Due diligence to nic innego, jak wnikliwa i szczegółowa analiza informacji dotyczących stanu prawnego i technicznego nieruchomości. Jeżeli proces gromadzenia danych, zostanie prawidłowo przeprowadzony, możemy liczyć na to, że nasz budynek będzie przynosić oczekiwane zyski. Właśnie do tego dążymy w CBRE. Oferując usługę doradztwa technicznego i due diligence chcemy wpływać na ograniczenie ryzyka i maksymalizację zysków Twojej nieruchomości. 

Audytowa skrupulatność  

Licencjonowani inspektorzy, którzy dla nas pracują, znają się na wszystkich rodzajach opinii technicznych. Przeprowadzamy audyty budynków, w tym inspekcje kluczowych elementów, takich jak fasada i ciągi komunikacyjne. Zajmujemy się też certyfikacją i audytami termoizolacyjności (tworzenie obrazów termicznych oraz raportowanie). Sprawdzamy też, czy projekty budowlane zostały sporządzone właściwie. Kontrolujemy dokumentację pod kątem norm i bezpieczeństwa, nadzorujemy prawidłowość przebiegu prac budowlanych i oferujemy doradztwo inżynieryjne.  

Due diligence nieruchomości 

Szczegółowa analiza? Znamy się na tym świetnie. Nasi eksperci dokonają mapowania, a następnie naprawy uszkodzeń w budynkach wszelkiego rodzaju. Podejmujemy się też szacowania kosztów oraz przepływów strumieni pieniężnych związanych z utrzymaniem nieruchomości w 10-letniej prognozie. Przygotowujemy też wyceny kosztowe na potrzeby ubezpieczenia. 

 Z ekologią za pan brat 

Wspieranie zielonych budynków i inicjatyw to nasze ulubione zadanie i wielka przyjemność. Na co dzień, zajmujemy się certyfikacją budynków w systemach BREEAM i LEED, czyli dwóch najpopularniejszych systemach certyfikacji ekologicznej. Dzięki BREEAM i LEED pokażesz innym, że budynek, który posiadasz spełnia obiektywne kryteria i jasno określone parametry techniczne. Świadczymy też usługi doradztwa w zakresie rozwiązań zrównoważonego budownictwa i energooszczędności. 

Szerokie zastosowanie 
 
Oferowane przez nas doradztwo techniczne jest wykorzystywane w codziennych działaniach operacyjnych zarządców nieruchomości, w transakcjach kupna-sprzedaży, wycenach, jak również przy relokacjach, np. w procesie oceny oferowanych warunków najmu.