Nasi eksperci z Działu Doradztwa Finansowego oferują niezależne doradztwo finansowe oparte na szerokiej wiedzy i globalnym doświadczeniu w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Dzięki wieloletniej obecności na polskim rynku rozumiemy podstawowe czynniki kierujące zarówno rynkiem nieruchomości, jak i rynkiem finansowym. Dzięki temu możemy dopasować strategię działania zapewniającą optymalny zwrot dla inwestorów.

Posiadamy ugruntowaną relację z ponad 40 bankami (polskimi i zagranicznymi) zaangażowanymi na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Ponadto, posiadamy szeroki dostęp do kapitału spoza sektora bankowego poszukującego możliwości inwestycji w Polsce. 


ARANŻACJA DŁUGU 


Zakres naszych usług obejmuje doradztwo na rynku dłużnym w każdej fazie trwania inwestycji tj.: finansowanie pomostowe, deweloperskie, inwestycyjne (akwizycja i refinansowanie) oraz restrukturyzacja. Nasze usługi to m.in.: 
  • Strukturyzacja finansowania dłużnego w procesach deweloperskich i inwestycyjnych. 
  • Doradztwo finansowe na poziomie transakcji pojedynczych aktywów oraz całego portfela. 
  • Doradztwo finansowe w Polsce w zakresie alternatywnych źródeł finansowania. 


POZYSKIWANIE KAPITAŁU INWESTYCYJNEGO 


Bazując na szerokiej współpracy w ramach globalnej sieci CBRE oraz bogatym doświadczeniu zdobytym na rynkach finansowych nasz zespół oferuje duże możliwości w pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnego. Wśród naszych usług możemy wyróżnić: 
  • Pozyskiwanie i strukturyzację finansowania na poziomie spółek holdingowych. 
  • Oferty prywatne. 
  • Struktury i poszukiwanie partnera do Joint-Venture. 


RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ 


Wiedza zdobyta zarówno w obszarze rynków finansowych, jak i wszystkich sektorów nieruchomości komercyjnych pomaga nam w jak najlepszy sposób przeprowadzić naszych Klientów przez restrukturyzację istniejących zobowiązań, znajdując “złoty środek” dla wszystkich interesariuszy. Świadczymy usługi dotyczące: 

  • Doradztwa w zakresie alternatywnej struktury kapitałowej spółek holdingowych. 
  • Prowadzenia negocjacji pomiędzy dłużnikiem, wierzycielami oraz wszystkimi interesariuszami. 
  • Pozyskiwania nowego kapitału do grupy.