codziennych operacyjnych działaniach zarządców nieruchomości, w transakcjach kupna-sprzedaży, wycenach, jak również przy relokacjach, np. w procesie oceny oferowanych warunków najmu.

Co oferujemy?

Doradztwo techniczne

  • Audyt budynków i certyfikacja 
  • Doradztwo dotyczące rozwiązań zrównoważonych i  energooszczędności oraz audyty termoizolacyjności (tworzenie obrazów termicznych oraz raportowanie)
  • Certyfikacja BREEAM i LEED
  • Pozycjonowanie rynkowe budynków oraz doradztwo związane z repozycjonowaniem
  • Audyty i oględziny kluczowych elementów budynku takich jak fasada i ciągi komunikacyjne
  • Mapowanie oraz naprawa uszkodzeń
  • Szacowanie kosztów oraz przepływów strumieni pieniężnych związanych z utrzymaniem nieruchomości w 10 letniej prognozie
  • Wyceny kosztowe na potrzeby ubezpieczenia.